Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: psihologie sociala (posibil licenta) - Sem 2 - 2012-2013 (2727)
Test adaugat de :claudia

1 ) (3 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Debutul psihologiei sociale ca ştiinţă se leagă de numele lui W.Wundt şi de constituirea, de către el, a primului laborator de psihologie experimentală.
 • Adevarat Fals
2 ) (81 - MULTI SELECT) (ad ai ales : )
   Indicele statutului sociometric este dat de :
 • a. numărul alegerilor primite
 • b. numărul alegerilor emise
 • c. numărul respingerilor emise
 • d. numărul respingerilor primite.
3 ) (5 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Primul gânditor de la noi care susţinut un curs de psihologie socială a fost M.Ralea.
 • Adevarat Fals
4 ) (15 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Părintele teoriei disonanţei cognitive este Leon Festinger.
 • Adevarat Fals
5 ) (27 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Moscovici consideră că nu există un punct de vedere propriu psihologiei sociale.
 • Adevarat Fals
6 ) (78 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Citatul „Punctul de vedere psihosocial există. El se traduce printr-o lectură ternară a faptelor şi a relaţiilor”aparţine lui:
 • a. S.Moscovici
 • b. T.Herseni
 • c. Gustav LeBon
7 ) (14 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Disonanţa este o stare psihologică plăcută resimţită de indivizi în
   momentul în care două cogniţii ale noastre în privinţa aceluiaşi obiect se află în conflict.
 • Adevarat Fals
8 ) (26 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cartea lui Serge Moscovici, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei se intitulează astfel deoarece orice societate trebuie să aibe pasiuni puternice şi simboluri eficiente pentru a supravieţui.
 • Adevarat Fals
9 ) (45 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Ipoteza sociobiologiei presupune existenţa unei baze..................pentru altruism.
 • a. sociale
 • b. educaţionale
 • c. genetice
10 ) (22 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Efectul de martor arată că, cu cât mai mulţi martori există la un
   eveniment cu atât mai puţin probabil este să intervină cineva.
 • Adevarat Fals
11 ) (70 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Numim eroare fundamentală de atribuire :
 • a. tendinţa de a-i judeca pe toţi cei cu care venim în contact
 • b. tendinţa de a atribui cauzele succesului în interior şi pe cele ale eşecului în exterior
 • c. tendinţa de a supraestima în explicarea comportamentului unei persoane factorii interni, dispoziţionali, în defavoarea celor externi, situaţionali.
 • d. Tendinţa de a atribui propriul comportament unor cauze externe
12 ) (43 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În experimentul privitor la acordul forţat, remuneraţia are rol de:
 • a. variabilă dependentă
 • b. variabilă independentă
 • c. grup martor
13 ) (49 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Modelul schimbului social face o paralelă între relaţiile …………………..pe care le întreţin indivizii şi relaţiile interpersonale
 • a. economice
 • b. socio- politice
 • c. Intrafamiliale
14 ) (16 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Relaţiile interpersonale designează uniunea psihică bazată pe o legătură inversă sau feed - back dezvoltat şi implicând minimum două persoane.
 • Adevarat Fals
15 ) (13 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Atribuire internă şi atribuire dispoziţională înseamnă acelaşi lucru.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: