Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Psihologia muncii - Sem 2 - 2010-2011 (67737)

1 ) (64 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Acest tip de eroare constă în compararea fiecărui candidat cu predecesorul său/ predecesorii săi, neglijând comparaţia cu standardul prestabilit al interviului.
 • 1. eroarea de similaritate
 • 2. eroarea de tip halou
 • 3. eroarea de contrast
 • 4. eroarea datorată primei impresii
2 ) (26 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Incidentul se caracterizează prin cauzalitate multiplă, imprevizibilitate şi disproporţie cauză- efect
 • Adevarat Fals
3 ) (25 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Fazele dezvoltării carierei sunt sunt:
   a. acomodarea cu locul de muncă şi colectivul
   b. exercitarea propriu-zisă a profesiei, eventual dobândirea unui statut superior.
   c. reconversii şi reorientări profesionale
   d. perfecţionări profesionale
   e. faza critică din care se desprind trei traiectorii: avansare, menţinere sau declin
   f. pensionarea
 • 1. a+b+c+d+e+f
 • 2. a+e+f
 • 3. a+b+e+f
4 ) (8 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Parametrii în care trebuie păstrată temperatura într-o încăpere pentru a asigura confortul sunt : 10°-15° C vara şi 19-20° C iarna; umiditatea optimă este de 75-80 , iar viteza aerului 15-30m/s.
 • Adevarat Fals
5 ) (31 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Tipul A de personalitate caracterizat prin competitivitate, exigenţa, hiperimplicare, angajare în lupta de a reuşi, de a se autodepăşi, de a bate recorduri este predispus la stres.
 • Adevarat Fals
6 ) (20 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Care dintre următoarele reţele are caracteristicile de mai jos:
   1. participanţii la comunicare sunt egali ca poziţii, ei aflându-se în relaţii de
   coordonare
   2. se caracterizează printr-un stil de conducere democratic, participativ
   3. comunicarea este liberă există un feedback permanent între toţi
   participanţii la comunicare
   4. este indicată în activităţile creative şi cele de informare
   5. dezavantajul constă în dificultatea luării rapide a unei decizii în situaţii
   deosebite, datorită distribuţiei egale a responsabilităţii între membrii reţelei şi
   evitării asumării responsabilităţii de către unul dintre aceştia.
 • 1. Reţeaua în Y
 • 2. Reţeaua în lanţ
 • 3. Reţeaua în cerc
 • 4. Reţeaua stea
7 ) (32 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Structura ierarhică cuprinde relaţiile dintre membrii grupurilor de muncă subordonate atingerii unor anumite obiective prevăzute în organigrama instituţiei şi care reflectă structura organizatorică a acesteia.
 • Adevarat Fals
8 ) (46 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Acest tip de personalitate se caracterizează prin sociabilitate, tendinţe spre relaţionare, comunicativitate, adaptabilitate la munca de echipă şi asumarea responsabilităţilor.
 • 1. personalitatea ambivertă
 • 2. personalitatae introvertită
 • 3. personalitatea extrovertită
9 ) (74 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Acest proces se referă la îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale, abilităţilor şi deprinderilor existente, acumularea de noi tehnici de lucru, transferul în profesie a elementelor de noutate determinate de progresul ştiinţific şi tehnic
 • 1. formarea profesionalăŁ
 • 2. pregătirea profesională
 • 3. perfecţionarea profesională
10 ) (23 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   După gradul de oficializare comunicarea poate fi:
   1. formală, informală
   2. ierarhică, salarială, orizontală
   3. scrisă, orală, audio-vizuală, nonverbală
 • 1. formală, informală
 • 2. ierarhică, salarială, orizontală
 • 3. scrisă, orală, audio-vizuală, nonverbală
11 ) (8 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Tipul de personalitate colerică se caracterizează prin:
   a. manifestări inegale ale activităţii nervoase superioare trecând de la activism de la abandon
   b. răbdare în activităţile de rutină, înclinaţie spre analiză, precizie şi minuţiozitate
   c. crearea unor stări tensionale în colectivul de muncă datorită inconstanţei şi impulsivităţii
   d. integrare facilă în grupul de muncă
 • 1. a+b
 • 2. b+d
 • 3. a+c
 • 4. a+b+c
12 ) (39 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Teoria ERG are în vedere următoarele tipuri de nevoi: nevoi de afiliere, nevoi de putere, nevoi de autorealizare.
 • Adevarat Fals
13 ) (58 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Această reţea de comunicare corespunde stilului de conducere «laissez-faire» şi se caracterizează printr-o diminuare a corectitudinii mesajului datorită distorsiunii seriale
 • 1. reţeaua în Y
 • 2. reţeaua în lanţ
 • 3. reţeaua în stea
14 ) (63 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Această formă de stres se datorează incapacităţii de adaptare la schimbările tehnologice, concedierilor şi reconversiilor necesare în carieră datorate progresului tehnic, apropierii de vârsta pensionării
 • 1. stresul de la începutul carierei
 • 2. stresul de la mijlocul carierei
 • 3. stresul de la sfârşitul carierei
15 ) (17 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Teoria celor trei necesităţi a lui David Mc Clelland are în vedere următoarele necesităţi:
   a. necesităţile de securitate
   b. necesităţile de putere
   c. necesităţile de afiliere
   d. necesităţile de realizare
   e. necesităţile de stimă şi statut
 • 1. a+b+c
 • 2. b+d+e
 • 3. b+c+d

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: