Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Psihologia comunicarii - Sem 1 - 2009-2010 (228040)

1 ) (52 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Considerarea Eului ca nucleu al personalităţii a fost favorizată de:
a. conştientizarea funcţiilor individuale şi sociale ale Eului în raport cu lumea;
b. amplificarea rolului Eului în structura personalităţii prin raportare la situaţiile de degradare şi tulburare psihică;
c. nevoia de sens şi autorealizare, de fericire, de armonie bio-psiho-socială.
 • a. a+b
 • b. b+c
 • c. a+b+c
2 ) (58 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cărui tip de personalitate îi este specifică ideea că lumea este plină de primejdii şi de mari pericole, fiind în acest sens necesar să anticipeze şi să fie pregătită pentru catastrofe:
 • a. dependentă;
 • b. isterică;
 • c. anxioasă;
 • d. pasiv-agresivă;
 • e. obsesională.
3 ) (99 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Capacitatea de a oferi celuilalt respect, afecţiune etc. este:
a. semn al slăbiciunii Eului;
b. simetrică celei de a primi (respect, afecţiune etc.);
c. un bun indicator pentru nivelul stimei de sine.
 • a. a+b+c
 • b. a+b
 • c. b+c
4 ) (102 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În ce situaţie distragerea atenţiei reprezintă un factor favorabil persuasiunii ?
 • a. în cazul unei argumentări de nivel înalt;
 • b. în situaţia unei argumentări modeste;
 • c. în orice situaţie.
5 ) (80 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Afirmaţia „Nu te enerva!” este expresia unei intervenţii:
 • a. tranzacţionale;
 • b. întemeiate pe ideea că voinţa poate produce schimbările dezirabile;
 • c. de tip psihanalitic.
6 ) (61 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt caracteristicile personalităţii obsesionale:
a. are o ţinută morală deosebită;
b. este perfecţionist, respecte norma, legea, regula socială;
c. îi este relativ uşor să ia o decizie;
d. analizează în detaliu toate aspectele realităţii.
 • a. a+b+c+d
 • b. b+c+d
 • c. a+b+d
 • d. c+d
7 ) (41 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
    Limbajul digital:
a. are o sintaxă logică deosebit de complexă;
b. are o sintaxă logică foarte simplă;
c. este lipsit de o semantică adecvată relaţiei.
d. are o semantică adecvată relaţiei;
 • a. a+c+d
 • b. b+c
 • c. a+b+d
 • d. a+c
8 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Paradigma tranzacţională:
a. orientează interesul cercetărilor către palierul interpersonal, interacţional;
b. orientează interesul cercetărilor către modalităţilor de codare-decodare ale mesajului;
c. nu eludează dimensiunea intrapsihică;
d. eludează dimensiunea intrapsihică;
 • a. a+b+c+d
 • b. b+c+d
 • c. a+b+c
 • d. a+b+d
9 ) (4 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În cazul modelului transmiterii „energiei” (ilustrat prin lovirea unei pietre cu piciorul) cauzalitatea este:
 • a. circulară
 • b. liniară
 • c. vectorială
10 ) (141 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Într-un cuplu nefericit:
 • a. Problemele nu pot fi precizate fără a angrena întreaga relaţie şi a o pune sub semnul întrebării;
 • b. celălalt este acceptat condiţionat ca personalitate, dar necondiţionat ca partener: alteritatea este acceptată şi nu conduce la ruperea relaţiei.
11 ) (43 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Interacţiunea simetrică se caracterizează prin:
 • a. egalitate şi prin minimizarea diferenţelor dintre interlocutori;
 • b. maximalizarea diferenţelor dintre interlocutori;
 • c. alternarea egalităţii cu maximalizarea diferenţelor dintre interlocutori.
12 ) (54 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Reacţia spontană de tip „buldozer” este specifică personalităţii:
 • a. narcisice;
 • b. pasiv-agresive;
 • c. isterice;
 • d. obsesionale.
13 ) (129 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Obedienţa:
a. are ca sursă plăcerea de a fi judecat, respins, îndepărtat;
b. are ca sursă nevoia de a menţine relaţia cu preţul ocultării caracteristicilor de prestanţă;
c. este o formă de control a limitelor relaţiei prin care se evită abandonul.
 • a. a+b+c
 • b. a+b
 • c. b+c
14 ) (117 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Empatia presupune:
 • a. capacitatea de „conţinere” prin situarea „Eului observator” într-o poziţie mediană faţă de sine şi celălalt;
 • b. reflectarea trăirilor celuilalt în palier raţional;
 • c. capacitatea de înţelegere cognitivă.
15 ) (50 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În ce fază a dezvoltării Eului percepţia este distrinsă de reprezentare şi se poate compara obiectul perceput cu reprezentarea sa, pentru a actualiza reprezentarea :
 • a. Eul-realitate;
 • b. Eul realitate-definitiv;
 • c. Eul-plăcere-pură.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: