Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul personalului - Sem 1 - 2010-2011 (14705)

1 ) (102 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Activitatile departamentului de personal sunt grupate dupa cum urmeaza:
   1. activitati strategice de natura stabilirii politicii de personal, planificarea pe termen lung si inovarea;
   2. implementarea politicii organizatiei;
   3. activitati de motivare a echipei;
   4. activitati de consultanta, respectiv asistarea managerilor in aspectele - cheie ale managementului personalului;
   5. activitati operationale de zi cu zi, ca de pilda, recrutarea de personal, pastrarea evidentelor cu angajatii.
   Care din variantele de mai jos reprezinta activitati ale departamentului de personal:
 • a. 1,3,5
 • b. 2,3,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 3,4,5
2 ) (191 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Factor important al cresterii eficientei economice, organizarea muncii contribuie:
   1. la reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs;
   2. la sporirea productiei;
   3. la cresterea gradului de asimilare a angajatilor;
   4. la ridicarea standardului de viata;
   5. reducerea fluctuatiei de personal.
   Care din varintele de mai jos reflecta contributiile organizarii muncii, ca factor important al cresterii eficientei economice:
 • a. 1,2,4
 • b. 1,3,5
 • c. 2,3,4
 • d. 2,3,5
 • e. 2,4,5
3 ) (117 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   In functie de continut, integrarea sociala, apare ca avand urmatoarele domenii principale:
   1. integrarea culturala;
   2. integrarea normativa;
   3. integrarea consensuala si comunicativa;
   4. integrarea functionala;
   5. integrarea profesionala.
   Care din variantele de mai jos constituie in functie de continut domenii principale ale integrarii sociale:
 • a. 2,3,4,5
 • b. 1,2,3,4
 • c. 1,3,4,5
 • d. 1,2,4,5
 • e. 1,2,3,5
4 ) (54 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   . În procesul de planificare a personalului se folosesc urmatoarele categorii de analiza:
   1. analiza personalului organizatiei din punct de vedere cantitativ, structural si calitativ;
   2. analiza stabilitatii personalului;
   3. analiza utilizarii timpului de munca si a efectelor economico-financiare;
   4. analiza eficientei utilizarii personalului sub aspectul productivitatii muncii si a profitului pe salariat;
   5. analiza gradului de indeplinire a obiectivelor;
   6. analiza productivitatii pentru a modifica planurile si pentru a verifica informatiile.
   Care din combinatiile prezentate exprima corect categoriile de analiza utilizate in procesul de planificare a personalului?
 • a. 1,2,5,6
 • b. 1,2,3,4
 • c. 2,3,4,6
 • d. 3,4,5,6
 • e. 1,3,5,6
5 ) (27 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   . Principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca politica de salarizare sunt:
   1. sa asigure o corelare rationala intre cresterea productiei si cea a masei salariale;
   2. nu numai politica salariala, dar si flexibilitatea salariilor sa se constituie ca instrumente ale alocarii si reocuparii fortei de munca pe sectoare, ramuri, profesii, teritoriu;
   3. sa creeze conditii pentru cresterea laturii stimulatorii a salariului in planul competitivitatii si al performantei;
   4. sa mentina cheltuielile aferente la un nivel mediu fata de limitele respective ale clasei de salarizare;
   5. sa contribuie la dezvoltarea interesului organizatiei, sub aspectul recompensarii participarii la munca.
   Care din variantele de mai jos prezinta corect cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca politica de salarizare:
 • a. 1,2,3,5
 • b. 2,3,4,5
 • c. 1,2,3,4
 • d. 1,2,3,4
 • e. 1,2,4,5
6 ) (76 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Pentru realizarea managementului previzional al personalului trebuie apelat la un sistem, respectiv la un ansamblu de metode si forme dintre care un rol esential revine:
   Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. planului si prognozelor;
 • b. planului analizei;
 • c. prognozelor si procesului planificarii;
 • d. previziunii necesarului de personal;
 • e. prognozelor.
7 ) (40 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Dintre obligatiile generale ale salariatului amintim:
   Alegeti varianta care nu reprezinta obligatie generala a salariatului.
 • a. obligatia de a respecta deciziile sefului si planul de lucru dat si contractul colectiv de munca;
 • b. obligatia de a respecta disciplina muncii;
 • c. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 • d. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 • e. obligatia de a respecta secretul de serviciu.
8 ) (50 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Interventia personalului in dinamica eficientei economice a intregii activitati a organizatiei este mijlocita de numeroase instrumente de actionare:
   1. sistemul de norme;
   2. structurile organizationale;
   3. cooperarea si schimbul de activitate;
   4. corelarea intereselor individuale cu cele colective;
   5. amplificarea si adancirea potentelor umane in procesul dezvoltarii eficace a organizatiei;
   6. structura productiei.
   Care din variantele urmatoare prezinta instrumente de actionare a personalului in dinamica eficientei economice intr-o organizatie:
 • a. 2,3,4,5,6
 • b. 1,3,4,5,6
 • c. 1,2,4,5,6
 • d. 1,2,3,5,6
 • e. 1,2,3,4,5
9 ) (151 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Nu sunt considerate conflicte de drepturi:
   Care din variantele de mai sus nu poate fi considerat conflict de munca.
 • a. conflictele dintre unitatile si persoanele care presteaza diferite activitati acestora, in temeiul altor contracte decat contractul individual de munca;
 • b. conflictele in legatura cu executarea contractelor colective de munca;
 • c. conflictele in legatura cu constatarea incetarii aplicarii contractelor colective de munca;
 • d. conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
 • e. conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin indeplinirea sau neindeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca.
10 ) (169 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi:
   Identificati varianta de raspuns corecta.
 • a. pe perioada determinata;
 • b. pe perioada nedeterminata;
 • c. individuala;
 • d. colectiva;
 • e. individuala sau colectiva.
11 ) (104 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Procesul de management strategic include cinci etape intercolerate:
   Care din variantele prezentate nu constituie etapa a procesului de management strategic?
 • a. determinarea misiunii organizatiei, scopurilor strategice si a sarcinilor de indeplinire a acestora;
 • b. formularea si alegerea strategiei pentru realizarea scopurilor si a rezultatelor activitatii;
 • c. realizarea efectiva a strategiei si indeplinirea planului strategic conceput;
 • d. evaluarea si controlul asupra realizarii strategiei si efectuarea corectiilor necesare;
 • e. elaborarea si aplicarea concluziilor.
12 ) (72 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Managementul ca gen specific al activitatii sociale se bazeaza pe resurse financiare, pe materii prime si alte resurse materiale si include trei sfere principale:
   Stabiliti care din variantele de mai sus redau corect cele trei sfere principale ale managementului ca gen specific al activitatii sociale.
 • a. planificarea, organizarea, controlul;
 • b. planificarea, organizarea, managementul personalului;
 • c. previziunea, organizarea, coordonarea;
 • d. planificarea, organizarea, antrenarea si controlul;
 • e. managementul personalului, previziunea, controlul.
13 ) (137 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pe piata fortei de munca salariul joaca un rol deosebit de semnificativ, avand o dubla natura:
   1. dimensionarea volumului ocuparii fortei de munca;
   2. reprezinta venit pentru consum si acumulare personala - pentru lucrator, ca proprietar privat al fortei sale de munca;
   3. element de cost pentru productie - pentru patron, ca proprietar al capitalului material si financiar;
   4. constituie un motiv esential pentru dispute si solicitari;
   5. afecteaza echilibrul financiar.
   Care din variantele de mai jos subliniaza aspectul de „dubla natura” al salariului pe piata fortei de munca:
 • a. 2,3
 • b. 3,4
 • c. 1,5
 • d. 1,4
 • e. 4,5
14 ) (186 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Obiectivele sistemului de propuneri sunt:
   1. incurajarea creativitatii angajatilor si promovarea spiritului novator;
   2. crearea surselor de idei aducatoare de economii;
   3. identificarea personalului cu obiectivele organizatiei;
   4. recunoasterea meritelor, imbunatatirea moralului si cresterea productivitatii muncii;
   5. imbunatatirea sistemului de evaluare a performantelor profesionale;
   6. imbunatatirea realatiilor sociale.
   Care din varintele de mai jos constituie obiective ale sistemului de propuneri:
 • a. 1,2,3,4,5
 • b. 2,3,4,5,6
 • c. 1,3,4,5,6
 • d. 1,2,4,5,6
 • e. 1,2,3,4,6
15 ) (164 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Prin clauza de confidentialitate:
   Care din variantele de mai sus defineste corect clauza de confidentialitate?
 • a. se obliga salariatul sa nu presteze, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau;
 • b. asigura accesul in conditii egale la locurile de munca;
 • c. partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca;
 • d. partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca;
 • e. nu se obliga salariatul sa presteze, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: