Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Management Educational - Sem 2 - 2010-2011 (28313)

1 ) (14 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   In seria de optiuni si decizii fundamentale din managementul de sistem educational se inscrie reperarea problemelor critice pe care la pune dezvoltarea potentialului uman;
 • Adevarat Fals
2 ) (22 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Organizatiile si unitatile sociale intemeiate pe cunoastere se caracterizeaza prin:
   a) organizarea lor preponderent pe baza muncii intelectuale si a „materiei cenusii” ;
   b) efectuarea muncii si a activitatilor pe baza de forte si de resurse fizice, manuale;
   c) cresterea rolului si a ponderii muncitorilor intelectuali in cadrul organizatiilor si unitatilor sociale;
   d) realizarea eficientei, performantei si competitivitatii prin valorificarea cunoasterii si a cunostintelor.
 • 1. a+c+d
 • 2. a+d
 • 3. b+c
 • 4. a+b+c+d
3 ) (12 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Managementul general se regaseste si in domeniul educatiei si invatamantului, cu toate elementele, dimensiunile si functiile sale;
 • Adevarat Fals
4 ) (20 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Potrivit prevederilor legale in vigoare in tara noastra evaluarea interna a calitatii se realizeaza de:
   a) managerul unitatii;
   b) comisiile pentru asigurarea calitatii;
   c) organisme terte.
 • 1. c
 • 2. a+b+c
 • 3. a+c
 • 4. b
5 ) (1 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Realizarea obiectivelor manageriale implica punerea in aplicare a urmatoarelor principii generale:
   a) eficacitate;
   b) rationalitate;
   c) dinamism;
   d) imaginatie creatoare
 • 1. a+d
 • 2. a+b+c+d
 • 3. b+c
 • 4. a+b+c
6 ) (16 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   La nivelul unitatilor de invatamant, asigurarea reglarii si autoreglarii activitatii unitatii in ansamblul sau revine membrilor corpului profesoral;
 • Adevarat Fals
7 ) (2 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Contextul intern al managementului este constituit din:
   a) infrastructura unitatii;
   b) resursele umane;
   c) ansamblul conditiilor si comportamentelor proprii ale organizatiei.
 • 1. c
 • 2. a
 • 3. b+c
 • 4. a+b+c
8 ) (37 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   În calitate de consilier al elevului, profesorul trebuie să fie:
   a) accesibil;
   b) înţelegător;
   c) pregătit din punct de vedere psihologic,
   d) exigent faţă de orice fel de greşeală a elevului;
   e) interesat de problemele elevului.
 • 1. a+b+c
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+c+d+e
 • 4. a+b+c+e
9 ) (8 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   In cazul scolii intrarile (inputuri), adica elementele care urmeaza a fi transformate sunt:
   a) infrastructura;
   b) elevii;
   c) studentii;
   d) alte categorii de educati.
 • 1. a+c+d
 • 2. a+b
 • 3. d
 • 4. b+c+d
10 ) (36 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   În clasa de elevi sunt obiective şi scopuri comune dacă sunt conştientizate de toţi membrii grupului.
 • Adevarat Fals
11 ) (11 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Realitatile dominante din viata unei scoli sunt (ar trebui sa fie):
   a) munca individuala intensa;
   b) gandire colectiva divergenta;
   c) concurenta;
   d) climat favorabil creatiei si gandirii imaginative.
 • 1. c
 • 2. a+b+c+d
 • 3. a
 • 4. a+d
12 ) (29 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Definirea si asigurarea calitatii invatamantului se face avand in vedere urmatoarele domenii:
   a) conceperea programelor de formare (politici si strategii);
   b) curriculum (proiectare, dezvoltare, parcurgere, evaluare);
   c) managementul resurselor financiare, materiale, umane;
   d) relatii sistemice intre elementele procesului de invatamant;
   e) etosul, climatul si cultura organizationala care sustin atingerea finalitatilor stabilite.
 • 1. a+d
 • 2. c+d+e
 • 3. a+b+c+d+e
 • 4. a+b
13 ) (3 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Unul din obiectivele principale ale managementului este controlul si orientarea actiunilor organizatiilor sociale;
 • Adevarat Fals
14 ) (30 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Amenajarea sălii de clasă face parte din dimensiunea ergonomică a clasei de elevi.
 • Adevarat Fals
15 ) (40 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Disfuncţii organizatorice din clasa de elevi care duc la oboseala acestora:
   a) sarcini repetitive;
   b) absenţa conexiunii inverse reale;
   c) motivaţie limitată;
   d) desfăşurarea activităţilor pe timp mohorât, apăsător;
   e) interesul scăzut al elevilor.
 • 1. a+b+d+e
 • 2. a+b+c+e
 • 3. a+b+c+d
 • 4. b+c+d+e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: