Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - Psihologia Muncii - Sem 2 - 2009-2010 (46432)

1 ) (17 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Consolidarile în viziunea lui B.F Skinner sunt:
   a. facilităţile
   b. mutările disciplinare
   c. menţinerea unei echităţi efort-compensaţie
   d. premieri pentru merite deosebite
   e. concedierile
   f. stingerile
   g. consolidările negative
   h. creşterile salariale
   i. sancţionările
 • a. a+b+d+e+f+g+h+i
 • b. d+e+f+g+h
 • c. f+g+h+i
2 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Sursa generatoare a ..........................se afla în trebuinţele personale ale individului şi este solidara cu activitaţile lui, individul exercitând o munca în conformitate cu propriile aptitudini şi abilitaţi.
 • a. motivaţiei intrinseci
 • b. motivaţiei cognitive
 • c. motivaţiei negative
 • d. motivaţiei extrinseci
 • e. motivaţiei afective
3 ) (5 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Recrutarea internă se referă la recrutarea candidaţilor din interiorul instituţiei fie prin afişarea postului liber urmat susţinerea concursului pe postul respectiv fie prin promovare sau transfer în cadrul instituţiei.
 • Adevarat Fals
4 ) (2 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Tipurile de trebuinţe din teoria ierarhizării trebuinţelor a lui A.Maslow sunt:
   a. trebuinţele de cooperare şi afiliere
   b. trebuinţele de stimă şi statut
   c. trebuinţele de hrană, locuinţă, îmbrăcăminte
   d. trebuinţele de autorealizare
   e. trebuinţele de securitate
 • a. a+b+c
 • b. a+b+c+d+e
 • c. d+e
5 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Stadiile procesului de integrare profesională în viziunea lui O. Hoffman sunt:
   a. adaptarea în muncă
   b. vizite în instituţie, conduse de şeful ierarhic, care îi va prezenta noului angajat activitatea acesteia, structura sa şi mai ales departamentele cu care va colabora
   c. asimilarea
   d. identificarea cu instituţia şi colectivul
   e. oferirea noului angajat a unei «mape de întâmpinare» care să conţină informaţii referitoare la structura organizatorică a instituţiei, facilităţile existente, programul de lucru, modalităţile de evaluare, regulamentele instituţiei, date despre protecţia muncii, prevenirea accidentelor, etc.
 • a. a+c+d
 • b. b+c+d
 • c. c+d+e
6 ) (1 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Continuumul motivaţional reprezintă acea intensitate a muncii care permite obţinerea unor performanţe înalte.
 • Adevarat Fals
7 ) (6 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Prin metodele informale de recrutare internă instituţia angajeaza foşti salariaţi sau foşti studenţi care au lucrat în regim de colaborare în instituţia respectivă.
 • Adevarat Fals
8 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Una dintre teoriile de mai jos are în vedere trei aspecte importante:
   1. grupul este structura de bază în instituţie;
   2. angajarea pe viaţă, polivalentă, cariera lentă, conturează motivaţia
   individuală;
   3. respectul oamenilor pentru muncă şi grup este măsura propriului lor
   respect.
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
 • a. teorie ERG
 • b. teoria celor trei necesităţi
 • c. teoria Z
 • d. teoria Y
 • e. teoria performanţelor aşteptate
9 ) (9 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Recrutarea externă prezintă o serie de avantaje care se regăsesc printre elementele de mai jos:
   a. recrutarea personalului este mult mai rapidă şi cu costuri mai mici;
   b. permite identificarea şi atragerea unui număr mai mare de candidaţi potenţiali;
   c. încurajează un nou mod de gândire în cadrul organizaţiei;
   d. creşte motivarea personalului;
   e. se realizează economii în costurile de pregătire pentru că se angajează profesionişti competenţi, bine pregătiţi, din exterior
 • a. a+b+c
 • b. b+c+e
 • c. a+b
10 ) (23 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   .......................are la baza nevoia de a şti, de a cunoaşte, curiozitatea şi interesul intelectual faţa de o anumita profesiune
 • a. motivaţia intrinsecă
 • b. motivaţia cognitivă
 • c. motivaţia pozitivă
 • d. motivaţia extrinsecă
 • e. motivaţia afectivă
11 ) (3 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Conform ..................... factorii de igienă (supravegherea, condiţiile de muncă, relaţiile interpersonale, securitatea muncii, etc.) şi factorii motivaţionali (realizările personale, recunoaşterea, munca însăşi, posibilităţile de avansare, etc) determină atât satisfacţie cât şi insatisfacţie în muncă;
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
   1) Managementului ştiinţific
   2) Teoriei X
   3) Teoriei Y
   4) Teoriei ierarhizării nevoilor
   5) Teoriei bifactoriale
   6)Teoriei echităţii
   7) Teoriei aşteptării
   8) Teoriei reîntăririi şi consolidării
 • a. 1+2
 • b. 3+4
 • c. 5
 • d. 6+7+8
12 ) (12 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Etapele planului de recrutare sunt:
   a. analiza prognozei cererii de resurse umane
   b. organizarea posturilor şi a oamenilor
   c. testarea psihologică
   d. prognoza ofertei de resurse umane
   e. organizarea interviului de selecţie
   f. analiza evidenţei posturilor devenite disponibile datorita demisiilor, concedierilor, pensionarilor, deceselor
   g. acomodarea cu locul de muncă
   h. studiul posturilor
   i. calculul nevoilor directe de recrutare
   Alegeţi din următoarele variante pe cea care corespunde cel mai bine enunţului de mai sus:
 • a. a+b+d+f+h+i
 • b. b+c+d+e+f
 • c. g+h+i
13 ) (2 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Optimul motivaţional se referă la faptul ca orice element al muncii (salariu, condiţii de muncă, relaţii cu şeful sau superiorii etc.) are capacitatea de a genera atât satisfacţie, cât şi insatisfacţie în munca în funcţie de contextul organizaţional la care ne raportăm.
 • Adevarat Fals
14 ) (27 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   .............................sunt acele persoane care nu trec de procesul de selecţie dar care în realitate demonstrează că sunt muncitori buni
 • a. Indivizii falşi negativi
 • b. Indivizii falşi pozitivi
15 ) (21 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   ...............................constă în compararea fiecărui candidat cu predecesorul său/ predecesorii săi, neglijând comparaţia cu standardul prestabilit al interviului.
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
 • a. eroarea de similaritate
 • b. eroarea de contrast
 • c. eroarea de tip halou
 • d. eroarea datorată primei impresii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: