Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - Consiliere Psihologica - Sem 2 - 2010-2011 (27156)

1 ) (41 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Clientul unei consilierii de grup trebuie sa ajunga sa:
   a. se conduca dupa expectatiile celorlalti;
   b. învete sa evite confruntarea directa cu ceilalti;
   c. se perceapa mai adecvat si sa îi fie mai usor sa aleaga si sa actioneze;
   d. poata face diferenta între a avea un afect si a actiona conforma acestuia;
   e. poata recunoaste faptul ca nici ceilalti nu sunt agresivi.
 • a. c+d
 • b. a+d+e
 • c. a+b+c+d
 • d. b+c+d+e
 • e. c+d+e
2 ) (61 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Gestiunea adecvata a conflictului se caracterizeaza prin faptul ca:
   a.???permite formarea unui consens pe care fiecare parte îl va apara si respecta;
   b. satisface propriile nevoi, fara a le leza pe cele ale partenerului;
   c. pastreaza si sustine, în continuare, relatii bune între cele doua parti;
   d. economiseste resurse materiale si umane, atât în procesul negocierii cât si ca urmare a acestuia.
 • a. a+c+d
 • b. a+b+c
 • c. a+b+c+d
 • d. b+c+d
3 ) (51 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Practica vrajitoriei este semnificativ frecventa în societatile caracterizate prin:
   a. stratificare sociala, integrare politica;
   b. sistem de scriere elaborat, mediere a schimbului prin bani;
   c. descendenta matrilineala, rezidenta matrilocala;
   d. model educativ care nu este centrat pe obedienta.
 • a. a+b+c+d
 • b. b+c+d
 • c. a+c+d
 • d. a+b
4 ) (38 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Filtrul si factorul integrativ esential al teoriei si tehnicii din domeniul consilierii este:
   a. personalitatea clientului;
   b. personalitatea consilierului;
   c. cadrul consilierii;
   d. capacitatea cognitivã a consilierului.
 • a. a+d
 • b. c+d
 • c. b
 • d. d
5 ) (36 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Asociatia Nationala de Ghidare Vocationala din SUA a indicat, în 1949, urmatoarele calitatii necesare consilierului :
   a. subiectivism;
   b. interes pentru oameni;
   c. empatie;
   d. capacitatea de a inspira încredere si respect;
   e. instabilitate afectiva.
 • a. d+e
 • b. c+d+e
 • c. b+c+d
 • d. a+b+d
 • e. a+c+d+e
6 ) (48 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Care sunt pricipalele prejudecati legate de starea conflictuala ?
   a. conflictul se stinge si se rezolva cu trecerea timpului – nu este necesara interventia activa;
   b. starea conflictuala este întotdeauna de evitat;
   c. a ajunge la conflict este un lucru de blamat care indica slabiciune;
   d. conflictul poate avea si consecinte pozitive;
   e. singura consecinta a conflictului este pierderea.
 • a. a+b+c
 • b. b+c+d
 • c. a+c+d+e
 • d. a+b+c+e
7 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Alianta de interventie, în consiliere, este determinata de:
   a. elemente de putere financiara ale consilierului;
   b. personalitatea consilierului;
   c. maniera în care consilierul este perceput de client;
   d. nivelul de încredere acordat consilierului;
   e. capacitatea financiarã a clientului.
 • a. b+c+d
 • b. a+c+e
 • c. a+c+d
 • d. a+b+d
8 ) (53 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Starea de boala are urmatoarele tipuri de etiologie naturala:
   a. infectie – boala este rezultatul invadarii organismului de catre microbi;
   b. mistica – boala este o consecinta imediata a unei experiente, act al subiectului aflat în raport impersonal cu boala;
   c. deteriorare organica – boala este provocata de declinul capacitatilor organismului;
   d. agresiune umana directa.
 • a. b+c+d
 • b. a+c+d
 • c. b+d
 • d. a+d
9 ) (10 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt avantajele consilierii de grup ?
   a. onorariu mare al consilierului prin cumularea clientilor;
   b. ofera un cadru în care se pot analiza problemele de natura interpersonala;
   c. permite împartasirea unei problematici;
   d. ofera sustinere interactiva prin faptul ca fiecare client beneficiaza de suport si ajutor din partea membrilor grupului dar ofera în acelasi timp suport si ajutor;
   e. nu permite experimentarea de noi comportamente si modalitati de comunicare.
 • a. a+b+c
 • b. c+d+e
 • c. b+c+d
 • d. a+b+c+d+e
 • e. a+d+e
10 ) (45 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre situatiile speciale din consiliere reprezinta un demers inter-cultural realizat între un client care nu împartaseste cu consilierul acelasi fond cultural, norme, valori si modalitati de comunicare ?
   a. consilierea emigrantilor;
   b. consilierea in situatie de crizã;
   c. consilierea in situatie de pierdere;
   d. consilierea antropologicã.
 • a. a+d
 • b. a
 • c. d
 • d. c
11 ) (20 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Comportamentul defensiv al consilierului presupune nevoia acestuia de a :
   a. eticheta;
   b. sumariza;
   c. patrona;
   d. lauda;
   e. nu ameninta si avertiza;
   f. întreba.
 • a. a+d+e+f
 • b. a+c+d
 • c. d+e+f
 • d. a+b+c+d+e
 • e. a+c+d+e
12 ) (13 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Consilierul comunica non-verbal cu clientul sau prin comportamente:
   a. epimeletice;
   b. repetitive;
   c. de comanda;
   d. auto-stimulative;
   e. etepimeletice.
 • a. a+b+c
 • b. d+e
 • c. a+b+c+d+e
 • d. b+c+d
 • e. a+b+c+e
13 ) (52 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Practica magiei este frecventa semnificativ în societatile caracterizate prin:
   a. complexitate sociala redusa;
   b. complexitate politica si culturala reduse;
   c. model educativ care nu induce obedienta în raporturile ierarhice;
   d. model educativ care induce obedienta în raporturile ierarhice.
 • a. a+b+d
 • b. b+d
 • c. c+d
 • d. a+b+c
14 ) (21 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Se recomandã în cadrul tehnicii interogative:
   a. utilizarea de întrebari lungi, cu un continut bogat;
   b. repetarea întrebarii în cazul în care nu a fost înteleasa sau reformularea acesteia;
   c. accentuarea dramatica a continutului;
   d. folosirea judicioasa a întrebarilor, în nici un caz dupa fiecare raspuns.
 • a. a+d
 • b. c+d
 • c. b+d
 • d. a+b
15 ) (44 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   OMS (1994) a considerat ca sinonim termenul de consiliere cu cel de:
   a. psihoterapie suportivã;
   b. psihoterapie psihodinamicã;
   c. psihoterapie integrativã;
   d. psihoterapie colportivã.
 • a. a+c
 • b. a
 • c. c
 • d. b

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: