Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: DPPD - EXAMEN FINAL - 2010 - varianta noua - Sem 2 - 2009-2010 (81243)
Test adaugat de :Lu-na

1 ) (44 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   .In practica pedagogica, studentii:
 • 1. intocmesc o planificare anuala si proiectul unei unitati de invatare
 • 2. consemneaza in caietele lor de asistenta etapele activitatilor didactice, la toate lectiile sau la alte forme de activitate asistate
 • 3. ambele variante prezentate
2 ) (19 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Probele scrise constituie o metoda de evaluare clasica.
 • Adevarat Fals
3 ) (71 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
   .Evaluarea randamentului scolar, intr-o strategie de evaluare formativa, se realizeaza, de catre profesor:
 • 1. la inceputul orei
 • 2. in transmiterea noilor continuturi;
 • 3. la finalul orei
 • 4. pe tot parcursul orei
4 ) (18 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Referatul este o metoda clasica de evaluare.
 • Adevarat Fals
5 ) (10 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Prelegerea este o metoda centrata pe actiunea elevului.
 • Adevarat Fals
6 ) (53 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   .Evaluarea rezultatelor invatarii se realizeaza prin raportare directa la:
 • 1. performanta medie a clasei (colectivului) de elevi
 • 2. obiectivele proiectate ale lectiei
 • 3. standardele curriculare de performanta, stabilite in functie de media rezultatelor elevilor din clasele de acelasi nivel din cadrul unei unitati de invatamant
7 ) (55 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   .Aspectele deontologice ale profesiei didactice se refera la:
 • 1. cultura stiintifica de specialitate
 • 2. stiinta si arta pedagogica
 • 3. dimensiunea etica a actiunii pedagogice
8 ) (9 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   .Strategiile de diferentiere si individualizare inseamna:
   a)lucrul permanent cu intreaga clasa
   b)activitati diferentiate in functie de problemele elevilor referitoare la insusirea cunostintelor
   c)activitati cu fiecare elev care manifesta greutati in insusirea cunostintelor
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
 • 4. b+c
9 ) (54 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   .In evaluarea rezultatelor invatarii, cadrul didactic trebuie sa actioneze constant pentru:
 • 1. sporirea obiectivitatii
 • 2. cresterea subiectivitatii
 • 3. asigurarea unui echilibru dezirabil intre obiectivitate si subiectivitate
10 ) (66 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   .Demersul didactic personalizat exprima:
   a)dreptul profesorului de a lua decizii asupra masurilor pe care le considera cele mai adecvate pentru a asigura elevilor un parcurs scolar individualizat
   b)cerinte generale de predare - invatare - evalare in activitatea didactica
   c)lectura personalizata a programei scolare
   d)alegerea unui tip de lectie
 • 1. a+b
 • 2. a+c
 • 3. a+d
 • 4. c+d
11 ) (12 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Utilitatea a ceea ce au invatat elevii nu este o preocupare a profesorului.
 • Adevarat Fals
12 ) (15 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   .Profesorul valorifica eficient valentele educative ale disciplinelor prin:
 • 1. intocmirea unui cod de reguli de comportament
 • 2. transmitere de cunostinte si formarea de convingeri si comportamente
 • 3. atentionarea permanenta a celor care nu au un comportament adecvat
13 ) (5 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   .Obiectivele operationale ale lectiilor sunt:
 • 1. competentele profesorului
 • 2. competentele clasei
 • 3. performantele ce trebuie realizate de elevi pana la sfarsitul lectiei
14 ) (20 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   .Curriculum disciplinei (programa scolara) cuprinde:
   a)obiectivele cadru
   b)obiectivele de referinta / competentele specifice
   c)obiectivele operationale ale lectiilor
 • 1. a
 • 2. a+b
 • 3. b
 • 4. c
15 ) (35 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Titlul fiecarei unitati de invatare este stabilit prin programa scolara.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: