Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Didactica psihologiei - Sem 2 - 2011-2012 (4031)
Test adaugat de :claudia

1 ) (16 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Predarea presupune un complex de procedee de prezentare a curriculumului scolar.
 • Adevarat Fals
2 ) (38 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Activitatea educativa nu necesita proiectare didactica.
 • Adevarat Fals
3 ) (21 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Itemii de evaluare sunt elemente componente ale unei probe.
 • Adevarat Fals
4 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Strategia didactica este rezultatul combinarii optime dintre:
 • a. metode, procedee, mijloace de invatamant
 • b. metode, mijloace de invatamant, forme de organizare a activitatii elevilor
 • c. metode, continuturi, mijloace de invatamant
 • d. continuturi, mijloace de invatamant, forme de organizare
5 ) (13 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Planificarea calendaristica anuala se realizeaza:
 • a. pe lectii
 • b. pe capitole
 • c. pe unitati de invatare
 • d. pe structuri mixte, la alegerea profesorului
6 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum se realizeaza sisteme specifice de control si de evaluare a cunostintelor si a deprinderilor insusite de elevi, ca baza a ameliorarii si a cresterii eficientei activitatii didactice viitoare:
 • a. prin adoptarea unei docimologii didactice specifice obiectui de invatamant.
 • b. prin elaborarea strategiilor specifice procesului de instruire in vederea parcurgerii continutului si atingerii finalitatilor (obiective/competente) din curriculum formal al fiecarei discipline.
 • c. prin structurarea si stabilirea continutului in concordanta cu evolutiile metodologice si transformarile structurale din Noul Curriculum National.
 • d. prin particularizarea ansamblului componentelor curriculumlui scolar
7 ) (9 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Aria curriculara Tehnologii are ore obligatorii la toate clasele din invatamantul preuniversitar.
 • Adevarat Fals
8 ) (15 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Conexiunea inversa este o etapa a lectiei.
 • Adevarat Fals
9 ) (13 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Caracterizarea elevilor are la baza Fisa psihopedagogica.
 • Adevarat Fals
10 ) (12 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Precizati enuntul corect:
 • a. in etapa de reactualizare a cunostintelor se utilizeaza conversatia euristica
 • b. evaluarea activitatii elevilor se poate face si fara note
 • c. obiectivele operationale sunt prevazute de programa scolara
11 ) (45 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   In ce programe scolare sunt formulate obiectivele cadru?
 • a. programele scolare pentru liceu (clasele X-XII/XIII)
 • b. programele scolare pentru invatamantul primar, gimnazial si clasa a IX-a
 • c. toate programele scolare din invatamantul preuniversitar
 • d. programele pentru disciplinele nou introduse
 • e. nu sunt formulate
12 ) (41 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   In ce programe scolare sunt date sugestii metodologice?
 • a. programele scolare pentru liceu (clasele X-XII/XIII)
 • b. programele scolare pentru invatamantul primar, gimnazial si clasa a IX-a
 • c. toate programele scolare din invatamantul preuniversitar
 • d. programele pentru disciplinele nou introduse
 • e. nu sunt date
13 ) (33 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Scopurile lectiei pot coincide cu obiectivele de referinta/competentele specifice.
 • Adevarat Fals
14 ) (8 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Planul de invatamant este structurat pe ore obligatorii (trunchi comun) si pe ore optionale (curriculum la decizia scolii).
 • Adevarat Fals
15 ) (30 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Radio-tele-scoala, info-scoala, invatamantul deschis la distanta au la baza, ca reper al directiilor de reflectie si actiune, idei privind „descolarizarea societatii” (Ivan Illich).
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: