Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Informatica aplicată în psihologie - Sem 1 - 2010-2011 (16868)
Test adaugat de :maryangelo

1 ) (86 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Ce devine expresia A1+B1 prin copiere din celula C3 în celula D4 ?
 • a. B1+C1
 • b. A2+B3
 • c. B2+C2
2 ) (5 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Prin bit se întelege:
 • a. unitatea elementara de informatie
 • b. viteza de transmisie
 • c. începutul unui text
3 ) (100 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Internet-ul reprezinta:
 • a. o retea mondiala de calculatoare
 • b. o retea de televiziune
 • c. o marca de calculator
4 ) (55 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Comanda replace, în Word:
 • a. înlocuieste fisierul curent
 • b. redenumeste documentul
 • c. substituie un text cu alt text
5 ) (85 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   În Excel, textul C2 reprezinta:
 • a. adresa celulei C2, având coloana fixa si linia transatabila
 • b. adresa celulei C2 având coloana translatabila si linia fixa
 • c. adresa translatabila a celulei C2
6 ) (19 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Componenta Help, din Windows, reprezinta:
 • a. un mediu de asistare a utilizatorului
 • b. o eroare
 • c. un disk magnetic
7 ) (47 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Comanda paste, în Word, are ca efect:
 • a. oprirea calculatorului
 • b. decriptarea textului
 • c. recuperarea selectiei depuse anterior
8 ) (34 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În Windows, comanda right click:
 • a. porneste calculatorul
 • b. opreste un program
 • c. deschide un meniu contextual
9 ) (28 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Partitiile corespunzatoare discurilor mobile sunt marcate prin:
 • a. cifre
 • b. litrele A sau B
 • c. litere de la C la Z
10 ) (60 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Termenul landscape, în Word, semnifica:
 • a. asezarea unei pagini în pozitie culcat (pe lat)
 • b. modificarea laturilor
 • c. translatarea textului
11 ) (6 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Un byte este:
 • a. un set de caractere
 • b. o succesiune ordonata de 8 biti
 • c. un articol
12 ) (96 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Un hipertext contine:
 • a. informatii si comenzi
 • b. dispozitive
 • c. partitii
13 ) (44 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce se întelege prin Clipboard
 • a. o facilitate de stocare si recuperare a informatiei
 • b. un film de scurt metraj
 • c. o codificare
14 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Daca se defecteaza mouse-ul nu mai putem face selectia unui cuvânt in Word?
 • Adevarat Fals
15 ) (62 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Arial este:
 • a. un text
 • b. un corp de litera
 • c. un protocol

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: