Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Antropologie - Sem 2 - 2007-2008 (5591)

1 ) (2 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În ce secol s-a cristalizat Antropologia ca stiintã?
  
 • a. Secolul al XX-lea
 • b. Secolul al XIX-lea
 • c. Secolul al XVII-lea
2 ) (16 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   B. Malinowski a scris:
  
 • a. "Familia la aborigenii australieni"
 • b. "Eseu despre dar"
 • c. "Antropologia structuralã"
 • d. "Triburi si sate din sud-estul Europei"
3 ) (26 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Prin poliginie desemnãm:
  
 • a. Cãsãtoria unui bãrbat cu mai multe femei
 • b. Cãsãtoria unui bãrbat cu o femeie
 • c. Cãsãtoria unei femei cu mai multi bãrbati.
4 ) (17 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Scopul sacrificiului este de a:
  
 • a. Încãrca lumea profanã cu atribute sacre.
 • b. Reactualiza legãtura cu o entitate supranaturalã sau transcendentalã.
 • c. Nu exista nicio legãturã între sacrificiu, sacru si profan.
5 ) (32 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Idealogia sângelui în societãtile traditionale legitimeazã:
  
 • a. Solidaritatea grupului
 • b. Autoritatea masculinã
 • c. Ideologia sãngelui nu reprezintã un criteriu legitimator.
6 ) (22 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Dreptul primogeniturii este specific:
  
 • a. Familiei nucleare
 • b. Grupului domestic comunitar
 • c. Familiei tulpinã
7 ) (29 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Grupul domestic aromân este format:
  
 • a. Din mai multe cupluri cãsãtorite
 • b. Dintr-un singur cuplu cãsãtorit
 • c. Niciun rãspuns nu este corect.
8 ) (30 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Consangvinitatea poate fi:
  
 • a. Doar biologicã
 • b. Atât biologicã cât si socialã
9 ) (7 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Prin grup domestic desemnãm:
  
 • a. Persoanele care trãiesc în acelasi perimetru gospodãresc.
 • b. Persoanele care locuiesc în gospodãrii diferite.
 • c. Mai multe familii
10 ) (34 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Când analizãm o comunitate dintr-o pespectivã structuralistã avem în vedere:
  
 • a. Modul în care este organizatã.
 • b. Relatiile dintre elementele componente
 • c. Nevoile functionale ale comunitãtii
11 ) (8 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Familia nuclearã este formatã:
  
 • a. Dintr-un cuplu cãsãtorit si copiii necãsãtoriti ai acestuia.
 • b. Din mai multe cupluri cãsãtorite
 • c. Din mai multe clanuri
12 ) (15 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Prin succesiune desemnãm:
  
 • a. Mostenirea
 • b. Statusul social
 • c. Dota
13 ) (24 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Care dintre cei de mai jos a elaborat un model tristadial de evolutie?
  
 • a. F. Boas
 • b. M. Mauss
 • c. L. Morgan
14 ) (25 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Studiul "Morfologia socialã. Eseu asupra variatiilor sezoniere ale societãtilor de eschimosi" a
fost elaborat de:
  
 • a. M. Mauss
 • b. E. Durkheim
 • c. Cl. L. Strauss
15 ) (31 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Lucrarea "Societatea strãveche" a fost scrisã de:
  
 • a. C. L. Strauss
 • b. L. Morgan
 • c. E. B. Tylor

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: