Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Sociologie Economica - Sem 1 - 2008-2009 (8932)

1 ) (6 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Relatiile dintre societate si economie se desfasoara pe 3 nivele:
 • 1. macrosocial, in care sociologia economica studiaza raporturile dintre tipul si structura societatii si subsistemul sau economic;
 • 2. mezosocial, in care sunt studiate relatiile dintre diferitele componente ale societatii : sectoare (economic, social, politic si cultural); institutii (stat, armata, biserica); grupuri (familia, grupurile profesionale, de societate etc.) si organizatii (oficiale, neguvernamentale) si diviziunile corespunzatoare ale economiei (productie, repartitie, circulatie si consum );
 • 3. interinstitutional, nivel la care sociologia economica studiaza comportamentele si valorile dupa care se ghideaza membrii unei societati intr-o epoca data, in raport cu sistemul economic respectiv ce induce: comportamentul de capitalizare, economisire, cumparare, rationalitatea muncii individuale, locul muncii si al consumului in viata individuala etc.
2 ) (3 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Fapt social:
 • 1. nu este orice mod de a actiona, fixat sau nu, susceptibil de a exercita asupra individului o constrangere exterioara (Emile Durkheim);
 • 2. poate fi considerat ca un lucru, este exterior constiintei noastre;
 • 3. are un efect coercitiv asupra omului.
3 ) (17 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Teoria fortelor productive ale natiunii reprezinta:
 • 1. “reactia chimica” a spiritualitatii europene la ideile economiei liberale vehiculate in epoca;
 • 2. “reactia chimica” a spiritualitatii germane la ideile economiei liberale vehiculate in epoca;
 • 3. .accentul pus pe importanta specificului national in evolutia economica.
4 ) (59 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Pentru ca centrele urbane sa-si asigure rolul de centre de polarizare economica este necesar sa se realizeze in continuare, urmatoarele obiective:
 • 1. atragerea populatiei rurale active la activitati cu caracter industrial;
 • 2. mentinerea dezvoltarii industriale, a serviciilor si a formelor de turism specifice existente;
 • 3. dezvoltarea infrastructurii fizice si de sustinere a activitatii economice.
5 ) (66 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Obiectivele de ordin calitativ ale dezvoltarii regionale in tara noastra sunt:
 • 1. ridicarea standardului de viata si crearea de noi locuri de munca;
 • 2. oferirea de bunuri competitive pe plan local;
 • 3. protectia si regenerarea calitatii mediului.
6 ) (7 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Sistemele teoretice din sociologia economica pot fi clasificate in:
 • 1. sisteme in care variabilele economice nu exista si nu sunt generatoare de forme si relatii sociale;
 • 2. sisteme in care variabilele economice sunt independente, generatoare de forme si relatii sociale;
 • 3. sisteme in care variabilele economice sunt dependente.
7 ) (92 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. La 1 martie 2003 a intrat in vigoare noul Cod al Muncii. Principala sa prevedere, cu caracter de noutate, priveste inlocuirea carnetelor de munca:
 • 1. cu Registrul salariatilor;
 • 2. evidenta proprie a firmei sau intreprinderii respective;
 • 3. evidenta proprie a salariatului.
8 ) (52 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. O harta ad-hoc a disparitatilor regionale din Romania, permite localizarea
spatiala a saraciei si subdezvoltarii, in trei arii principale ale tarii:
 • 1. nord-estul si sudul;
 • 2. nordul si sudul;
 • 3. centrul tarii.
9 ) (32 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. In ceea ce priveste piata resurselor umane:
 • 1. s-a luat in considerare o anumita crestere a ratei de participare, ca reactie fireasca a populatiei apte de munca la consecintele pauperizarii sale inalte;
 • 2. s-a inclus ipoteza pensionarilor anticipate;
 • 3. nu se intrevad perturbatii notabile in trendurile conturate deja in domeniul demografic (numarul si structura pe varste a populatiei, resursele de munca, migratia teritoriala, emigratia externa).
10 ) (42 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Dezvoltarea capacitatii de generare a cunostintelor stiintifice si tehnologice se realizeaza prin:
 • 1. limitarea formarii si extinderii nucleelor, centrelor si retelelor de excelenta, in domenii considerate prioritare;
 • 2. cresterea resurselor din domeniul cercetarii prin programele de cercetare – dezvoltare;
 • 3. programele de granturi pentru cercetare ale Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale Academiei Romane.
11 ) (65 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Cele mai importante obiective ale dezvoltarii regionale in tara noastra sunt:
 • 1. reducerea disparitatilor regionale intre diferite regiuni ale Romaniei;
 • 2. integrarea activitatilor din sectorul industrial;
 • 3. integrarea activitatilor din sectorul public, pentru a realiza un nivel superior de dezvoltare a regiunilor.
12 ) (24 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Teoria matricei psihosociale:
 • 1. poate constitui o incercare de explicare a fenomenului comunicarii, pornind de la combinarea factorilor psihici (care tin de Eu-l individual) cu factori economici si sociali (care tin de mediul in care acesta isi desfasoara activitatea);
 • 2. semnifica faptul ca pot comunica eficient, inclusiv pe probleme economice, doua persoane ale caror matrici psihosociale sunt diferite, deci persoanele respective au fost conditionate de alti factori psihici decat cei economico-sociali;
 • 3. reprezinta permanent matricea psihosociala proprie, contribuind in felul acesta la imbunatatirea comunicarii sale cu semenii.
13 ) (25 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Consumul reprezinta secventa:
 • 1. prima, ciclul fiind: consum, productie, circulatie si repartitie;
 • 2. ultima, ciclul fiind: productie, circulatie, repartitie si consum;
 • 3. specifica fiecarei etape a ciclului de productie sus-amintit.
14 ) (54 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. Principala corelatie intre fenomenele de natura economica si aspectele vietii sociale, la nivel regional, o reprezinta declinul numarului locurilor de munca din:
 • 1. industria metalugica;
 • 2. industria extractiva;
 • 3. industria usoara.
15 ) (79 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Alegeti raspunsul eronat. In functie de capitalul societatii comerciale, de pachetul de actiuni si de necesitatea de a atrage investitori strategici, sunt utilizate urmatoarele metode tehnice de privatizare pentru investitiile de portofoliu:
 • 1. licitatia electronica pe piata secundara de capital RASDAQ;
 • 2. licitatia electronica pe pietele straine de capital;
 • 3. oferta publica prin intermediul Bursei de valori Bucuresti

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: