Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - SOCIOLOGIA FAMILIEI - Sem 2 - 2010-2011 (3765)

1 ) (9 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Care sunt dimensiunile pe care se manifesta functia economica a familiei:
   a) proprietatea
   b) activitatea educativa asupra copiilor
   c) productia
   d) diviziunea muncii
   e) instruirea profesionala a copiilor
   f) gestionarea unui buget comun
 • 1. a+b+c+d
 • 2. a+b+c+f
 • 3. a+c+d+e+f
 • 4. c+d+e+f
2 ) (7 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Conform lui Lewis H. Morgan, rudenia naturala include:
   a) relatiile de alianta sau afinitate
   b) relatiile de înrudire legala (adoptia)
   c) relatiile de înrudire spirituala
   d) relatiile de consanguinitate
 • 1. a+b+c
 • 2. a+d
 • 3. b+d
 • 4. a+b+c+d
3 ) (6 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Categoria de statut asociata cel mai adesea filiatiei este:
 • 1. succesiunea
 • 2. autoritatea
 • 3. legitimitatea
 • 4. moralitatea
4 ) (22 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Scoala Le Play identifica trei niveluri ale manifestarii modurilor de asociere umana.
   Sistemul familial se afirma mai puternic în cadrul:
   A. asociatiilor profesionale sau de interese
   B. corporatiilor sau asociatiilor cu rol moral sau social C. societatilor traditionale sau comunitatilor
   D. grupurilor religioase
 • 1. A
 • 2. B
 • 3. C
 • 4. D
5 ) (20 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Perspectiva interacNionista în abordarea si explicarea familiei implica, ca demers de interpretare,
   A. definirea dinamica a familiei;
   B. o definiNie nominala a familiei;
   C. modelarea unor noi definiNii privind rolurile si relaNiile dintre membrii familiei;
   D. conceperea mediului familial ca unul în care membrii concureaza pentru autonomie,
   autoritate si privilegii;
   E. o definire a familiei din perspectiva funcNiilor pe care le exercita în contextul social global.
 • 1. A+C
 • 2. A+D
 • 3. B+D
 • 4. B+E
6 ) (3 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   ViolenNa familiala poate fi, din punct de vedere sociologic, legitimata prin recunoasterea
   formelor autoritaNii tradiNionale.
 • Adevarat Fals
7 ) (1 - MULTI SELECT) (5 ai ales : )
   Care dintre urmatorii autori ilustreaza pesperctiva conflictualista de explicare a familiei?
   a) Reuben Hill
   b) Jetse Spray
   c) Peter Berger
   d) Randall Collins
   e) Sheldon Stryker
   f) K. Marx
   g) F. Engels
 • 1. e+f+g
 • 2. a+b+c+d+e
 • 3. b+c+d+e
 • 4. a+c+d+e
 • 5. b+d+f+g
8 ) (30 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Hierogamiile erau forme speciale de casatorie, care determinau
 • 1. schimburi de servicii de jos în sus
 • 2. schimburi de servicii de sus în jos
 • 3. inaugurarea unor genealogii mitice
 • 4. aparitia unor forme matrimoniale incestuoase
9 ) (11 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Abuzul familial desemneaza:
 • 1. orice forma de violenta exercitata în familie
 • 2. violenta fizica exercitata de barbat asupra femeii si copilului
 • 3. violenta legitimata de autoritatea familiala
 • 4. violenta care nu este sustinuta de autoritatea familiala legitima
10 ) (24 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Emile Durkheim identifica drept surse ale cunoasterii în studiile de sociologie a familiei
   si discipline conexe sociologiei, cum ar fi:
   A. psihologia
   B. istoria
   C. geografia
   D. antropologia
   E. etnografia
   F. demografia
 • 1. A+D+F
 • 2. B+C+D
 • 3. B+E+F
 • 4. B+C+D+F
 • 5. A+D+E+F
 • 6. C+D+E+F
11 ) (16 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Care sunt componentele (dimensiunile fortei sociale sau ale sociabilitãtii si dimensiuni
   corespondente ale naturii umane) familiei, ca formã fundamentala de existenNa sociala, la
   Auguste Comte:
   A. forta materialã
   B. forta moralã
   C. forta intelectualã
   D. inteligenta
   F. sentimentul
   E. activitatea
 • 1. A+D
 • 2. A+E
 • 3. B+D
 • 4. B+F
 • 5. C+D
 • 6. C+E
12 ) (18 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Conform corespondenNei între tipul familiei si spaNiul geografic, scoala Le Play asociaza familia
   patriarhala
   A. populatiilor din zona istmurilor
   B. populatiilor sedentare de câmpie
   C. populatiilor nomade de stepa
   D. populatiilor de munte, izolate
 • 1. A
 • 2. A+B
 • 3. B+C
 • 4. D
13 ) (21 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Investigarea relatiilor economice dintre membrii familiei, a relatiilor de succesiune, de
   mostenire a titlurilor si privilegiilor, de proprietate, cu alte cuvinte studierea dimensiunii
   economico-gospodaresti a familiei a facut obiectul disciplinei
 • 1. antropologia familiei
 • 2. istoria familiei
 • 3. sociologia familiei
 • 4. psihologia familiei
14 ) (8 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Formele civile ale contractului matrimonial si prenuptial care reglementeaza familia
   contemporana si care definita separat averea sotilor face ca proprietatea familiala sa
   creasca în importanta în societatea moderna.
 • Adevarat Fals
15 ) (26 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Pentru Emile Durkheim, familia contemporana reprezinta
 • 1. o culme în devenirea progresiva a formelor familiale
 • 2. o forma cu totul noua de convietuire umana
 • 3. o forma degradata a familiei traditionale

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: