Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: PROCESUAL CIVIL LICENTA!!!!!!!!!!!!!! - Sem 2 - 2011-2012 (751)
Test adaugat de :Liviu

1 ) (14 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Încheierea de respingere a excep?iei procesuale:
 • a. poate fi atacata separat cu apel sau cu recurs;
 • b. nu se poate ataca cu apel;
 • c. poate fi atacata numai cu fondul, daca legea nu dispune altfel.
2 ) (13 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Excep?iile procesuale relative:
 • a. pot fi invocate numai de partea interesata;
 • b. pot fi invocate numai pâna la prima zi de înfa?i?are;
 • c. pot fi invocate în tot cursul procesului.
3 ) (80 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Mandatul judiciar dat unui neavocat:
 • a. trebuie sa îmbrace forma autentica;
 • b. poate fi dat si sub forma unui înscris sub semnatura privata;
 • c. nu înceteaza prin moartea mandantului, ci dainuie pâna la retragerea lui de catre mostenitori.
4 ) (4 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Nulitatea pentru lipsa semnaturii cererii de chemare în judecata:
 • a. opereaza de drept ?i automat;
 • b. poate fi înlaturata în tot cursul judeca?ii;
 • c. poate fi înlaturata numai în fa?a instan?ei de fond.
5 ) (142 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Coparticiparea procesuala:
 • a. este intotdeauna facultativa;
 • b. poate fi si obligatorie;
 • c. poate avea loc numai daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatie comuna.
6 ) (103 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Motivarea ordonan?ei pre?edin?iale:
 • a. este obligatorie;
 • b. nu este obligatorie daca nu s-a declarat recurs;
 • c. se face în cel mult 48 de ore de la comunicare.
7 ) (21 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  În cursul procesului civil, majorarea preten?iilor de catre reclamant poate fi facuta:
 • a. numai pâna la prima zi de înfa?i?are, inclusiv;
 • b. ?i dupa prima zi de înfa?i?are, dar numai cu acordul pârâtului;
 • c. necondi?ionat, pâna la încheierea dezbaterilor.
8 ) (21 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Conditiile generale de exercitare ale actiunii civile sunt:
 • a. interesul si calitatea procesuala;
 • b. partile, obiectul si cauza;
 • c. afirmarea unui drept (formularea unei pretentii), interesul, capacitatea procesuala si calitatea procesuala.
9 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Nedepunerea în termen a cererii de chemare în
garantie sau de chemare în judecata a altor persoane:
 • a. atrage respingerea ca tardiva a cererii;
 • b. atrage judecata separata a cererii;
 • c. atrage judecata separata a cererii, daca partile nu consimt sa ae judece împreuna.
10 ) (34 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Hotarârea de expedient:
 • a. se pronun?a numai în ?edin?a publica;
 • b. se da fara drept de recurs;
 • c. este irevocabila.
11 ) (15 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  În cursul dezbaterilor, instan?a acorda cuvântul pe fond, în urmatoarea ordine:
 • a. pârât, reclamant;
 • b. reclamant, pârât, chemat în garan?ie de catre pârât;
 • c. procuror, pârât, reclamant.
12 ) (107 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Împotriva executarii ordonan?ei pre?edin?iale se poate face:
 • a. apel;
 • b. recurs;
 • c. contesta?ie.
13 ) (121 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
In cazul transmisiunii calitatii procesuale active, dobanditorul:
 • a. preia procesul in starea in care se gaseste in momentul in care a avut loc transmisiunea;
 • b. este indreptatit sa solicite refacerea doar a actelor de procedura defavorabile indeplinite anterior de autorul sau;
 • c. este indreptatit sa invoce exceptiile relative neinvocate in termen de autorul sau.
14 ) (217 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Participarea procurorului la judecata, prin punerea de concluzii este:
 • a. obligatorie in toate cazurile;
 • b. facultativa, afara de exceptiile expres prevazute de lege;
 • c. facultativa in toate cazurile.
15 ) (70 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Apelul se depune:
 • a. la instan?a a carei hotarâre se ataca, sub sanc?iunea decaderii;
 • b. la instan?a a carei hotarâre se ataca, sub sanc?iunea nulita?ii;
 • c. la instan?a de apel.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: