Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: MANAGEMENTUL INSTANTELOR DE JUDECATA - Sem 1 - 2013-2014 (52)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (16 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Atributii comune ale presedintilor Curtilor de Apel
 • a. organizeaza si coordoneaza controlul adminstrarii Curtii de Apel si al instantelor din circumscriptia acesteia
 • b. emite avizul consultativ in vederea prezentarii la examenul de capacitate al judecatorilor stagiari
 • c. deleaga judecatorii de la Judecatorii , Tribunale sau Tribunale specializate din circumscriptia Curtii de Apel in conditiile legii
 • d. organizeaza si coordoneaza controlul adminstrarii Curtii de Apel si al instantelor din circumscriptia acesteia, emite avizul consultativ in vederea prezentarii la examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si solicita CSM-ului in conditiile legii delegarea judecatorilor
2 ) (43 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    In ce consta credibilitatea avocatului ?
 • a. a se bucura de respect din partea justitiabililor, a magistratului,daca stie se imbine argumentul bazat pe lege, pe logica juridica, folosindu-se de probele pe care le are la indemana in cauza
 • b. apara in pledoaria sa pe raufacatori cu buna intentie pentru a-si forma o imagine pozitiva in fata justitiabililor
 • c. face totul pentru a sustine cauza in mod obiectiv si nepartinitor
 • d. cere Instantei achitarea si punerea in libertate a inculpatilor ,pe baza de probe
3 ) (45 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    In ce consta convergenta sistemelor judiciare ?
 • a. un proces static
 • b. e un proces viu, in continua miscare si transformare, asemeni unui seismograf care preia transformarile cotidiene si la care trtebui aplicata legislatia pe masura
 • c. tehnologia informationala aplicata in plan economic si social
 • d. cunoasterea tehnologiiilor de varf, controlate de o legislatie adecvata
4 ) (9 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt instrumentele utile in procesul decizional ?
 • a. gandirea laterala si brainstorming-ul
 • b. eficacitatea manageriala in atingerea obiectivelor organizatiei
 • c. capacitatea managerului de a-si elibera mintea de tiparele disciplinate de gandire
 • d. reformularea problemei intr-o lumina noua pentru a gasi solutii noi
5 ) (19 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Atributie distincta a vicepresedintelui Curtii de Apel
 • a. asigura operationalitatea bazei de date conform bazei de date informatice privind personalul de la Curtea de Apel si de la instantele din circumscriptie si ia masurile necesare pentru intretinerea acesteia in conditii optime
 • b. ia masuri pentru buna functionare a instantelor din subordine
 • c. ia masuri pentru salarizarea personalului din cadrul Curtii de Apel
 • d. ia masuri pentru buna functionare IT si a personalului auxiliar
6 ) (38 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cum se realizeaza actul de justitie ?
 • a. ca relatie publica specifica, realizata prin instantele judecatoresti: judecatorii, tribunale , curti de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie , cu competente si proceduri prevazute de lege
 • b. realizate de Perchet si organele de cercetare penala, conform procedurilor prevazute de lege
 • c. se realizeaza de autoritatile publice locale si centrale, de Guvern si ministere de resort
 • d. se realizeaza de Judecatorie, de Perchet si de Prefect, cu competenta legala si dupa anumite proceduri
7 ) (40 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    In ce consta prestigiul unui magistrat?
 • a. prestigiul dobandit in actul de jusririe prin perfecrionarea contiuua a magistratului
 • b. pregatirea pentru a crea o imagine publica impunatoare
 • c. perfectionarea profesionala prin participarea la cursuri si alte forme de invatamant
 • d. prestigiul dobandit in timp prin preocuparea acestuia continuua de pregatire in prefesie pentru cultivarea imaginii sale publice si a prestigiului sau profesional, profesionist
8 ) (26 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt atributiile judecatorului in realizarea actului de justitie ?
 • a. Judecatorul este dator sa afle adevarul si sa aplice legea intocmai
 • b. Judecatorul este dator sa respecte legea si Constitutia
 • c. Judecatorul este dator sa respecte legea, sa afle adevarul, sa aplice legea intocmai sa respecte Constitutia
 • d. Judecatorul este dator sa aplice legile nationale si comunitare
9 ) (13 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt etapele unui parteneriat colaborativ
 • a. cunoasterea nivelului propriu de pornire in derularea activitatii de parteneriat
 • b. informarea partenerilor cu privire la progrese, rezultare si realizari, precum si publicarea srudiilor de caz, organizarea de seminarii
 • c. evaluarea designul strategiei, schimbul de informatii, planificare si implementare a actiunii, monitorizarea si evaluarea gtadului de indeplinire a obiectivelor propuse
 • d. adoptarea si dezvoltarea strategiei de implementare ca rezultat a valorificarii etapei de monitorizare si evaluare pentru identificarea de noi provocari 14. Care sunt atributiile presedintilor de instanta ?
10 ) (5 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce reprezinta delegarea ?
 • a. incredintarea unor atributii manageriale catre subordonati
 • b. inseamna atribuirea unor sarcini si acrivitati contabilului
 • c. impartirea egala a a tributiilor tuturor membrilor maanageriale
 • d. atribuirea unor sarcini organului decizional
11 ) (25 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cum trebuie se fie un judecator ?
 • a. judecatorii sunt independenti,inamovibili, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali
 • b. incompatibil cu alte fapte in afara de instanta de judecata si inamovibili
 • c. sa castige bani numai din munca de judecata si sa actioneze conform Constitutiei
 • d. sa manifeste responsabilitate in functia sa si sa solutioneze cauzele corect conform probelor de la dosar
12 ) (15 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Atributii comune ale presedintilor Tribunalului
 • a. asigura si verifica,personal sau prin intermediul vicepresedintelui ori al altor tribunale,pe care-i desemneaza in acest scop cu aprobarea Colegiului de conducere respectarea obligatiilor legale de catre judecatori si personalul auxiliar de specialitate
 • b. ia masuri pentru organizarea si buna functionare a instantei pe care o conduce precum si a activitatii instantelor din circumscriptia tribunalului
 • c. urmareste permanent realizarea unui mamagement eficient al resurselor umane la Tribunal pentru asigurarea unei dimensionari echilibrate a volumului de activitate si propune masuri pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi
 • d. este ordonator tertiar de credite si raspunde de folosirea lor, de integritatea bunurilor incredintate, detine la zi contabilitatea,prezinta darile de seama contabile asupra executiei bugetare
13 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce reprezinta contractul psihologic ?
 • a. cea mai recenta tentativa sistematica de interpretare a mecanismelor de motivare a oamenilor la locul de munca
 • b. un model al asteptarilor implinite care se refera la armonizarea dezideratelor angajatilor cu ale angajatorului
 • c. asteptarile tranzactionale privind salariul si programul de lucru ale angajatilor prin raportare la angajator
14 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Atributii distincte ale vicepresedintilor tribunalelor
 • a. raspund de modul in care judecatorii desemnati in acest scop isi indeplinesc atributiile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a instantelor
 • b. raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continuua a judecatorilor de la Tribunal si de la instantele din circumscriptia acestuia si de modul in care judecatorii desemnati in acest scop isi indeplinesc atributiile
 • c. raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continuua a judecatorilor de la Tribunal si de la instantele din circumscriptia acestuia , conform Regulamentului de organizare interioara
 • d. ia toate masurile legale si prevezute de Regulamentul de organizare interioara a instantelor , pentru buna functionare si eficienta activitatii Tribunalului
15 ) (1 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce inseamna sa fii manager?
 • a. a desfasura o activitate de organizare si conducere intr-un anumit domeniu care presupune anumite aptitudini, competente si un comportament specific functiei
 • b. a desfasura o activitate de organizare si conducere a unei institutii publice
 • c. . managerul reprezinta activitatea unui conducator cu functie publica
 • d. d.managerul constituie o figura reprezentativa in virtutea autoritatii lui formale si a pozitiei simbolice pe care o ocupa in conducerea organizatiei

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: