Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: MANAGEMENTUL INSTANTELOR DE JUDECATA - Sem 1 - 2013-2014 (52)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt elementele esentiale ale parteneriatului ?
 • a. respectarea competentelor legale de fiecare partener
 • b. partenerii sa se puna de acord cu scopul si natura relatiilor de parteneriat
 • c. nevoia resimtita in colaborare si obiective clar definite de participanti si munca realista
 • d. intelegerea comun si angajamentul fata de misiune, viziune si obiective ; relatii de incredere intre parteneri, conducerea colaborativa si structura pantru implementarea planului
2 ) (11 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce forme de parteneriat ati studiat la aceasta disciplina ?
 • a. parteneriatul strategic si parteneriatul de proiect sau pe termen scurt
 • b. parteneriatul dintre un Tribunal si un O.N.G.
 • c. parteneriatul dintre Primarie si Tribunal
 • d. parteneriatul dintre Politie si Parchet
3 ) (30 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt tipurile de conlucrare manageriala?
 • a. puterea de raspundere lucrativa
 • b. puterea de raspundere lucrativa,sa existe o relatie bazata pe „echilibru” si „contrast”, o atitudinea publica adoptata prin luarea unei decizii chibzuite
 • c. au la baza legile economiei de piata in vederea obtinerii de profit
 • d. concurenta,increderea, cinstea , si profitul realizat in conditii de cheltuieli minime
4 ) (8 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Care sunt deciziile pe care le ia un manager ?
 • a. ia deciziile necesare si utile organizatiei de informatiile pesonal receptionate
 • b. ia decizii cu privire la utilizarea timpului de munca in cadrul organizatiei si a resurselor umane
 • c. ia decizii de rutina privind regulamentele si procedurile organizatiei pentru a solutiona corect probleme evita
 • d. trebuie sa tina cont de telurile si valorile organizatiei, sa determine tipul de informatii necesar, sa evalueze nivelurile posibile de risc si sa decida asupra nivelului corect ce poate fi acceptat
5 ) (16 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Atributii comune ale presedintilor Curtilor de Apel
 • a. organizeaza si coordoneaza controlul adminstrarii Curtii de Apel si al instantelor din circumscriptia acesteia
 • b. emite avizul consultativ in vederea prezentarii la examenul de capacitate al judecatorilor stagiari
 • c. deleaga judecatorii de la Judecatorii , Tribunale sau Tribunale specializate din circumscriptia Curtii de Apel in conditiile legii
 • d. organizeaza si coordoneaza controlul adminstrarii Curtii de Apel si al instantelor din circumscriptia acesteia, emite avizul consultativ in vederea prezentarii la examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si solicita CSM-ului in conditiile legii delegarea judecatorilor
6 ) (4 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    In ce consta managementul propriei activitati ?
 • a. reprezinta o schimbare a propriei activitati functie de noua tehnologie
 • b. abordarea corecta a tranzitiei spre pozitia de manager
 • c. delegarea anumitor sarcini catre membrii manageriale
 • d. utilizarea cunostintelor si a experientei in domeniu pentru realizarea obiectivelor propuse
7 ) (20 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt atributiile Adunarii generale a judecatorilor ?
 • a. alege membrii in CSM, formuleaza puncte de vedere la solicitarea CSM,propune revocarea din functia de judecatori alesi in CSM
 • b. analizeaza proircte de acte normative,dezbate activitatea anuala a Instantei,desemneaza candidatii si alege membrii in CSM,formuleaza puncte de vedere la solicitarea CSM,
 • c. dezbate activitatea anuala a Instantei, desemneaza candidatii si alege membrii in CSM,formuleaza puncte de vedere la solicitarea CSM,propune revocarea din functia de conducere a judecatorilor,indeplineste orice atributii prevazute de lege sau de Regulament intern
 • d. desemneaza judecatorii care fac perte din Comisia pentru acordare compensatiilor financiare victimelot infractiunilor si initiaza procedura de revocare a judecatorilor alesi in CSM
8 ) (45 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    In ce consta convergenta sistemelor judiciare ?
 • a. un proces static
 • b. e un proces viu, in continua miscare si transformare, asemeni unui seismograf care preia transformarile cotidiene si la care trtebui aplicata legislatia pe masura
 • c. tehnologia informationala aplicata in plan economic si social
 • d. cunoasterea tehnologiiilor de varf, controlate de o legislatie adecvata
9 ) (7 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cine elaboreaza deciziile ?
 • a. managerii au ca atributii elborarea deciziilor sau asigurarea elaborarii lor de catre altii in vederea realizarii obiectivelor
 • b. deciziile se elaboreaza de subalterni in baza obiectivelor propuse
 • c. organul de monitorizare elaboreaza decizii
 • d. deciziile vin din neant
10 ) (32 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt coordonatele activitatii de control in instanta de judecata ?
 • a. controlul surprinde aspectele negative care trebuie sanctionate in vederea realizarii \ actului de justitie
 • b. atitudinea pozitiva fata de munca ,spiritul de initiativa si raspunderea fata de rezultatul muncii
 • c. urmareste crearea unei stari de echilibru si armonie ca obiectiv important ala actului de justitie
 • d. infaptuirea justitiei de catre salariatii din sistem prin realizarea sarcinilor socio- jurudice complexe
11 ) (15 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Atributii comune ale presedintilor Tribunalului
 • a. asigura si verifica,personal sau prin intermediul vicepresedintelui ori al altor tribunale,pe care-i desemneaza in acest scop cu aprobarea Colegiului de conducere respectarea obligatiilor legale de catre judecatori si personalul auxiliar de specialitate
 • b. ia masuri pentru organizarea si buna functionare a instantei pe care o conduce precum si a activitatii instantelor din circumscriptia tribunalului
 • c. urmareste permanent realizarea unui mamagement eficient al resurselor umane la Tribunal pentru asigurarea unei dimensionari echilibrate a volumului de activitate si propune masuri pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi
 • d. este ordonator tertiar de credite si raspunde de folosirea lor, de integritatea bunurilor incredintate, detine la zi contabilitatea,prezinta darile de seama contabile asupra executiei bugetare
12 ) (37 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt principiile ce stau la baza actului de justitie?
 • a. disponibilitatii, contradictorialitatii, oralitatii,publicitatii si celeritatii
 • b. egalitatii, corectiei informari,credibilitatii ,bunei intelegeri si maleabilitatii
 • c. egalitaii in fata instantelor, puterea de a intelege, judecerea cu celeritate a cauzei
 • d. stapanirea de sine, gandire creatoare si capacitatea de a sri ce gandesc justitiabilii
13 ) (21 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Care este rolul Adunarii generale a judecatorilor ?
 • a. rol consultativ , exprima puncte de vedere cu privire la chestiuni profesionale si activitatea proprie a instantei , revoca membrii din Colegiul de conducere
 • b. desfasoara o activitate corespunzatoare Regulamentului de ordine interioara,si conform legii nr. 303/2004
 • c. nu se poate substitui mamagerului de instanta,adica nu trebuie sa o convoace pentru a lua o decizie care intra in competenta sa
 • d. rol consultativ- exprima vointa colectiva a judecatorilor , alege sau revoca colegiul de conducere,initiaza procedura de revocare din functia de conducere a judecatorilor in conditiile legii
14 ) (36 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    
In ce consta credibilitatea judecatorului?
 • a. capacitatea de a intelege,simtul sau practic,intelepciunea si luminatia judecatorului in contextul infaptuirii actului de justitie, arta stapanirii de sine, capacitatea de a sti ce simt justitiabilii
 • b. intelepciunea si luminatia judecatorului in contextul infaptuirii actului de justitie
 • c. arta stapanirii de sine, arta de a judeca
 • d. comportamentul public al magistratului si atitudinea sa fata de cauzele deduse judecatii
15 ) (17 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt atributiile unui manager ?
 • a. ia decizii cu privirea la alocarea resurselor in cadrul organizatiei
 • b. monitorizeaza lucrurile care se intampla in organizatie, cauta si receptioneaza informatii despre evenimentele interne si externe pe care le transmite celorlalti
 • c. transmite mai departe informatiile receptionate
 • d. colecteaza informatii interne si externe

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: