Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL - Sem 1 - 2010-2011 (1089)
Test adaugat de :MARTINICA

1 ) (49 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   C.C.I. pot fi intocmite sub forma:
 • a. contractului tip ce are o parte speciala si una generala;
 • b. prin aplicarea procedurii arbitrare.
 • c. dupa ghidurile de contracte ce cuprind orientari si clauze generale;
2 ) (52 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Litigiile nascute dintr-un C.C.I. de asigurare sunt solutionate de:
 • a. Instanta de la sediul asiguratului;
 • b. Instanta de la locul producerii accidentului;
 • c. Instanta aleasa de parti, cand legea aplicabila prevede expres competenta;
3 ) (94 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Clauza de interdictie comerciala este valabila numai daca:
 • a. a fost incheiata in scris;
 • b. se refera la o zona geografica sau la un grup de clienti in exclusivitate;
 • c. daca nu au trecut doi ani de la expirarea contractului de agentie;
4 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Raportul juridic de comert international se identifica:
 • a. prin criteriul comercialitatii;
 • b. prin criteriul internationalitatii;
 • c. prin criteriul raporturilor de drept national;
5 ) (93 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Compensatia nu se plateste atunci cand:
 • a. comitentul a reziliat contractul de agentie pentru neindeplinirea obligatiilor de catre agentul comercial;
 • b. agentul comercial a reziliat contractul de agentie nejustificat;
 • c. agentul comercial, fara acceptul comitentului, incredinteaza contractul unei alte persoane;
6 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Codificarea dreptului comertului international se face prin:
 • a. unificarea D.C.I.
 • b. incorporare
 • c. standardizare;
7 ) (100 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Bursele se clasifica dupa urmatoarele criterii:
 • a. dupa obiectul de activitate;
 • b. dupa nationalitatea persoanelor juridice;
 • c. dupa forma de organizare;
8 ) (11 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Grupul de interese al societatilor se caracterizeaza prin:
 • a. realizeaza unele activitati comune, societatile ramanand autonome;
 • b. este o entitate aflata la hotarul dintre asociatie si societate;
 • c. societatile nu-si pastreaza autonomia financiara si patrimoniala;
9 ) (24 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Natura juridica a C.C.I. se refera la:
 • a. obligatiile partilor;
 • b. clauza compromisorie;
 • c. clauzele interdependente
10 ) (61 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Mandatarul poate fi:
 • a. agentul care sa mijloceasca tranzactii comerciale;
 • b. reprezentantul pentru desfacerea marfii;
 • c. imputernicitul pentru orice tranzactii;
11 ) (55 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Arbitrajul de comert international dupa criteriul duratei in timp, se clasifica in:
 • a. arbitraj bilateral;
 • b. arbitraj mondial.
 • c. arbitraj ocazional (ad-hoc);
12 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Partile C.C.I. pot alege:
 • a. clauza de exclusivitate;
 • b. procedura arbitrajului;
 • c. legea aplicabila- lex voluntatis;
13 ) (69 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   In Dreptul Anglo-Saxon, intermedierea (agency), se realizeaza prin:
 • a. intelegere simpla, numita agreement;
 • b. imputernicirea data de patron agentului, care accepta sa actioneze in numele tertului;
 • c. imputernicirea reala a unei persoane, numita authority.
14 ) (3 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Normele conflictuale au ca rol:
 • a. stabilirea capacitatii juridice a partilor;
 • b. stabilirea subiectelor raportului juridic;
 • c. stabilirea efectelor translative de proprietate.
15 ) (92 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Compensatia nu se plateste atunci cand:
 • a. agentul comercial a revocat contractul de agentie din motive de varsta sau boala;
 • b. agentul comercial a reziliat contractul de agentie nejustificat;
 • c. agentul comercial, cu acceptul comitentului, incredinteaza contractul unei alte persoane;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: