Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL - Sem 1 - 2010-2011 (1089)
Test adaugat de :MARTINICA

1 ) (35 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Partile C.C.I. pot alege:
 • a. clauza compromisorie;
 • b. concesiunea exclusive;
 • c. legea aplicabila- lex contractus;
2 ) (3 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Normele conflictuale au ca rol:
 • a. stabilirea capacitatii juridice a partilor;
 • b. stabilirea subiectelor raportului juridic;
 • c. stabilirea efectelor translative de proprietate.
3 ) (75 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Agentul imputernicit poate fi:
 • a. agent-servant (independent) fata de patron;
 • b. factorul, ca reprezentant ce nu are in posesie si sub control marfurile patronului;
 • c. broker, reprezentantul care nu are posesia si controlul bunurilor negociate;
4 ) (13 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Nationalitatea societatilor comerciale se stabileste pe urmatoarele criterii:
 • a. sediul social statutal;
 • b. controlul asupra societatii;
 • c. personalitatea asociatilor si a conducatorilor sociali.
5 ) (46 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Regula lex contractus desemnata se aplica:
 • a. atat fondului cat si efectelor contractului;
 • b. numai efectelor contractelor;
 • c. numai fondului C.C.I.
6 ) (65 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Caracterele contractului international de comision sunt:
 • a. comisionarul are privilegiul asupra bunurilor incredintate;
 • b. comisionarul are calitatea de parte in raportul juridic perfectat cu tertul, fara sa garanteze executarea contractului;
 • c. in raporturile dintre comisionar si comitent exista relatii de prietenie;
7 ) (37 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   C.C.I. cuprinde:
 • a. clauze de mentinere a valorii contractului;
 • b. clauza de neadaptare.
 • c. clauza de neconcurenta;
8 ) (61 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Mandatarul poate fi:
 • a. agentul care sa mijloceasca tranzactii comerciale;
 • b. reprezentantul pentru desfacerea marfii;
 • c. imputernicitul pentru orice tranzactii;
9 ) (40 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   C.C.I. poate cuprinde:
 • a. clauze de continuitate;
 • b. clauze de exonerare;
 • c. clauza primului si ultimului refuz;
10 ) (6 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Uzantele comerciale internationale sunt:
 • a. reglementari imperative de drept intern si international;
 • b. practici cu un anumit grad de vechime;
 • c. comportamente cu un anumit grad de stabilitate;
11 ) (71 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Agentul imputernicit poate fi:
 • a. agent-servant (independent) fata de patron;
 • b. mandatar in cazul contractului de comision;
 • c. agent-general, dupa felul prestatiei;
12 ) (11 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Grupul de interese al societatilor se caracterizeaza prin:
 • a. realizeaza unele activitati comune, societatile ramanand autonome;
 • b. este o entitate aflata la hotarul dintre asociatie si societate;
 • c. societatile nu-si pastreaza autonomia financiara si patrimoniala;
13 ) (1 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Dreptul Comertului International are ca obiect studierea:
 • a. normelor conflictuale;
 • b. normelor de drept civil si commercial;
 • c. normelor de drept uniform;
14 ) (57 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Intermedierea in Comertul International are la baza reglementarile:
 • a. Legea nr. a0b/a994 privind contractele de intermediere;
 • b. Conventia Buda-Pesta b000, privind contractul de transport marfuri naval interior;
 • c. Conventia Geneva a98c, privind reprezentarea in domeniul vanzarii internationale;
15 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Izvoarele dreptului comertului international sunt:
 • a. sistemul de drept bazat pe trialitatea dreptului privat.
 • b. sistemele de drept de traditie romanista;
 • c. sistemul judecatoresc (common-law);

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: