Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI ( Grila de 45 ) - Sem 2 - 2011-2012 (1133)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (44 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   Scopul principal al procesului de reabilitare urbană este:
 • a. renovarea faţadelor şi consolidarea cădirilor?
 • b. reabilitarea termică a locuinţelor şi cromatica faţadelor?
 • c. recâştigarea coerenţei sociale, armoniei compoziţionale şi calităţii spaţiilor de locuit?
2 ) (23 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Principalele zone construite din oraş sunt cele de circulaţie şi plantate?
 • b. Principalele zone construite din oraş sunt zonele cu plantaţii şi oglinzi de apă?
 • c. Principalele zone construite din oraş sunt zonele de locuit şi servicii?
3 ) (20 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Regiunea a V-a Sud - Est cuprinde judetele:
 • a. Tulcea, Constanta, Galaţi şi Brăila?
 • b. Constanţa, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi?
 • c. Tulcea, Constanţa, Brăila, Galaţi, Vrancea şi Buzău?
4 ) (36 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   CUT reprezintă:
 • a. procentul de ocuparea a terenului?
 • b. regimul de inaltime?
 • c. coeficientul de utilizare a terenului?
5 ) (40 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   Elementele căii rutiere sunt:
 • a. ampriza, traseul şi profilul?
 • b. profilul transversal, traseul şi distanţa parcursă?
 • c. traseul, profilul longitudinal şi profilul transversal?
6 ) (25 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Zonele naturale protejate sunt amplasate în oraşe?
 • b. Zonele protejate construite sunt în extravilan?
 • c. Zonele protejate cuprind patrimoniu reprezentativ?
7 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Mediul este triunghiul vietii
 • b. Mediul este ansamblul celor cinci factori (sol, apa, aer, populatii, asezari)
 • c. Mediul este ceeace ne inconjoara
8 ) (4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. urbanismul este planificarea dezvoltării oraşelor
 • b. urbanismul este componenta amenajării teritoriului având ca obiect aşezările umane
 • c. urbanismul este planificarea fizică a zonelor teritoriale
9 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 91 din 1991 aprobă:
 • a. formularele pentru autorizarea construcţiilor?
 • b. conţinutul documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism?
 • c. formularele şi procedura de autorizare a construcţiilor şi conţinutul documentaţiilor?
10 ) (18 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Legea dezvoltării regionale împarte România în:
 • a. 10 regiuni de dezvoltare?
 • b. 6 regiuni de dezvoltare?
 • c. 8 regiuni de dezvoltare?
11 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Hotărârea Guvernului României (H.G.R.) nr. 525/1996, reactualizată, publicată în Monitorul Of. 856/27.11.2002, se refera la
 • a. Documentatia necesara pentru emiterea Certificatului de Urbanism?
 • b. Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.), pentru planuri?
 • c. Documentaţia necesară pentru Autorizaţia de construire?
12 ) (24 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Zona de locuit este situată în afara centrului de oraş?
 • b. Zona de locuit este o parte din zona rezidenţială?
 • c. Zona rezidenţială ocupă cea mai mare suprafaţă din oraş?
13 ) (16 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Calitatea construcţiilor este verificată temeinic de către:
 • a. Consiliul Local?
 • b. Compartimentul de urbanism al primăriei?
 • c. Inspecţia de construcţii?
14 ) (43 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   În mediul urban s-au mutat de la sate peste două mil. locuitori:
 • a. în perioada 1950 - 1974?
 • b. în perioada 1975 - 1989?
 • c. în perioada 1990 - 2005?
15 ) (8 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Planurile urbanistice oficiale pot fi naţionale, regionale şi judeţene?
 • b. Planurile urbanistice oficiale pot fi orăşeneşti, rurale şi zonale?
 • c. Planurile urbanistice oficiale pot fi generale, zonale şi de detaliu?

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: