Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 4 tema 4 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (128)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (17 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce este contenciosul administrativ de anulare
 • a. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea
 • b. este contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul
 • c. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anularea sau modificarea actului administrativ constatat a fi nelegal
2 ) (9 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   De către cine poate fi formulată plângerea prealabilă potrivit art. 7 din Legea
contenciosului administrativ
 • a. persoana vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral
 • b. persoana vătămată care a optat pentru procedura administrativ-jurisdicţională prevăzută prin lege specială
 • c. persoana care se consideră vătămată printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept
3 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cum se poate face executarea sancţiunilor contravenţionale
 • a. exclusive prin executare silita
 • b. exclusive in mod voluntar de catre contravenient
 • c. atat in mod voluntar cat si prin executare silita daca contravenientul refuza executarea
4 ) (2 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce acte administrative sunt exceptate de la controlul judecătoresc al instanţei de
contencios
 • a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdicţii administrative speciale
 • b. actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară
 • c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea stării de asediu
5 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter poate avea controlul ierarhic exercitat de către organe supraordonate
autorităţii controlate
 • a. general, cuprinzând toate aspectele activităţii autorităţii controlate
 • b. personal, vizând persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegal
 • c. specializat, fiind exercitat de organe speciale
6 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce reprezintă actul administrativ jurisdicţional
 • a. actul administrativ emis de către o autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale
 • b. actul administrativ emis după o procedură bazată pe respectarea dreptului la apărare şi pe contradictorialitate
 • c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială
7 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cum este competenţa teritorială în materia contenciosului administrativ
 • a. exclusivă
 • b. alternativă
 • c. obligatorie
8 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Când şi unde se poate invoca excepţia de nelegalitate
 • a. numai de reclamant
 • b. de oricare dintre parti
 • c. numai de instanta
9 ) (31 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Persoana vătămată mai poate solicita instanţei de contencios administrativ şi:
 • a. declararea ca neconstituţională a unei ordonanţe de guvern
 • b. reparaţii pentru daune morale
 • c. obligarea autorităţii pârâte la retragerea actului administrativ vătămător
10 ) (31 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Exceptia de nelegalitate se poate invoca:
 • a. în fata oricarei instante
 • b. numai in fata instantei de drept comun
 • c. numai in caile extraordinare de atac
11 ) (32 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Excepţia de nelegalitate poate fi ridicată:
 • a. numai la instanţa de fond
 • b. numai la instanţa de recurs
 • c. atât în primă instanţă cât şi în faza căilor de atac
12 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Excepţia de nelegalitate poate fi ridicată:
 • a. numai la instanţa de fond
 • b. numai la instanţa de recurs
 • c. atât în primă instanţă cât şi în faza căilor de atac
13 ) (29 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Ce tip de sancţiune reprezintă confiscarea bunurilor în cadrul răspunderii
contravenţionale
 • a. principala
 • b. complementara
 • c. accesorie
14 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt caracteristicile generale ale controlului judecătoresc
 • a. controlul judecătoresc se exercită asupra tuturor autorităţilor administrative, în ceea ce priveşte legalitatea actelor administrative adoptate sau emise
 • b. controlul judecătoresc vizează legalitatea, oportunitatea, precum şi eficienţa şi eficacitatea actelor administrativ
 • c. controlul judecătoresc este exercitat din oficiu de către instanţele de contencios administrativ
15 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter are plângerea prealabilă în contenciosul administrativ
 • a. ca regula generala, are un caracter obligatoriu
 • b. se poate realiza concomitent cu promovarea actinunii in contencios administrativ
 • c. este obligatorie in cazul tuturor actiunilor adresate instantelor de contencios administrativ

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: