Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 4 tema 4 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (128)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Când şi unde se poate invoca excepţia de nelegalitate
 • a. numai de reclamant
 • b. de oricare dintre parti
 • c. numai de instanta
2 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   La ce se referă contenciosul obiectiv
 • a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea
 • b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective
 • c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ
3 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cine poate fi subiect de sesizare a instanţei de contencios administrativ, în cadrul
litigiului de contencios administrativ
 • a. Avocatul Poporului, când apreciază că poate interveni în favoarea persoanei vătămate
 • b. Prefectul care, în urma controlului de autoritate tutelară, poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele nelegale ale autorităţilor administraţiei publice locale
 • c. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale prin care se încalcă legislaţia privind funcţia publică şi funcţionarii publici
4 ) (2 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce acte administrative sunt exceptate de la controlul judecătoresc al instanţei de
contencios
 • a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdicţii administrative speciale
 • b. actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară
 • c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea stării de asediu
5 ) (31 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Persoana vătămată mai poate solicita instanţei de contencios administrativ şi:
 • a. declararea ca neconstituţională a unei ordonanţe de guvern
 • b. reparaţii pentru daune morale
 • c. obligarea autorităţii pârâte la retragerea actului administrativ vătămător
6 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Excepţia de nelegalitate poate fi ridicată:
 • a. numai la instanţa de fond
 • b. numai la instanţa de recurs
 • c. atât în primă instanţă cât şi în faza căilor de atac
7 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Exceptia de nelegalitate se poate invoca:
 • a. în fata oricarei instante
 • b. numai in fata instantei de drept comun
 • c. numai in caile extraordinare de atac
8 ) (25 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   În ce constă şi când intervine răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici
 • a. este o răspundere subiectivă;
 • b. este o răspundere obiectivă;
 • c. intervine numai pentru abaterile disciplinare comise cu intentie;
 • d. intervine numai pentru abaterile disciplinare comise cu vinovăţie.
9 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce poate solicita persoana vătămată instanţei de contencios administrativ:
 • a. anularea în tot sau în parte a actului administrativ
 • b. revocarea actului administrativ
 • c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vătămător
10 ) (20 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   De cine este exercitat controlul prin jurisdicţiile administrative ca formă de control
care vizează legalitatea unor categorii de acte administrative
 • a. organele jurisdicţionale din cadrul sistemului Curţii de Conturi
 • b. autorităţile învestite cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială aflate în cadrul sistemului administraţiei publice
 • c. instanţele jurisdicţionale din sistemul autorităţii judecătoreşti
11 ) (9 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   De către cine poate fi formulată plângerea prealabilă potrivit art. 7 din Legea
contenciosului administrativ
 • a. persoana vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral
 • b. persoana vătămată care a optat pentru procedura administrativ-jurisdicţională prevăzută prin lege specială
 • c. persoana care se consideră vătămată printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept
12 ) (29 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Ce tip de sancţiune reprezintă confiscarea bunurilor în cadrul răspunderii
contravenţionale
 • a. principala
 • b. complementara
 • c. accesorie
13 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce reprezintă actul administrativ jurisdicţional
 • a. actul administrativ emis de către o autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale
 • b. actul administrativ emis după o procedură bazată pe respectarea dreptului la apărare şi pe contradictorialitate
 • c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială
14 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt caracteristicile generale ale controlului judecătoresc
 • a. controlul judecătoresc se exercită asupra tuturor autorităţilor administrative, în ceea ce priveşte legalitatea actelor administrative adoptate sau emise
 • b. controlul judecătoresc vizează legalitatea, oportunitatea, precum şi eficienţa şi eficacitatea actelor administrativ
 • c. controlul judecătoresc este exercitat din oficiu de către instanţele de contencios administrativ
15 ) (7 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Pentru care hotărâri judecătoreşti pronunţate în materia contenciosului administrativ
există obligaţia publicării în Monitorul Oficial al României
 • a. hotărârile prin care se anulează un act administrativ unilateral
 • b. hotărârile de lămurire a dispozitivului unei sentinţe judecătoreşti
 • c. hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: