Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 2 - Sem 2 - 2012-2013 (221)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (15 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Potrivit Constituţiei României, rolul Guvernului se realizează potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. Acceptarea programului înseamnă:
 • a. un transfer de responsabilitate către Parlament
 • b. obligativitatea realizării programului de către Guvern
 • c. răspunderea pentru îndeplinirea lui aparţine atât Parlamentului cât şi Guvernului
2 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Atribuţiile Preşedintelui României ca şef al Executivului privesc:
 • A. consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită;
 • B. declararea mobilizării parţiale sau totale, cu aprobarea prealabilă sau, în cazuri excepţionale, ulterioară a Parlamentului;
 • C. înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
 • a. A+B
 • b. A+B+C
 • c. B+C
3 ) (27 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   In exercitarea atributiilor sale legale, prefectul emite acte juridice, iar:
 • a. aceste acte administrative se numesc hotarari;
 • b. aceste acte administrative se numesc ordine;
 • c. aceste acte administrative se numesc decizii.
4 ) (17 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Formarea Guvernului, reglementata de art. 103 şi de art. 85 alin (1) din Constitutia
din 1991, republicată, se desfasoară în mai multe faze succesive, ce se întâmplă în
ultima fază
 • a. Presedintele Romaniei desemneaza un candidat la functia de prim-ministru
 • b. Presedintele Romaniei, pe baza votului de incredere acordat de Parlament, numeste Guvernul, emitand un decret in acest sens
 • c. Candidatul pentru functia de prim-ministru definitiveaza lista Guvernului si programul de guvernare
5 ) (13 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   O reglementare cu valoare de principiu este cea cuprinsă în art 102 din Constituţia României, care prevede că Guvernul:
 • A. potrivit programului său de guvernare acceptat de parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exerciţă conducerea generală a administraţiei publice
 • B. este un organ unipersonal care formează puterea executivă
 • C. realizează medierea între puterile statului
 • a. a
 • b. b
 • c. c
6 ) (20 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Care sunt actele juridice pe care le poate adopta Guvernul in activitatea sa
 • a. hotararile cu caracter normativ sunt adoptate de Guvern pentru executarea in concret a legilor
 • b. hotararaile cu caracter individual sunt adoptate de Guvern in situatii extraordinare a caror reglementare nu comporta sub nici o forma amanarea
 • c. Guvernul poate adopta ordonante in domenii care nu fac obiectul de reglementare al legilor organice
7 ) (44 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu una dintre urmatoarele functii:
 • a. functia de consilier local;
 • b. functia de cadru didactic;
 • c. orice functie in cadrul unei asociatii neguvernamentale.
8 ) (31 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numeşte redistribuirea de competente administrative si financiare de la
ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre
propriile structuri de specialitate din teritoriu
 • a. descentralizare
 • b. deconcentrare
 • c. desistare
9 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt atribuţii ale consiliului local:
 • A. analizarea activităţii gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă;
 • B. aprobarea, în limitele competenţelor sale, a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes naţional realizate în raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • C. adoptarea de hotărâri privind acordarea, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, de stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, care pot fi acordate şi personalului didactic.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+B+C
10 ) (46 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cine exercită dreptul de tutelă administrativă?
 • a. de Guvern prin Prefect
 • b. Autoritatea Tutelara;
 • c. Agentia Nationala de Administrare Fiscala
11 ) (50 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt condiţii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei funcţii publice:
 • A. să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • B. să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei;
 • C. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+B+C
12 ) (40 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce hotărâri poate lua în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea patrimoniului
judeţului, consiliul judeţean
 • a. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului
 • b. asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind ordinea publica
 • c. aproba, la propunerea presedintelui comnsiliului judetean, bugetul propriu al judetului
13 ) (51 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numesc actele administrative de autoritate cu caracter normativ, emise de
miniştri pentru organizarea executării legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului
 • a. ordine
 • b. instructiuni
 • c. norme metodologice
14 ) (8 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Un decret prezidential prin care se declară stare de asediu:
 • a. poate fi atacat la instanta de contencios administrativ
 • b. nu poate fi atacat la instanta de contencios administrativ
 • c. poate fi atacat la instanta de contencios administrativ numai pentru exces de putere
15 ) (22 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cum se numesc actele administrative de autoritate cu caracter normativ emise de
către miniştri, precum şi de către ceilalti conducatori ai organelor de specialitate ale
administratiei publice centrale, pentru organizarea executarii legilor, a ordonantelor
sau a hotararilor cu caracter normativ ale guvernului se numesc:
 • a. ordine
 • b. instructiuni
 • c. norme metodologice

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: