Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: test 1 tema 1 licenta 2013 - Sem 2 - 2012-2013 (289)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (36 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum se clasificã normele juridice dupã modul de reglementare a conduitei ?
 • a. Normele juridice onerative, prohibitive, permisive, supletive;
 • b. Normele juridice organizatorice, punitive, stimulative;
 • c. Normele juridice generale, speciale, de exceptie;
2 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce norme juridice cuprinde ramura dreptului administrativ
 • A. norme care reglementează statutul funcţionarilor publici, răspunderea autorităţilor administraţiei publice, răspunderea administrativă a persoanei fizice şi juridice sau contenciosul administrativ;
 • B. normele care reglementează relaţiile sociale care se formează în cadrul exercitării competenţei organelor administraţiei publice şi formele de activitate a acestora: actul administrativ, contractul administrativ, operaţiunile administrative şi operaţiunile materiale prin care se realizează executarea în concret a legii;
 • C. normele care reglementează relaţiile sociale referitoare la înfiinţarea şi organizarea structurilor care compun sistemul administraţiei publice, raporturile dintre aceste structuri, funcţionarea lor, etc.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+B+C
3 ) (9 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   De-a lungul vremii s-au delimitat trei teorii cu privire la obiectul dreptului
administrativ, cum se numeşte teoria conform căreia administraţiei publice i se aplică
normele dreptului administrativ precum şi norme aparţinând altor ramuri de drept
Prin teza dublei naturi juridice se înţelege că:
 • a. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice alături de ştiinţa administraţiei
 • b. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice alături de norme aparţinând altor ramuri de drept
 • c. dreptul administrativ este singura ramură de drept aplicabilă administraţiei Publice
4 ) (29 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Raporturile de drept administrativ se stabilesc in urmatoarele domenii de activitate:
 • a. numai în activitatea organelor administratiei publice;
 • b. în activitatea organelor administratiei publice si în domeniul de activitate al altor autorităti publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritătii judecătoresti ori în domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public;
 • c. numai în domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.
5 ) (3 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt principiile fundamentale care guvernează dreptul administrativ român
Sunt principii ale administratiei publice:
 • a. principiul legalitatii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice;
 • b. principiul ierarhiei autoritatilor si actelor administrativ-fiscale;
 • c. principiul transparentei decizionale.
6 ) (8 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Care sunt autorităţile care în România realizează administraţia publică la nivel central
 • a. ) ministere, care sunt organizate numai în subordinea Guvernului;
 • b. ) autorităţi administrative dependente faţă de Guvern;
 • c. ) alte organe centrale care pot fi organizate, fie în subordinea Guvernului, fie în subordinea unui minister.
 • d. a+c
7 ) (20 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cum se numesc dispoziţiile prin care prin care se interzice o anumită conduita subiectului de drept
 • a. onerative,
 • b. prohibitive,
 • c. permisive 21. De-a lungul vremii s-au delimitat trei teorii cu privire la obiectul dreptului administrativ, cum se numeste teoria conform careia administratiei publice i se aplica normele dreptului administrativ precum şi norme apartinand altor ramuri de drept :
8 ) (33 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Potrivit tezei subsidiarităţii :
 • a. dreptul administrativ este singura ramură de drept aplicabilă administraţiei publice
 • b. dreptul administrativ se aplică şi activităţilor de natură administrativă desfăşurate de alte autorităţi publice, decât cele din sfera puterii executive
 • c. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice, alături de norme aparţinând altor ramuri ale dreptului public
 • d. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice, alături de norme aparţinând unor ramuri ale dreptului privat
9 ) (6 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre principii are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a autoritatilor administratiei publice fata de cetatean si sporirea gradului de transparenta la nivelul intregii administratii publice
Care dintre urmatoarele principii are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a autoritatilor administratiei publice fata de cetatean si sporirea gradului de transparenta la nivelul intregii administratii publice
 • a. principiul legalitatii administratiei publice
 • b. principiul ierarhiei
 • c. principiul transparentei decizionale
 • d. principiul continuitati
 • e. principiul operativitatii
 • f. principiul oportunitatii
 • g. principiul revocabilitatii
 • h. principiul deconcentrarii
10 ) (14 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Ce fel de norme deosebim în funcţie de obiectul de reglementare al normei de drept
administrativ
 • a. norme organice;
 • b. norme de drept material,
 • c. norme de drept procesual.
11 ) (5 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care sunt principiile fundamentale care guvernează dreptul administrativ român
 • a. principiul îmbinării intereselor individuale cu interesele generale generale
 • b. principiul transparenţei decizionale
 • c. principiul umanismului
12 ) (35 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care sunt trãsãturile caracteristice ale normelor de drept administrativ ?
 • a. Generalitatea, oficialitatea, spontaneitatea
 • b. Sunt generale, impersonale, obligatorii, au caracter tipic, implicã un raport intersubiectiv
 • c. Moralitatea, este scrisã, are sanctiunea inclusã, este obligatorie.
13 ) (16 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt trăsăturile raportului juridic de drept administrativ
 • a. obligatoriu unul dintre subiectele raportului este reprezentat de o structură administrativă
 • b. celalalt subiect poate fi numai o persoana fizica
 • c. sunt raporturi constituite pe inegalitatea de poziţie juridică a părţilor, fiind in sine raporturi de autoritate.
14 ) (17 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce condiţii trebuie să îndeplinească tratatul internaţional pentru a fi izvor al
dreptului administrativ ?
 • a. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să conţină norme de drept administrativ
 • b. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să fie ratificate conform dispoziţiilor constituţionale, să conţină norme de drept administrativ
 • c. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să fie ratificate conform dispoziţiilor constituţionale
15 ) (34 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Dintre trăsăturile dreptului administrativ, distingem:
 • a. dreptul administrativ este un drept exorbitant, o ramură a dreptului privat dominată de principiul legalităţii;
 • b. normele administrative sunt mobile;
 • c. normele dreptului administrativ au caracter imperativ;
 • d. extraordinară varietate de domenii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: