Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: test 1 tema 1 licenta 2013 - Sem 2 - 2012-2013 (289)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (3 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt principiile fundamentale care guvernează dreptul administrativ român
Sunt principii ale administratiei publice:
 • a. principiul legalitatii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice;
 • b. principiul ierarhiei autoritatilor si actelor administrativ-fiscale;
 • c. principiul transparentei decizionale.
2 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce norme juridice cuprinde ramura dreptului administrativ
 • A. norme care reglementează statutul funcţionarilor publici, răspunderea autorităţilor administraţiei publice, răspunderea administrativă a persoanei fizice şi juridice sau contenciosul administrativ;
 • B. normele care reglementează relaţiile sociale care se formează în cadrul exercitării competenţei organelor administraţiei publice şi formele de activitate a acestora: actul administrativ, contractul administrativ, operaţiunile administrative şi operaţiunile materiale prin care se realizează executarea în concret a legii;
 • C. normele care reglementează relaţiile sociale referitoare la înfiinţarea şi organizarea structurilor care compun sistemul administraţiei publice, raporturile dintre aceste structuri, funcţionarea lor, etc.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+B+C
3 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum se numesc dispozitiile prin care se impune o anumită conduită subiectului de
drept
Cum se numesc dispozitiile prin care se impune o anumită conduită subiectului de drept?
 • a. onerative,
 • b. prohibitive,
 • c. permisive
4 ) (15 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Ce fel de norme deosebim după criteriul sferei de cuprindere a normei de drept administrativ
 • a. norme generale ;
 • b. norme speciale ;
 • c. norme exceptionale.
5 ) (30 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cea mai des întâlnită categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:
 • a. categoria raporturilor juridice de subordonare ierarhică;
 • b. categoria raporturilor juridice de participare si colaborare a organelor administratiei publice;
 • c. categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fată de organele administratiei publice.
6 ) (31 - MULTI SELECT) (ABC ai ales : )
   Sunt raporturi de drept administrativ:
 • a. raporturile care se nasc în cadrul sistemului administraţiei publice;
 • b. raporturile de subordonare ierarhică;
 • c. raporturile de participare.
7 ) (27 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Principiul fundamental al administratiei publice este:
 • a. principiul legalitătii;
 • b. principiul organizării ierarhice;
 • c. principiul realizării programului de Guvernare.
8 ) (25 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Potrivit Constitutiei, sunt principii de bază ale administratiei publice locale:
 • a. principiul independentei serviciilor publice
 • b. principiul eficientei si eficacitătii în administrarea finantelor publice locale
 • c. principiul deconcentrării serviciilor publice
9 ) (5 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care sunt principiile fundamentale care guvernează dreptul administrativ român
 • a. principiul îmbinării intereselor individuale cu interesele generale generale
 • b. principiul transparenţei decizionale
 • c. principiul umanismului
10 ) (40 - MULTI SELECT) (ac ai ales : )
   Tratatul international:
 • a. Este un izvor formal al dreptului
 • b. Este un izvor material al dreptului
 • c. Pentru a fi considerat izvor de drept, trebuie ratificat de Parlamentul Romaniei, printr-o lege de ratificare promulgata ulterior de Presedintele Romaniei.
11 ) (37 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   După criteriul sferei de cuprindere, normele de drept administrativ se clasifică în:
 • a. norme generale, norme speciale şi norme excepţionale
 • b. norme constituţionale, norme organice şi norme ordinare
 • c. norme imperative, norme prohibitive şi norme permisive
12 ) (6 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre principii are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a autoritatilor administratiei publice fata de cetatean si sporirea gradului de transparenta la nivelul intregii administratii publice
Care dintre urmatoarele principii are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a autoritatilor administratiei publice fata de cetatean si sporirea gradului de transparenta la nivelul intregii administratii publice
 • a. principiul legalitatii administratiei publice
 • b. principiul ierarhiei
 • c. principiul transparentei decizionale
 • d. principiul continuitati
 • e. principiul operativitatii
 • f. principiul oportunitatii
 • g. principiul revocabilitatii
 • h. principiul deconcentrarii
13 ) (38 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pentru a fi un izvor scris de drept administrativ, tratatul international trebuie să fie:
 • a. de aplicatie directă, nemijlocită
 • b. ratificat de Guvernul României
 • c. în conformitate cu Constitutia Europeană
14 ) (29 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Raporturile de drept administrativ se stabilesc in urmatoarele domenii de activitate:
 • a. numai în activitatea organelor administratiei publice;
 • b. în activitatea organelor administratiei publice si în domeniul de activitate al altor autorităti publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritătii judecătoresti ori în domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public;
 • c. numai în domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.
15 ) (36 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum se clasificã normele juridice dupã modul de reglementare a conduitei ?
 • a. Normele juridice onerative, prohibitive, permisive, supletive;
 • b. Normele juridice organizatorice, punitive, stimulative;
 • c. Normele juridice generale, speciale, de exceptie;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: