Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: TESSTT 7 - Sem 2 - 2012-2013 (151)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (11 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracterele raportului juridic civil?
 • a. în orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de obligatii
 • b. raportul juridic civil are caracter supletiv
 • c. raportul juridic civil are caracter volitional
2 ) (36 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este principiul care domina, referitor la modul de dobandire a numelui de familie?
 • a. fiecare persoana poate sa isi aleaga liber numele si sa il schimbe oricand, fara restrictii;
 • b. numele de familie al copilului este dat de ofiterul de stare civila care inregistreaza nasterea;
 • c. copilul din casatorie ia numele comun al parintilor.
3 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt exceptiile de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale?
 • a. legatul
 • b. donatia
 • c. retragerea ofertei de a contracta, inainte de a ajunge la destinatar
4 ) (33 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Când este vorba de un act juridic declarativ ?
 • a. în cazul conventiei de partaj;
 • b. la cesiunea de creanta;
 • c. în cazul conventiei de ipoteca;
5 ) (17 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil produc efecte numai pentru viitor?
 • a. caducitatea
 • b. nulitatea absoluta
 • c. rezilierea
6 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt elementele raportului juridic ?
 • a. ipoteza, dispozitia, sanctiunea
 • b. continutul, obiectul, subiectele
 • c. dreptul subiectiv, obligatia corelativã
7 ) (25 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt cazurile de întrerupere a termenului prescriptiei extinctive?
 • a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
 • b. in raporturile intre soti
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
8 ) (3 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce cerinte trebuie sa indeplineasca “scopul propriu” ca element constitutiv al persoanei juridice?
 • a. sa fie unic;
 • b. sa fie determinabil;
 • c. sa fie determinat si in acord cu interesul obstesc.
9 ) (12 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   In functie de natura continutului lor, cum se împart drepturile subiective civile?
 • a. absolute si relative
 • b. principale si accesorii
 • c. patrimoniale si nepatrimoniale
10 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii?
 • a. are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)
 • b. poate fi opus tertilor care, ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, au dobandit in mod valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil
 • c. nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, vreun drept personal in legatura cu acelasi imobil
11 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt componentele care stau la baza infiintarii persoanei juridice prin “actul de infiintare recunoscut”?
 • a. actul constitutiv si statutul asociatiei;
 • b. statutul si autorizarea;
 • c. statutul si hotararea judecatoreasca.
12 ) (38 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ?
 • a. de fond;
 • b. de forma;
 • c. de eficacitate
13 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care este clasificarea actelor juridice dupa momentul producerii efectelor?
 • a. acte principale si accesorii
 • b. acte intre vii si acte pentru cauza de moarte
 • c. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
14 ) (6 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor?
 • a. acte declarative, constitutive si translative
 • b. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
 • c. acte numite si nenumite
15 ) (14 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care enunt este valabil, având în vedere conditiile de valabilitate a consimtãmantului?
 • a. Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta
 • b. Vanzarea cumpararea unui teren este un act juridic consensual
 • c. Nu este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: