Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: tema 8 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (139)
Test adaugat de :ioana

1 ) (24 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce se întelege prin obligatia de „a da” ?
 • a. obligatia de a preda un lucru;
 • b. obligatia de a transmite sau a constitui un drept real
 • c. obligatia de a presta un serviciu in mod gratuit, conform contractului.
2 ) (3 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum pot fi clasificate bunurile imobile?
 • a. imobile prin natura lor; imobile prin destinatia lor; imobile prin obiectul la care se aplica
 • b. imobile prin natura lor; imobile prin destinatia lor; imobile prin anticipatie
 • c. imobile prin natura lor ; imobile prin destinatia lor; imobile dobândite prin uzucapiune
3 ) (23 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Prin ce se aseamana dreptul real si dreptul de creanta ?
 • a. au determinate atat subiectul activ, cat si subiectul pasiv;
 • b. sunt evaluabile pecuniar;
 • c. sunt insotite de prerogativa preferintei.
4 ) (9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care obligatie civilã este naturala sau imperfecta ?
 • a. a carei executare este asigurata in caz de neexecutare de catre debitor, printr-o actiune in justitie
 • b. a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre debitor, nu se mai poate cere restituirea ei
 • c. care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la insusi rezultat
5 ) (29 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Este un drept real principal :
 • a. dreptul de uz
 • b. dreptul de gaj
 • c. dreptul de ipoteca
6 ) (7 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ?
 • a. novatie prin schimbare de creditor
 • b. stipulatia pentru altul
 • c. cesiunea de creanta
7 ) (5 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Patrimoniul ::
 • a. activ
 • b. pasiv
 • c. activ si pasiv
8 ) (16 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum este uzufructul lucrurilor imobile, dupã natura lui si calificarea datã de lege?
 • a. imobil prin natura lui
 • b. imobil prin obiectul la care se aplica
 • c. imobil prin destinatie
9 ) (20 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt dezmembramintele dreptului de proprietate?
 • a. dreptul de uz, dreptul de uzufruct;
 • b. privilegiile;
 • c. ipoteca
10 ) (5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce este patrimoniul din punct de vedere juridic:
 • a. . totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane
 • b. . totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice
 • c. . totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, ce apartin unei persoane
11 ) (25 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care bunuri nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului?
 • a. bunurile incorporale;
 • b. obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
 • c. niciun fel de bunuri, daca debitorul nu este de acord cu executarea lor.
12 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv?
 • a. actiunea in nulitate absoluta
 • b. .actiunea in stabilirea paternitatii
 • c. actiunea in tagada paternitatii
13 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este clasificarea bunurilor, dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor ?
 • a. fungibile si nefungibile
 • b. consumptibile si neconsumptibile
 • c. frugifere si nefrugifere
14 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este regula în raporturile juridice obligationale?
 • a. solidaritatea
 • b. divizibilitatea
 • c. indivizibilitatea
15 ) (17 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum este bunul care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat?
 • a. consumptibil
 • b. nefungibil
 • c. fungibil

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: