Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta 2011 SJA Brasov toate trei - Sem 2 - 2010-2011 (16637)
Test adaugat de :Radu

1 ) (295 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   95. Ministerul Public participă în litigiile de contencios administrativ în următoarele situatii:
 • a. sesizează instanta de contencios administrativ competentă, când apreciază că prin emiterea unui act administrativ normativ se vatămă un interes legitim public
 • b. în orice fază a procesului la solutionarea cererilor în contencios administrativ, având ca obiect anularea unui act administrativ individual;
 • c. când instanta de contencios administrativ dispune, din oficiu, introducerea în cauză a Ministerului Public, pentru apărarea unor drepturi si interese legitime private.
2 ) (335 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   135. Actele Guvernului se adoptă astfel:
 • a. prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului;
 • b. cu majoritate calificată, în cazul participării la sedintă a Presedintelui României;
 • c. cu votul a 2/3 din numărul membrilor Guvernului, în cazul actelor care privesc ordinea publică si siguranta natională.
3 ) (457 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   57. Constitutia acordata are urmatoarele trasaturi:
 • a. este un contract intre rege si popor
 • b. este ratificata prin plebiscit, fiind opera unei adunari;
 • c. este cea mai rudimentara si adoptata de monarh ca stapan absolut
4 ) (475 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   75. Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul poporului:
 • a. poate fi membru vreunui partid politic si poate indeplini orice functie publica sau privata;
 • b. poate fi retinut fara incuviintare presedintilor celor doua Camere;
 • c. nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplineste si nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere;
5 ) (8 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   8. Veniturile reprezentând redevente provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale incheiate de România sunt impuse :
 • a. numai in statul de sursa
 • b. numai in statul de rezidenta
 • c. in ambele state contractante, in anumite limite
6 ) (224 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   24. Cum este definit contractul pentru concesiunea de lucrari?
 • a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret
 • b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp
 • c. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute
7 ) (495 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   95. Potrivit dispozitiilor constitutionale, initiativa revizuirii legii fundamentale apartine:
  A) Curtii Constitutionale
  B) Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor
  C) Avocatul Poporului
  D) cel putin unui numar de 500000 de cetateni cu drept de vot ce trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20000 de semnaturi
 • a. A+B
 • b. B+D
 • c. A+B+C+D
 • d. A+B+C
8 ) (101 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   101. Indicaţi care sunt fazele funcţiei de repartiţie a finanţelor publice:
 • a. faza de control financiar;
 • b. faza de distribuire (repartizare) a fondurilor publice pe beneficiari, persoane juridice şi fizice;
 • c. faza de analiză a oportunităţii;
9 ) (42 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   42. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :
 • a. valoarea impozabila a cladirii;
 • b. valoarea de inventar a cladirii;
 • c. valoarea de piata a cladirii
10 ) (85 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   85. Natura juridică a bugetului de stat poate fi, conform teoriilor emise de literatura de specialitate :
 • a. natura de sursă de venituri;
 • b. natură de act juridic civil;
 • c. natura de lege.
11 ) (256 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   56. Dreptul de proprietate publică poate fi dobândit:
 • a. pe cale naturală
 • b. prin acte de donatie sau legate acceptate de statul român, prin Ministerul Finantelor Publice
 • c. în orice mod prevăzut de Legea privind organizarea Guvernului.
12 ) (426 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   26. De catre cine este asigurat interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, in caz de deces, demisie, demitere din functie sau de imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor,
  precum si in cazul suspendarii din functie sau a imposibilitatii temporare de exercitare a
  atributiilor?
 • a. Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor;
 • b. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintele Curtii Constitutionale;
 • c. Primul Ministru, Presedintele Senatului;
13 ) (17 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   17. Cand se face plata accizelor pentru cafea verde la bugetul de stat pentru produsele provenite din teritoriul comunitar ?
 • a. la momentul inregistratii declaratiei vamale de import
 • b. in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele
 • c. in termen de 10 zile de la receptionarea produselor
14 ) (321 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   121. În cazul organelor administratiei publice, lipsa calitatii de subiect de drept civil are drept consecinta:
 • a. lipsa calitătii de subiect de drept civil atrage, în mod necesar, lipsa capacitătii juridice atât în dreptul constitutional cât si în dreptul administrativ;
 • b. lipsa calitătii de subiect de drept civil atrage, în mod necesar, lipsa capacitătii juridice în dreptul administrativ, dar nu si în dreptul constitutional;
 • c. lipsa calitătii de subiect de drept civil nu echivalează cu lipsa unei capacităti juridice în dreptul constitutional sau în dreptul administrativ.
15 ) (78 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   78. Ce elemente se cuprind în proiectele legilor bugetare anuale ?
 • a. creditele bugetare pentru ordonatorii de credite terţiari;
 • b. bugetele ordonatorilor secundari de credite;
 • c. reglementări specifice exerciţiului bugetar respectiv;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: