Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta 2011 drept fiscal - Sem 2 - 2010-2011 (3497)
Test adaugat de :Radu

1 ) (57 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   57. Indicati care sunt caracteristici ale T.V.A.?
 • a. unicitatea si diversitatea;
 • b. numarul mare al cotelor de impozitare;
 • c. impozit indirect;
2 ) (176 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   176. Autorizarea creditelor bugetare aprobate se face:
 • a. pentru întreaga durată a exerciţiului bugetar;
 • b. trimestrial;
 • c. semestrial;
3 ) (12 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   12. Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale?
 • a. in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale
 • b. numai nesiguranta pentru agentii economici
 • c. numai stare de neincredere pentru investitorii interni
4 ) (151 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   151. Principalul izvor al dreptului finanţelor publice îl constituie:
 • a. Constituţia;
 • b. Legea privind finanţele publice;
 • c. Legea privind finanţele publice locale;
5 ) (89 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   89. Care sunt poziţiile subiecţilor raporturilor juridice financiare ?
 • a. egali în drepturi;
 • b. egali în obligaţii;
 • c. nu sunt egali în drepturi şi nici în obligaţii;
6 ) (173 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   173. Bugetul trezoreriei statului presupune:
 • a. operaţiuni de încasări şi plăţi între societăţi comerciale cu capital privat;
 • b. operaţiuni de încasări şi plăţi de şi către instituţiile publice;
 • c. operaţiuni de încasări şi plăţi între persoane fizice;
7 ) (114 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   114. Elementele specifice care definesc dreptul bugetar constau în:
 • a. procedura de formare, administrare, angajare şi utilizare a fondurilor publice;
 • b. înlăturarea transferurilor ce se admiteau între bugetele locale;
 • c. excedentele bugetelor locale se includ în fondul de tezaur local;
8 ) (32 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
   32. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:
 • a. Banca Nationala a Romaniei;
 • b. asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari;
 • c. trezoreria statului;
 • d. asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal
9 ) (66 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   66. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii, la care se adauga;
 • a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.;
 • b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.;
 • c. orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei precum si cele datorate in Romania ca urmare a importului, exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.
10 ) (121 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   121. Raportul comun al Comisiilor de buget-finanţe din Parlament privitor la proiectul bugetului de stat face propuneri motivate constând în:
 • a. adoptarea proiectului de buget, fără modificări;
 • b. propuneri de cheltuieli ale ordonatorilor de credite;
 • c. organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului;
11 ) (133 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   133. Relaţiile de credit şi cele de asigurare trebuie tratate drept:
 • a. categorii de relaţii băneşti care au la bază obligaţia de rambursare;
 • b. categorii distincte şi autonome de relaţii băneşti;
 • c. categorii de relaţii băneşti în cadrul cărora rambursabilitatea prestaţiei are caracter aleatoriu;
12 ) (42 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   42. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :
 • a. valoarea impozabila a cladirii;
 • b. valoarea de inventar a cladirii;
 • c. valoarea de piata a cladirii
13 ) (124 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   124. Care sunt categoriile de control financiar ce se exercită în Uniunea Europeană?
 • a. la nivelul execuţiei bugetare şi are în vedere ordonatorii de credite şi contabilii;
 • b. controlul intern;
 • c. la nivelul statelor;
14 ) (117 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   117. Nivelul de 2,7 din PIB al deficitului bugetar al României în anul 2007 se încadrează în nivelul maxim admis pentru introducerea monedei unice EURO?
 • a. da, se încadrează;
 • b. nu se încadrează;
 • c. nivelul maxim este de 2 ;
15 ) (144 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   144. Piaţa financiară este un loc cadru de întâlnire între nevoile de resurse băneşti ale întreprinzătorilor, ale producătorilor şi:
 • a. disponibilităţile băneşti ale societăţilor de asigurări;
 • b. disponibilităţile băneşti ale întreprinzătorilor;
 • c. disponibilităţile băneşti ale populaţiei.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: