Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: L I C E N T A 2 0 1 2 == DREPT ADMINISTRATIV == - Sem 2 - 2011-2012 (1220)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (118 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Nu pot fi atacate in contenciosul administrativ:
 • a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judecatoresti si Parlament;
 • b. ordinul prefectului de numire in functii publice
 • c. actele de comandament cu caracter militar
2 ) (116 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Conditiile de admisibilitate a cererii de sesizare cu exceptia de
   nelegalitate sunt, potrivit art. 4 din legea contenciosului administrativ:
 • a. obiectul exceptiei de nelegalitate sa vizeze un act administrativ unilateral;
 • b. sa nu existe pe rolul instantelor judecatoresti un alt proces in legatura cu acelasi act administrativ
 • c. solutionarea litigiului pe fond sa nu depinda de actul administrativ a carui nelegalitate se invoca.
3 ) (39 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt principii ale exercitarii functiei publice, intre altele, si urmatoarele:
 • a. principiul transparentei, potrivit caruia exercitarea functiei publice implica furnizarea catre structurile de informare a opiniei publice a tuturor informatiilor legate de exercitarea functiei;
 • b. principiul eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu urmarirea celui mai bun rezultat social pentru cetatean si/sau colectivitate;
 • c. principiul impartialitatii, in sensul ca functia publica va trebui sa fie exercitata fata de subiectii tuturor raporturile juridice de drept administrativ ce intra sub incidenta reglementarii aplicabile.
4 ) (142 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Avocatul Poporului poate introduce o actiune in contencios administrativ
   daca:
 • a. ilegalitatea actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie;
 • b. in orice situatie in care constata ca este necesar
 • c. apreciaza ca s-a incalcat un drept sau un interes legitim.
5 ) (53 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Mandatul Guvernului poate inceta prin:
 • a. demisia a jumatate plus unu din membrii sai;
 • b. nedepunerea juramantului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta reunita, a noului Guvern;
 • c. motiune de cenzura adoptata de Parlament, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului.
6 ) (92 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum este definit contractul de lucrari publice?
 • a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute
 • b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente
 • c. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret
7 ) (122 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt conditii de exercitare ale actiunii in contencios administrativ:
 • a. introducerea actiunii intr-un termen de 30 de zile de la comunicarea raspunsului la plangerea prealabila sau a refuzului nejustificat de a solutiona cererea
 • b. actul administrativ atacat sa nu fie din cele exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ
 • c. actiunea sa aiba ca obiect anularea unui act administrativ individual.
8 ) (51 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Presedintele Romaniei, conform prevederilor constitutionale, are urmatoarele roluri:
 • a. este sef al puterii executive, alaturi de Guvern;
 • b. are rolul de mediator intre Statul si Uniunea Europeana;
 • c. are rolul de garant al revizuirii Constitutiei.
9 ) (153 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Hotararile pronuntate de instantele de contencios administrativ se
   redacteaza si se motiveaza in termen de:
 • a. cel mult 15 zile de la pronuntare
 • b. cel mult 60 de zile de la pronuntare
 • c. cel mult 30 de zile de la pronuntare
10 ) (100 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune.
 • a. deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa prin caietul de sarcini, in baza prevederilor legale
 • b. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre autoritatea administrativa, cat si de catre cealalta parte a contractului
 • c. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doar simple contracte civile.
11 ) (126 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sectiile de contencios administrativ si fiscal ale Curtilor de Apel au
   competenta sa judece:
 • a. in prima instanta, litigiile privind actele administrative emise de autoritati publice locale;
 • b. ca instanta de recurs, recursurile declarate impotriva sentintelor pronuntate de sectiile civile si comerciale ale tribunalelor
 • c. litigiile privind taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora in valoare mai mare de 500.000 lei.
12 ) (10 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Competenta organelor administratiei publice este un ansamblu de atributii publice:
 • a. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatii materiale;
 • b. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand operatii administrative cu caracter normativ sau individual, constand in acte administrative si/sau simple operatii materiale;
 • c. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii.
13 ) (65 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Mandatul primarului este suspendat de drept in una din urmatoarele situatii:
 • a. pierderea drepturilor electorale;
 • b. ivirea unor situatii de incompatibilitate;
 • c. arestarea preventiva.
14 ) (94 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Aratati daca din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, contractele administrative sunt asimiliate actelor administrative.
 • a. nu sunt asimilate actelor administrative
 • b. sunt asimilate faptelor administrative
 • c. sunt asimilate actelor administrative.
15 ) (105 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Potrivit Constitutiei, sunt principii de baza ale administratiei publice
   locale:
 • a. principiul independentei serviciilor publice
 • b. principiul eficientei si eficacitatii in administrarea finantelor publice locale
 • c. principiul deconcentrarii serviciilor publice

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: