Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: L I C E N T A 2 0 1 2 === DR. ADMINISTRATIV + DR. FINANTE PUBLICE + DR. CONSTITUTIONAL === - Sem 2 - 2011-2012 (2884)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (83 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si asistenta?
 • a. copiii si tinerii nu se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor;
 • b. acestui drept ii corespund obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii,ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege;
 • c. constitutia nu garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata.
2 ) (491 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum este definit contractul de lucrari publice?
 • a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute;
 • b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente;
 • c. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret.
3 ) (242 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt principalele operatiuni autorizate sa fie efectuate de Ministerul Finantelor Publice pentru administrarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale?
 • a. riscul de credit;
 • b. rascumpararea titlurilor de stat pe piata secundara;
 • c. solicitarea avizului Ministerului Justitiei;
4 ) (8 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In exercitarea competentei sale, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:
   A.)se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora;
   B) se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor dau a altor acorduri internationale;
   C) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului;
   D) hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele;
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B
 • c. B+C
 • d. C+D
5 ) (480 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al regimului juridic conform legii 554/2004 – legea contenciosului administrativ.
 • a. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice
 • b. numai executarea lucrarilor de interes public
 • c. numai prestarea serviciilor publice
6 ) (361 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In perioada domniei lui A.I.Cuza (1859-1866) au fost puse bazele:
 • a. organizarii financiare moderne;
 • b. impozitelor pe repartitie;
 • c. impozitului pe pamant.
7 ) (496 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica?
 • a. principiul liberei circulatii si principiul neconfidentialitatii
 • b. principiul eficientei utilizari a fondurilor publice si principiul tratamentului egal
 • c. principiul transparentei decizionale a procedurii de atribuire a contractului si principiul confidentialitatii
8 ) (526 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   La primirea actiunii, instanta de contencios administrativ este obligata:
 • a. fie sa ceara autoritatii al carei act este atacat sa-i comunice de urgenta acel act;
 • b. sa dispuna citarea partilor;
 • c. sa amendeze conducatorul autoritatii publice daca autoritatea nu trimite, in termenul stabilit, lucrarile solicitate de instanta
9 ) (177 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:
 • a. cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit licit;
 • b. cand realizarea scopului partidului politic este urmarit prin mijloace licite;
 • c. ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti;
10 ) (456 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:
 • a. ordine;
 • b. ordine si dispozitii;
 • c. dispozitii si alte acte juridice.
11 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Promulgarea reprezinta ultima etapa a procedurii legislative si se caracterizeaza prin urmatoarele:
 • a. promulgarea legii se face imediat dupa ce a fost primita;
 • b. dupa promulgare, in virtutea prerogativelor sale, Presedintele poate cere o singura data Parlamentului reexaminarea legii;
 • c. daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea;
12 ) (39 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Presedintele Romaniei, in virtutea prerogativelor sale, indeplineste urmatoarele atributii:
 • a. acorda gratierea individuala si emite avize consultative
 • b. numeste in functii publice, in conditiile prevazute de lege si confera decoratii si titluri de onoare
 • c. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea Parlamentului
 • d. instituie potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenta in intreaga tara sau in unele unitati administrativ- teritoriale si solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, in cel mult 30 de zile de la luarea acesteia
13 ) (410 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Sunt elemente constitutive ale personalitatii juridice a organelor administratiei publice:
 • a. existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare, ceea ce inseamna o structura interna, organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care sa-i permita sa participe la raporturile juridice ;
 • b. un patrimoniu propriu, constand in capitalul social initial, deosebit de cel al altor persoane juridice, precum si de cel al persoanelor ce formeaza colectivul a carui expresie este persoana juridica;
 • c. un anumit scop, in acord cu interesele generale ale partidului de guvernamant, in raport cu care se defineste capacitatea sa juridica.
14 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce este controlul constitutionalitatii legilor?
 • a. este activitatea Consiliului Legislativ de verificare a tuturor actelor juridice emise de catre toate instantele judecatoresti precum si de autoritatile administrative atat la nivel central cat si local;
 • b. este activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la autoritatile competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;
 • c. este activitatea de verficare a conformitatii legii de catre Parlamentul Romaniei ca organ reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.
15 ) (271 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Relatiile banesti vizand formele valorii constituie:
 • a. finantele publice;
 • b. asa-numitele finante private sau finantele intreprinderilor;
 • c. fondurile bugetelor publice;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: