Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Institutiile Politice si Administrative - Sem 1 - 2010-2011 (1523)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (7 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   ăspunderea politică a Preşedintelui României intervine pentru:
 • a. săvârşirea unor fapte grave, prin care se încalcă Constituţia;
 • b. săvârşirea infracţiunii de trădare;
 • c. săvârşirea faptei de înaltă trădare.
2 ) (122 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   În cazul încălcării interdicţiei de a face parte dintr-un partid politic impusă prefecţilor şi subprefecţilor, intervine una din următoarele consecinţe:
 • a. destituirea din înalta funcţie pe care o ocupă;
 • b. suspendarea de drept a raportului de serviciu;
 • c. eliberarea din funcţia publică.
3 ) (60 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Ordonanţele de Guvern se adoptă:
 • a. pentru organizarea executării legilor;
 • b. pentru a înlocui legea;
 • c. pentru a modifica sau completa legea.
4 ) (14 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Cum se realizează sesizarea Curţii Constituţionale?
 • a. sesizarea Curţii Constituţionale se face verbal şi trebuie să fie motivată
 • b. sesizarea Curţii Constituţionale este făcută de Preşedintele României
 • c. sesizarea Curţii Constituţionale se face numai în şedinţă ordinară
 • d. sesizarea Curţii Constituţionale se face numai în scris şi motivat
5 ) (103 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean se aleg din rândul consilierilor judeţeni:
 • a. cu votul majorităţii consilierilor în funcţie;
 • b. cu votul majorităţii consilierilor prezenţi;
 • c. cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie;
6 ) (10 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   De către cine poate fi formulată contestaţia privind constituţionalitatea
partidelor politice?
 • a. contestaţia privind constituţionalitatea partidelor politice poate fi formulată de preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern
 • b. contestaţia privind constituţionalitatea partidelor politice poate fi formulată de Curtea Constituţională
 • c. contestaţia privind constituţionalitatea partidelor politice poate fi formulată de Preşedintele României
7 ) (15 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate?
 • a. excepţia de neconstituţionalitate priveşte un litigiu de natură civilă, administrativă, penală, comercială declanşat, în care atacându-se actul de aplicare concretă a legii, cel interesat nu cere să se constate că dispoziţia ilegală pe care se întemeiază actul de aplicare este neconstituţională şi, ca atare, trebuie înlăturată.
 • b. excepţia de neconstituţionalitate priveşte un proces sau un litigiu de natură civilă, administrativă, penală, comercială declanşat, în care atacându-se actul de aplicare concretă a legii, cel interesat cere să se constate că dispoziţia legală pe care se întemeiază actul de aplicare este neconstituţională şi, ca atare, trebuie înlăturată.
 • c. excepţia de neconstituţionalitate priveşte un proces sau un litigiu de natură civilă, administrativă, penală, comercială declanşat, în care cel interesat nu cere să se constate că dispoziţia legală pe care se întemeiază actul de aplicare este neconstituţională şi, ca atare, nu trebuie înlăturată
8 ) (24 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Referendumul pentru demiterea Preşedintelui se organizează:
 • a. de către Parlament;
 • b. de către Guvern;
 • c. de către Primul- ministru.
9 ) (31 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Şedinţele Guvernului la care participă Preşedintele sunt prezidate:
 • a. de către preşedinte;
 • b. de către primul- ministru;
 • c. sunt prezidate fie de Preşedinte, fie de Primul-ministru, după caz
10 ) (3 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Asupra cui se exercită controlul prealabil ?
 • a. controlul prealabil (a posteriori) se exercită asupra legilor votate de către Parlament, dar înaintea promulgării lor de către Preşedintele României
 • b. controlul prealabil (a priori) se exercită asupra legilor votate de către Preşedintele României, dar nu înaintea promulgării lor de către Parlament
 • c. controlul prealabil (a priori) se exercită asupra legilor votate de către Parlament, dar înaintea promulgării lor de către Preşedintele României
11 ) (15 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În cazul răspunderii penale, Preşedintele:
 • a. este obligat să dea explicaţii Parlamentului cu privire la faptele care i se impută;
 • b. nu este obligat să dea explicaţii Parlamentului cu privire la faptele care i se impută;
 • c. poate da explicaţii Primului-ministru cu privire la faptele care i se impută.
12 ) (56 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Întrebările pot fi:
 • a. orale sau scrise;
 • b. numai orale;
 • c. numai scrise.
13 ) (133 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Controlul de tutelă exercitat de Prefect este:
 • a. un control de legalitate
 • b. un control de specialitate
 • c. un control ierarhic
14 ) (138 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Consiliul local ca autoritate publică emite:
 • a. .acte administrative
 • b. acte de comerciant
 • c. acte civile
15 ) (126 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Hotărârea Guvernului de numire în funcţie a unui Prefect se poate suspenda în ce priveşte executarea ei, de către cine:
 • a. se poate suspenda de Guvern
 • b. nu se poate suspenda
 • c. se poate suspenda executarea Hotărârii de Guvern de numirea unui Prefect, de instanţa de contencios administrativ prin Hotărâre Judecătorească

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: