Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: grila licenta prima parte - Sem 2 - 2012-2013 (386)
Test adaugat de :ioana

1 ) (8 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Neexecutarea hotararii judecatoresti irevocabile de catre autoritatea publica poate atrage:
 • a. sanctionarea conducatorului autoritatii publice sau a persoanei obligate cu amenda;
 • b. obligarea autoritatii publice la plata dobanzii de referinta B.N.R.;
 • c. raspunderea contraventionala a celui obligat prin hotarare judecatoreasca.
2 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce cuprinde domeniul public terestru?
 • a. cuprinde litoralul marii si lacurile sarate care au facut parte din mare.
 • b. cuprinde spatiul atmosferic marginit intre granitele statului.
 • c. cuprinde sosele, drumuri, ulite.
3 ) (20 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum sunt actiunile reale din punctul de vedere al prescriptiei extinctive?
 • a. sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv
 • b. se prescriu, in principiu, in termenul general de 3 ani
 • c. se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni
4 ) (26 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   De la ce data începe sa curga prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic, pentru violenta?
 • a. cand aceasta a incetat
 • b. cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului
 • c. cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea
5 ) (21 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Precizati ce are ca obiect contractul de grant, incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitãtile rurale sarace :
 • a. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari
 • b. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de Fond
 • c. transmiterea de sume de bani, cu titlu oneros, pe baza unui proiect intocmit de Fond si de beneficiari
6 ) (18 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Prin descentralizare in dreptul administrativ intelegem::
 • a. transferul de competenta administrativa si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale
 • b. transferul de competenta financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul sectorului privat
 • c. transferul de competenta legislative, executive, judecatoreasca si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale
7 ) (5 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Inaltii functionari publici au dreptul:
 • a. la asociere sindicala
 • b. la prestarea de activitati in calitate de persoană fizica autorizata
 • c. la protecţia legii in exercitarea atributiilor de serviciu
8 ) (3 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Plangerea prealabila are caracter:
 • a. facultativ;
 • b. obligatoriu;
 • c. de sesizare a instantei de contencios administrativ
9 ) (11 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Componentele structurii organizatorice în cadrul managementului public sunt :
 • a. postul, funcţia, compartimentul, nivelul ierarhic şi ponderea ierarhică.
 • b. compartimentul, serviciul şi locul de muncă.
 • c. managementul şi executivul.
10 ) (12 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Tabloul de bord reprezinta:
 • a. ansamblul de informatii al unei activitati economico-sociale, prezentate zilnic dar care nu se refera in mod echilibrat la toate functiile activitatii domeniului implicat;
 • b. ansamblul de informatii ce nu asigura formarea rapida a unei viziuni de ansamblu cu privire la functionarea unitatii, prezentat sub forma unui text;
 • c. ansamblu de informatii pertinente referitoare la rezultatele obtinute in domeniul condus, prezentate intr-o forma sintetica, prestabilita si transmise operativ beneficiarilor.
11 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Printre atributiile primarului privind serviciile publice asigurate cetatenilor, se numara si:
 • a. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economico-sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local
 • b. exercita functia de ordonator principal de credite
 • c. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta
12 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pericolul social al contraventiei
 • a. este inferior celui al infractiunilor
 • b. este identic cu cel al infractiunilor
 • c. nu are relevanta sub aspectul incriminarii contraventionale
13 ) (2 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Sunt caracteristici ale actului administrativ:
 • a. actul administrativ este, in principiu, irevocabil;
 • b. actul administrativ este adoptat/emis de catre o autoritate publica in vederea organizarii executarii legii si executarii in concret a acesteia
 • c. actul administrativ trebuie investit cu formula executorie.
14 ) (11 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Dintre trăsăturile dreptului administrativ, distingem:
 • a. dreptul administrativ este o ramura a dreptului privat
 • b. este dominat de principiul legalităţii;
 • c. caracterul de imobilitate fata de dreptul privat;
15 ) (48 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil:
 • a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie, intre cele doua obligatii existand un element de diferenta;
 • b. este posibila si in cazul nulitatii absolute;
 • c. intervine si în cazul novatiei.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: