Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPTUL SOCIETATILOR - Sem 1 - 2011-2012 (502)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (82 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?
 • a. Filiala nu are personalitate juridica proprie
 • b. Filiala este o societate complet independenta se societatea-mama
 • c. Filiala nu trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea-mama
2 ) (183 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce presupune dreptul de preferinta in cazul majorarii de capital pentru societatile pe actiuni ?
 • a. actiunile nou emise vor fi distribuite numai actionarilor existenti
 • b. Actiunilor nou emise vor fi purtatoare de dividente in mod piroritar
 • c. actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere intr-un anumit termen celorlalti actionari, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si numai apoi catre terti
3 ) (33 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?
 • a. actul constituiv al societatii
 • b. clientela
 • c. vadul comercial
4 ) (129 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce modificare a societatii comerciale poate fi delegata Consiliului de Adminsitratie/Directoratului de catre adunarea generala extraordinara?
 • a. Emisiunea de obligatiuni
 • b. Orice modificare a actului constitutiv
 • c. Schimbarea obiectului secundar de activitate a societatii
5 ) (225 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cu ce intentie trebuie exprimat consimtamantul asociatilor la incheierea actului constitutiv ?
 • a. De a organiza activitati de binefacere
 • b. De a sprijini cresterea economica a localitatii
 • c. De a desfasura in comun cu ceilalti asociati o activitate comerciala in scopul obtinerii de profit
6 ) (92 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum este evidentiat capitalul social din punct de vedere contabil ?
 • a. Prin pasivul bilantului contabil, care cuprinde expresia valorica a acestuia
 • b. Prin activul bilantului contabil, cuprinzand valoarea aporturilor
 • c. Prin patrimoniul societatii
7 ) (5 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt categoriile de norme care determina obiectul dreptului comercial ?
 • a. cele ce reglementeaza activitatile comerciale a caror sfera nu este insa rezervata exclusiv comerciantilor
 • b. cele ce definesc raporturile sociale patrimoniale
 • c. cele ce definesc raporturi personale nepatrimoniale
8 ) (211 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce bunuri fac obiectul aportului in natura ?
 • a. Numai bunuri imobile
 • b. Orice fel de bunuri
 • c. Numai bunuri corporale
9 ) (265 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre urmatoarele reprezinta cauza general valabila ce determina dizolvarea unei societati comerciale?
 • a. cand nu a trecut durata pentru care a fost infiintata societatea
 • b. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia
 • c. Nedeclararea nulitatii societatii
10 ) (70 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale enumerarii legale a formelor de societate in lege ?
 • a. enumerarea este enuntiativa
 • b. enumerarea este exemplificativa
 • c. enumerarea este limitativa si imperativa
11 ) (258 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce are ca obiect aportul in creante ?
 • a. creante ale societatii fata de terti
 • b. creante pe care le are un asociat impotriva Societatii
 • c. creante ale tertilor impotriva societatii
12 ) (120 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Declararea nulitatii societatii comerciale ce efecte are?
 • a. Nu are efect retroactiv asupra actelor incheiate in numele sau
 • b. Aduce atingere actelor incheiate in numele sau
 • c. Conduce la incetarea cu efect retroactiv
13 ) (158 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum raspund fata de creditori in cazul divizarii totale, societatile care dobandesc bunuri prin efectul divizarii ?
 • a. pentru creditele obtinute de la institutiile de credit in limita a doua treimi din capitalul social
 • b. pentru obligatiile societatii care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea activelor transferate
 • c. pentru creditorii chirografari pana la concurenta capitalul social
14 ) (58 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in comandita simpla?
 • a. toti asociatii raspund numai in limita capitalului social subscris
 • b. numarul minim de asociati este de 5
 • c. asociatii comanditati raspund cu intregul lor patrimoniu
15 ) (47 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt asemanarile dintre societatea civila si cea comerciala ?
 • a. Ambele tipuri de societati au personalitate juridica
 • b. Se pun in comun bunuri pentru a se imparti foloasele
 • c. Formalitatile la constituire

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: