Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Dreptul Mediului 137 - Sem 1 - 2010-2011 (1165)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (130 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care regula nu face parte din procedura autorizarii activitatilor nucleare ?
 • a. solicitarea autorizarii este insotita de o documentatie conform legii.
 • b. autorizatia se elibereaza de organele de politie.
 • c. in cazul instalatiilor cu risc nuclear major autorizatia se emite de govern
2 ) (80 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Care din reguli nu faca parte din protectia calitativa a solului ?
 • a. obligatia titularilor de investitii sau productie ca solul fertil decopertat sa-l depoziteze si niveleze pe terenuri agricole neproductive
 • b. dreptul vecinilor acestor terenuri de a lucra terenurile nefolosite de catre proprietari lor.
 • c. dreptul vecinilor acestor terenuri de a lucra terenurile nefolosite de catre proprietari lor.
 • d. b+c
3 ) (39 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din urmatoarele nu constituie atributii ale Inspectoratelor teritoriale de mediu?
 • a. implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de mediu
 • b. elibereaza acorduri, avize, autorizatii integrale de mediu
 • c. aplica sanctiuni contraventionale si intocmeste dosare penale in cazul incalcarii regulilor de protectia mediului
4 ) (68 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Protectia spatiului extraatmosferic presupune:
 • a. interzicerea amplasarii in spatiu a armelor de distrugere in masa;
 • b. interzicerea amplasarii de baze si instalatii militare sau experimentarea armelor;
 • c. posibile contaminari periculoase cu ocazia cercetarilor stiintifice;
5 ) (10 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Nu constituie izvoare ale dreptului mediului:
 • a. constitutia; codul silvic;
 • b. tratatele internationale;actele guvernamentale.
 • c. legile familiei si protectiei copilului;
6 ) (37 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din institutii sunt sub autoritatea Ministerului Mediului
 • a. Compania Nationala “Apele Romane SA”
 • b. Consiliile Judetene
 • c. Prefecturile
 • d. Primariile
 • e. Consiliile Municipale
7 ) (55 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din situatii nu fac parte din efectele raspunderii civile in domeniul protectiei mediului
 • a. obligarea faptuitorului la repararea integrala a prejudiciului;
 • b. obligarea faptuitorului la repararea partiala a prejudiciului in functie de culpa;
 • c. restabilirea situatiei anterioare cu suportarea cheltuielilor;
8 ) (87 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care regula nu constitue principiu general al fondului cinegetic al Romaniei
 • a. gestionarea fondului cinegetic respecta numai reglemantarile interne, nu si pe cele internatioanale in materie.
 • b. vanatul face parte din domeniul publis de interes national.
 • c. fondu cinegetic trebuie administrat si gospodarit in mod durabil.
9 ) (34 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care unitati de cercetare stiintifica si proietare nu se afla in subordinea Ministerului Mediului
 • a. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pt. Protectia Mediului
 • b. Institutul de Criminalistica
 • c. Institutul de Cercetare in Ingineria Mediului
10 ) (49 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din urmatoarele componente nu fac parte din sistemul raspunderii juridice in domeniul protectiei mediului?
 • a. raspunderea civila pentru prejudiciul ecologic;
 • b. raspunderea partii vatamate pentru nerespectarea regulilor de protectie a mediului;
 • c. raspunderea contraventionala, penala, de mediu;
11 ) (16 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Principiul – actiunii preventive implica:
 • a. costuri mai mari pt. repararea pagubelor
 • b. nepromovarea activitatilor care sa limiteze efectele nocive asupra mediului
 • c. promovarea unor actiuni care sa conduca la evitarea producerii daunelor
12 ) (133 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care situatie nu corespunde legii in privinta amplasarea unitatilor nucleare?
 • a. amplasarea se face in conditii speciale geografice, meteorologice si hidrologice
 • b. amplasarea nu se face in zone e agrement si odihna
 • c. amplasarea e posibila in zona activitatilor de productei alimentara
13 ) (3 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Clasificarea poluarii in raport de factorul poluant:
 • a. chimica,fizica
 • b. biologica
 • c. .estetica, artificiala, accidentala
14 ) (113 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din regulile prezentate nu constituie conditii obligatorii pentru obtinerea autorizatiei de mediu ?
 • a. sa dispuna de spatiul de depozitare pentru asemenea activitate
 • b. sa dispuna de dotarea corespunzatoare
 • c. nu este necesara autorizatia eliberata de ministerul economiei si comertului
15 ) (22 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care atributii nu sunt corespunzatoare in functie de competente autoritatii de mediu?
 • a. la nivel regional autorizarile de mediu sunt emise de Garda de Mediu
 • b. la nivel judetean autorizatiile de mediu sunt emise de Agentia Judeteana de Mediu.
 • c. in cazul activitatilor de interes national autorizatiile de mediu sunt emise d Ministerul Mediului.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: