Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Drept fiscal si contencios fiscal - Sem 2 - 2010-2011 (3079)

1 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt elemente principale ale obligaţiei fiscale (ale impunerii)?
   1. cota de impunere
   2. platitorul de impozit
   3. activitatea independenta
   4. activitatea dependenta
 • a. 2+3+4
 • b. 1+2+3
 • c. 1+2
 • d. 3+4
2 ) (98 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii, la care se adauga;
 • a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.;
 • b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.;
 • c. taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate in afara Romaniei potrivit legii, exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.
3 ) (5 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Stabilirea impozitului pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România se face :
 • a. pe baza comisioanelor încasate de reprezentanţă
 • b. pe baza normei de venit stabilită pe tipuri de reprezentanţe
 • c. ca echivalent în lei a sumei de 4000 Euro, stabilită pentru un an fiscal
 • d. ca echivalent în lei a sumei de 1000 EUR
4 ) (40 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Principii specifice impozitului pe venit sunt:
   1. principiul impunerii extinse
   2. principiul impunerii la sursa
   3. principiul nediscriminarii
   4. principiul legalitatii
 • a. 1+3
 • b. 2+3
 • c. 1+2+3
 • d. 2+3+4
5 ) (36 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta din România:
   1. este obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta
   2. este obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata
   3. este obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta
   4. nu este obligata sa depuna o declaratie fiscala
 • a. 1+2
 • b. 2+3
 • c. 3+4
 • d. 1+4
6 ) (95 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din :
 • a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii inclusiv T.V.A.;
 • b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.
 • c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.
7 ) (62 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international?
   1. conventii internationale
   2. jurisprudenta
   3. doctrina fiscala
 • a. 1+3
 • b. 2+3
 • c. 1+2+3
8 ) (79 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii?
 • a. nu se mai datoreaza impozit;
 • b. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15 ;
 • c. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50 .
9 ) (88 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cum sunt divizate impozitele de consumatie?
 • a. in impozite directe si reale;
 • b. in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale);
 • c. impozite pe cheltuieli si personale
 • d. impozite pe avere si pe capital.
10 ) (9 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Veniturile reprezentând redevenţe provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant din convenţiile fiscale încheiate de România sunt impuse:
 • a. numai în statul de sursă
 • b. numai în statul de rezidenţă
 • c. în ambele state contractante, în anumite limite
11 ) (26 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Principiile de stabilire şi evaluare a venitului impozabil în cadrul tehnicilor de impunere a venitului net sunt:
   1. principiul exonerarii partiale
   2. principiul extins de abordare a veniturilor
   3. principiul restrâns al veniturilor
   4. principiul impunerii individuale
 • a. 1+2
 • b. 2+3
 • c. 1+3
 • d. 1+4
12 ) (76 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?
 • a. numai persoana care demoleaza o cladire;
 • b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire;
 • c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.
13 ) (96 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic, persoanele impozabile TVA stabilite in Romania care indeplinesc urmatoarele trasaturi:
 • a. sunt considerate independente din punct de vedere economic si actioneaza in nume propriu;
 • b. au o activitate permanenta si un sediu permanent.
 • c. sunt independente din punct de vedere juridic si sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere financiar, economic si organizatoric
14 ) (68 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?
 • a. cu cota de 40 ;
 • b. cu cota de 16 , cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica de 5 din venitul realizat din activitatea de bar de noapte;
 • c. cu cota de 25 ;
 • d. cu cota de 16 .
15 ) (90 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este:
 • a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii;
 • b. locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale economice
 • c. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile;
 • d. tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: