Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Drept fiscal si contencios fiscal - Sem 2 - 2010-2011 (3079)

1 ) (29 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind:
 • a. obiectul impozitului (impozabil)
 • b. persoana fizică sau juridică obligată de lege la plata impozitului
 • c. sursa impozitului
2 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce loc presupune existenţa unui sediu permanent al unui nerezident în România ?
   1. un loc de conducere
   2. pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse
   3. o mina
   4. mentinerea unui stoc de produse numai in scopul de a fi depozitate sau expuse
 • a. 1+3
 • b. 2+3
 • c. 1+4
 • d. 2+4
3 ) (27 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre următoarele impozite sunt impozite directe?
   1. impozitul pe venit
   2. taxa pe valoarea adaugata
   3. impozitul pe profit
   4. accizele
 • a. 1+3
 • b. 2+3
 • c. 3+4
 • d. 1+2
4 ) (20 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Un şantier de construcţii al unui nerezident constituie sediu permanent în România numai dacă şantierul durează mai mult de:
 • a. 10 luni
 • b. 6 luni
 • c. 12 luni
5 ) (28 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre următoarele impozite sunt impozite indirecte?
   1. impozitul pe profit
   2. taxa pe valoarea adaugata
   3. accizele
   4. impozitul pe cladiri
 • a. 1+2+3
 • b. 1+2+3+4
 • c. 2+3
 • d. 1+4
6 ) (83 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:
 • a. trimestrial;
 • b. lunar;
 • c. semestrial;
 • d. anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).
7 ) (78 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?
 • a. 0,5 si 1 asupra valorii de inventar a cladirii
 • b. 1 si 1,50 asupra valorii de inventar a cladirii;
 • c. 0,25 si 1,50 asupra valorii de inventar a cladirii.
8 ) (22 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Indicaţi metode folosite la stabilirea (estimarea) preţului de piaţă al tranzacţiilor între personae afiliate în vederea impunerii :
   1. metoda impartirii profitului
   2. metoda cost-plus
   3. metoda de estimare clasica
   4. metoda de estimare moderna
 • a. 2+4
 • b. 1+4
 • c. 2+3
 • d. 1+2
9 ) (1 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Noţiunii de impozit ?
 • a. caracterul bilateral
 • b. caracterul rambursabil
 • c. natură de plată general
10 ) (59 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Existenta suveranitatii fiscale depinde de doua conditii cumulative; care sunt acestea?
   1. exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal
   2. eliminarea altui sistem fiscal concurent
   3. autonomia tehnica a sistemului fiscal instituit
 • a. 1+3
 • b. 2+3
 • c. 1+2+3
11 ) (5 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Stabilirea impozitului pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România se face :
 • a. pe baza comisioanelor încasate de reprezentanţă
 • b. pe baza normei de venit stabilită pe tipuri de reprezentanţe
 • c. ca echivalent în lei a sumei de 4000 Euro, stabilită pentru un an fiscal
 • d. ca echivalent în lei a sumei de 1000 EUR
12 ) (84 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza :
 • a. numai activitati distractive in videoteci si discoteci;
 • b. o manifestare artistica, o competitie sportiva sau orice activitate distractiva, inclusiv in videoteci si discoteci.
13 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in România are obligatia de a plati un impozit anual:
 • a. egal cu echivalentul in lei a 16 din venitul realizat exprimat in EUR
 • b. egal cu echivalentul in lei 1000 EUR
 • c. egal cu echivalentul in lei 4000 EUR
 • d. egal cu echivalentul in lei a 25 din venitul realizat exprimat in EUR
14 ) (17 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt impozite pe avere în sistemele fiscale naţionale europene?
   1. impozitele asupra productiei
   2. impozite pe transferul capitalului
   3. impozite pe bunuri imobile
   4. impozite pe vânzari
 • a. 1+4
 • b. 2+3
 • c. 1+3
 • d. 3+4
15 ) (76 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?
 • a. numai persoana care demoleaza o cladire;
 • b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire;
 • c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: