Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT COMERCIAL - DREPTUL SOCIETATILOR - Sem 2 - 2012-2013 (557)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (102 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   In care dintre urmatoarele situatii societatea comercială pe acţiuni intra in lichidare?
 • a. La decesul cenzorilor societăţii
 • b. La decesul administratorului unic
 • c. La declararea nulităţii societăţii
2 ) (104 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cati asociati poate avea cel mult o societate cu raspundere limitata ?
 • a. 50 asociati
 • b. 5 asociati
 • c. 10 asociati
3 ) (252 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In ce condiţii de cvorum decide adunarea generală la societătile cu răspundere limitată, cu privire la modificarea actului constitutiv ?
 • a. Prin votul majoritatii absolute a asociatilor si administratorilor
 • b. Prin votul unanim al asociatilor, afară numai dacă în actul constitutiv nu se prevede altfel
 • c. Prin votul majoritătii absolute a asociatilor si a părtilor sociale.
4 ) (165 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   La ce are dreptul asociatul exclus din societate ?
 • a. La o sumă de bani care să reprezinte valoarea cotei sale parti din patrimoniul societatii
 • b. La o parte proportională din capitalul social
 • c. La o despagubire in natura prin preluarea unor bunuri ale societatii
5 ) (131 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   De catre cine este administrata societatea pe actiuni conform sistemului dualist ?
 • a. Directorat si Consiliu de supraveghere
 • b. Consiliu de Adminsitratie si Directori
 • c. Consiliu de Adminsitratie si auditori
6 ) (10 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În cazul unui raport juridic la care participă şi un necomerciant cine se află sub incidenţa legii comerciale?
 • a. raportul juridic
 • b. statutul necomerciantului
 • c. terţii
7 ) (65 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre următoarele constituie caracteristici ale societăţii pe acţiuni?
 • a. posibilitatea de emitere de titluri de valoare
 • b. posibilitatea constituirii sub această formă a unei societăţi cu asociat unic
 • c. asociaţii răspund nelimitat
8 ) (68 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre următoarele constituie caracteristici ale societăţii pe acţiuni?
 • a. capitalul social se împarte în părţi sociale
 • b. exista posibilitatea constituirii sub această formă a unei societăţi cu asociat unic
 • c. Se pot emite titluri comerciale de valoare
9 ) (95 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este situaţia aportului în numerar la societăţile comerciale?
 • a. este obligatoriu la constituirea societăţii comerciale, legea stabilind pentru anumite forme limite minime ale acestei valori
 • b. este obligatoriu numai la societăţile pe acţiuni
 • c. este obligatoriu numai la SRL
10 ) (173 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In ce conditii asociatii societătilor de persoane si societatile cu raspundere limitata au dreptul de a se opune in cadrul adunarii generale cesiunii de parti sociale ?
 • a. Daca părtile de interes sau cele sociale se cesionează unor terte persoane, ne asociati
 • b. Daca se schimba asociatul majoritar
 • c. Daca partile sociale se cesioneaza intre asociatii existenti
11 ) (205 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce drept prevede legea pentru cenzori?
 • a. de a primi lunar sume de bani egale cu garantia depusa de administratori
 • b. de a vota in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie
 • c. de a obtine în fiecare lună de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor Societatii.
12 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre prevederi sunt cuprinse in Codul comercial?
 • a. condiţiile dobândirii calităţii de comerciant
 • b. dispozitiile legale privind societatile comerciale
 • c. procedura insolvenţei
13 ) (225 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cu ce intenţie trebuie exprimat consimtământul asociatilor la încheierea actului constitutiv ?
 • a. De a organiza activitati de binefacere
 • b. De a sprijini cresterea economica a localitatii
 • c. De a desfăsura în comun cu ceilalti asociati o activitate comercială în scopul obtinerii de profit
14 ) (201 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cui apartine competenta pentru cererile de anulare si suspendare a unei hotărâri a adunării generale a actionarilor formulate de către actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat contra ?
 • a. exlcusiv tribunalului arbitral
 • b. Partilor
 • c. exclusiv instantei judecatoresti
15 ) (4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre cei enumerati nu sunt comercianţi, conform Codului comercial?
 • a. societăţile comerciale
 • b. activitatea bibliotecilor de a imprumuta carti gratuit
 • c. cei care săvârşesc operaţiuni de bancă şi schimb

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: