Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT CIVIL SUCCESIUNI II - Sem 2 - 2012-2013 (439)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (4 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Gradul de rudenie:
 • A. este distanta dintre doua rude masurata pe linia legaturii de rudenie, dupa numarul nasterilor;
 • B. se stabileste in linie dreapta;
 • C. se stabileste in linie colaterala.
 • 1. A+B+C
 • 2. A+C
 • 3. B+C
2 ) (48 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Potrivit Codului civil, revocarea judecatoreasca a legatelor opereaza pentru:
 • A. neexecutarea sarcinii de catre legatarul gratificat printr-un legat cu sarcina;
 • B. daca gratificatul a atentat la viata dispunatorului;
 • C. injuria grava la adresa memoriei defunctului.
 • 1. A+B+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
3 ) (74 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Inventarul bunurilor succesorale se semneaza de:
 • A. notarul public sau de persoana delegata sa-l intocmeasca;
 • B. succesibilii aflati la locul inventarului;
 • C. martori, dar numai in prezenta succesibililor sau a custodelui numit de notarul public.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
4 ) (55 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Actele juridice avand ca obiect bunurile mostenirii pe care mostenitorul aparent le-a incheiat cu tertii:
 • A. actele de administrare se mentin;
 • B. actele de dispozitie privind bunuri mobile se mentin daca tertul dobanditor a fost de buna – credinta;
 • C. actele de dispozitie prind bunuri imobile se anuleaza conform principiului error communis facit jus.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
5 ) (78 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Colateralii privilegiati:
 • A. sunt mostenitori rezervatari;
 • B. descendentii lor pot beneficia si de prezentarea succesorala;
 • C. nu sunt obligati la raportul donatiilor.
 • 1. A+B
 • 2. A+C
 • 3. B+C
6 ) (68 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Procedura succesorala notariala:
 • 1. este o procedura necontencioasa si obligatorie;
 • 2. este o procedura contencioasa si facultativa;
 • 3. este o procedura necontencioasa si facultativa.
7 ) (75 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Raportul donatiilor, prin echivalent, se poate realiza:
 • A. prin preluare;
 • B. prin imputatie;
 • C. in bani.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B+C
8 ) (73 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    În functie de data deschiderii succesiunii se stabilesc:
 • A. capacitatea succesibilului de a mosteni;
 • B. data pana la care retroactiveaza acceptarea mostenirii sau renuntarea la aceasta;
 • C. legea in vigoare la deschiderea succesiunii, in cazul unui conflict intre legi succesorale succesive.
 • 1. A+B
 • 2. A+B+C
 • 3. A+C
9 ) (46 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Cauzele de nulitate sau anulare a legatelor privesc
 • A. capacitatea persoanei care face actul;
 • B. viciile de consimtamant,
 • C. lipsa formei cerute de lege pentru valabilitatea actului.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
10 ) (23 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Cota succesorala a sotului supravietuitor este de:
 • A. 3/4 din mostenire cand vine in concurs cu ascendentii sau colateralii ordinari;
 • B. 1/2 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendentii acestora;
 • C. 1/4 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendentii acestora.
 • 1. A+B
 • 2. A+C
 • 3. B+C
11 ) (8 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    În dreptul civil actual, cazurile de nedemnitate sunt stabilite de:
 • 1. lege;
 • 2. instanta de judecata;
 • 3. persoana cu vocatie succesorala.
12 ) (35 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Testamentul poate fi:
 • A. olograf;
 • B. autentic,
 • C. mistic sau secret.
 • 1. A+B+C
 • 2. A+C
 • 3. B+C
13 ) (60 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Sunt valabile, daca sunt intemeiate pe o cauza impulsiva si determinanta urmatoarele testamente:
 • A. testamentul conjunctiv;
 • B. testamentul olograf;
 • C. testamentul mistic sau secret.
 • 1. A+C
 • 2. A+B
 • 3. B+C
14 ) (24 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Certificatul de mostenitor:
 • A. nu reprezinta temeiul legal al dreptului de mostenire;
 • B. reprezinta temeiul legal al dreptului de mostenire,
 • C. indeplineste doar functia de instrument probator ale carui date pot fi infirmate in cadrul actiunii in anulare.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
15 ) (2 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Are capacitate succesorala:
 • A. persoana care este nascuta si se afla in viata la data deschiderii succesiunii;
 • B. copilul nenascut la data deschiderii succesiunii;
 • C. copilul nenascut, dar conceput la data deschiderii succesiunii.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: