Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: ELEMENTE DE DREPT PENAL SPECIAL - Sem 1 - 2010-2011 (4954)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (138 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Infractiunea de furt poate fi savarsita:
 • a. numai de o persoana care nu este proprietarul lucrului;
 • b. de proprietar, cand lucrul se afla la un posesor de rea-credinta;
 • c. si de proprietarul lucrului, dar numai cand, in momentul savarsirii faptei, acel bun se gasea in posesia sau detentia legitima a altei persoane.
2 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Atunci când vãtãmarea corporalã are loc asupra unui membru de familie:
 • a. actiunea penalã se pune în miscare numai la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate
 • b. actiunea penalã se pune în miscare si din oficiu
 • c. actiunea penalã se pune în miscare numai din oficiu
3 ) (63 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Existã varianta agravatã a infractiunii de gestiune frauduloasã, daca:
 • a. pagubele au fost pricinuite cu rea-credintã
 • b. pagubele au fost pricinuite cu ocazia administrãrii bunurilor
 • c. fapta s-a sãvârsit în scopul de a dobândi un folos material
4 ) (42 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   În caz de vatamare corporala, din culpa, a unei persoane care necesitã pentru vindecare 8 zile de îngrijiri medicale, se va retine:
 • a. vãtãmare corporalã din culpã – art.184 C.pen.
 • b. lovire sau alte violente – art.180 C.pen.
 • c. fapta nu constituie infractiune
5 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Omorul sãvârsit asupra fratelui sotiei reprezintã:
 • a. omor calificat, sãvârsit asupra unei rude apropiate
 • b. omor simplu
 • c. omor deosebit de grav
6 ) (95 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Elementul material al infractiunii de luare de mită se poate realiza (si) în urmatoarele modalitati alternative:
 • a. darea de bani ori alte foloase
 • b. promisiunea sau oferirea de bani
 • c. acceptarea sau nerespingerea promisiunii unor foloase
7 ) (39 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pãtrunderea în casa altei persoane constituie infractiunea de violare de domiciliu, daca:
 • a. persoana vatamata are un drept de proprietate asupra casei, chiar daca nu locuieste în ea
 • b. persoana vatamata are un drept de folosinta exclusiva a casei, chiar daca nu locuieste în ea
 • c. persoana vatamata locuieste în casa
8 ) (4 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Infractiunea de complot se comite de:
 • a. o singura persoana
 • b. o pluralitate de subiecti activi, sub forma participatiei penale
 • c. o pluralitate de subiecti activi, sub forma pluralitatii constituite
9 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Omorul sãvârsit din interes material – art. 175 lit. b) C. pen.:
 • a. se poate retine indiferent dacã fãptuitorul a obtinut sau nu satisfacerea interesului urmãrit
 • b. se poate retine si când mobilul omorului a fost gelozia
 • c. nu se poate retine dacã interesul material urmãrit este legitim
10 ) (133 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Actele de violenta, savarsite din culpa si care au produs o vatamare ce necesita 10 zile de ingrijiri medicale, constituie infractiunea de:
 • a. vatamare corporala din culpa – art 184 C.pen.
 • b. lovire sau alte violente – art 180 C.pen..
 • c. nu constituie infractiune.
11 ) (131 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Subiect activ al infractiunii de luare de mita in forma calificata poate fi:
 • a. un functionar cu atributii de conducere;
 • b. un functionar cu atributii ce implica exercitiul autoritatii de stat;
 • c. un functionar cu atributii de control.
12 ) (121 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Pedeapsa aplicata favorizatorului poate fi:
 • a. mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor
 • b. egala sau mai mica decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor
 • c. detentiunea pe viata
13 ) (96 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Infractiunea de luare de mită (art. 254 C. pen.) se consumă:
 • a. în momentul realizării actiunii sau inactiunii incriminate
 • b. în momentul în care făptuitorul intră în posesia folosului necuvenit
 • c. după îndeplinirea de catre functionar a actului de serviciu
14 ) (46 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã în cazul infractiunii de:
 • a. violare de domiciliu
 • b. lipsire de libertate în mod ilegal
 • c. sclavie
15 ) (26 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Constituie infractiunea de lovire sau alte violente fapta prin care se cauzeaza victimei o vãtãmare ce necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de:
 • a. mai mult de 20 de zile
 • b. cel mult 20 de zile
 • c. cel mult 60 de zile

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: