Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE - Sem 1 - 2010-2011 (4109)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (24 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cand poate avea loc participarea la formarea profesionala ?
 • a. doar la initiativa angajatorului;
 • b. doar la initiativa angajatului;
 • c. la initiativa angajatorului sau la cea a salariatului.
2 ) (61 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
 • a. 5 zile lucratoare;
 • b. 15 zile lucratoare;
 • c. 30 de zile lucratoare.
3 ) (110 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cui revine obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor ?
 • a. inspectoratului teritorial de munca;
 • b. angajatorului;
 • c. consiliului de administratie al unitatii.
4 ) (243 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este cuantumul contributiei la fondul privat de pensii ?
 • a. de 2 din baza de calcul;
 • b. va ajunge la 6 din baza de calcul in termen de 8 ani de la inceperea colectarii;
 • c. va fi de 9,5 din baza de calcul deoarece inlocuieste pensia obligatorie;
5 ) (80 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt partile esentiale cuprinse in contractul individual de munca ?
 • a. partea legala si partea conventionala;
 • b. partea legala si partea scrisa;
 • c. partea conventionala si partea orala.
6 ) (149 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul nu corespunde profesional locului de munca?
 • a. inceteaza din motive imputabile salariatului;
 • b. va fi sanctionat cu nulitatea absoluta;
 • c. va fi sanctionat cu nulitatea relativa.
7 ) (173 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este durata concediului de odihna pentru magistrati?
 • a. 25 zile lucratoare;
 • b. 35 zile lucratoare;
 • c. 45 zile lucratoare.
8 ) (178 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este durata concediului pentru formare profesionala, platit de angajator la care are dreptul salariatul?
 • a. 10 zile lucratoare sau 80 de ore;
 • b. 10 zile calendaristice sau 80 de ore;
 • c. 10 zile lucratoare sau 70 de ore.
9 ) (75 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in sali de disectie, morgi si anatomie patologica ?
 • a. 8 ore;
 • b. 7 ore;
 • c. 6 ore.
10 ) (225 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce durata nu poate depasi medierea conflictului de interese ?
 • a. 7 zile calendaristice;
 • b. 7 zile lucratoare;
 • c. 30 de zile calendaristice.
11 ) (74 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este durata normala a timpului de munca pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani ?
 • a. 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana;
 • b. 6 ore pe zi, 30 de ore pe saptamana;
 • c. 6 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana.
12 ) (177 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din unitatile bugetare ?
 • a. 3-5 zile lucratoare;
 • b. 3-7 zile lucratoare;
 • c. 3-10 zile lucratoare.
13 ) (213 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce se intampla cu contractul colectiv de munca la data dizolvarii judiciare a unitatii?
 • a. inceteaza de drept;
 • b. se modifica;
 • c. se suspenda.
14 ) (120 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cine are dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani?
 • a. numai salariata mama;
 • b. optional, oricare dintre parintii firesti;
 • c. se stabileste printr-o adresa de catre casa de pensii.
15 ) (205 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine are intre atributiile principale "Promovarea intereselor salariatilor" ?
 • a. reprezentantii salariatilor;
 • b. reprezentantii angajatorilor;
 • c. reprezentantii organizatiilor patronale.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: