Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPTUL FINANTELOR PUBLICE-200- - Sem 2 - 2010-2011 (3073)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt categoriile de control financiar ce se exercită în Uniunea Europeană?
 • a. la nivelul execuţiei bugetare şi are în vedere ordonatorii de credite şi contabilii;
 • b. controlul intern;
 • c. la nivelul statelor;
2 ) (70 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Misiunile Curţii Europene de Conturi sunt:
 • a. executarea bugetului;
 • b. de a angaja cheltuielile şi de a constata drepturile de încasat;
 • c. misiunea de recomandare, respectiv prezentarea de observaţii privind executarea bugetului UE şi recomandări privind descărcarea de gestiune a Consiliului şi Parlamentului;
3 ) (176 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In deceniul al treilea al secolului trecut, echilibrarea bugetara s-a realizat prin:
 • a. majorarea cu 10 a impozitelor directe si cu cca. 20 a celor indirecte;
 • b. majorarea cu 5 a impozitelor directe si cu cca. 10 a celor indirecte;
 • c. majorarea cu 15 a impozitelor directe si cca. 15 a celor indirecte;
4 ) (162 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In perioada domniei lui A.I.Cuza (1859-1866) au fost puse bazele:
 • a. organizarii financiare moderne;
 • b. impozitelor pe repartitie;
 • c. impozitului pe pamant.
5 ) (175 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce masura de procedura de impunere importanta s-a adoptat in timpul celui de al doilea razboi mondial?
 • a. introducerea declaratiei de impunere la unele venituri impozabile;
 • b. contestatia impotriva deciziei de impunere;
 • c. adoptarea Codului de Procedura Fiscala in 1942.
6 ) (75 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sfera finanţelor include numai relaţiile băneşti care exprimă:
 • a. o schimbare a formelor valorii;
 • b. realizarea rolului şi funcţiilor statului;
 • c. un transfer de produs social (de venit naţional).
7 ) (111 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare şi a contului general anual de execuţie este asigurată de:
 • a. Guvern;
 • b. Ministerul Finanţelor Publice;
 • c. Banca Naţională a României;
8 ) (114 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare precum şi ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuţie se asigură de:
 • a. Ministerul Finanţelor Publice;
 • b. Guvern;
 • c. Parlament;
9 ) (163 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Prin Tratatul de la Paris, (martie 1856), s-a admis:
 • a. fixarea vamilor;
 • b. asezarea dreapta si generala a contributiilor in raport de averea contribuabilului;
 • c. un nou sistem de impozite.
10 ) (131 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Legile de rectificare trebuie să fie elaborate cel mai târziu:
 • a. la data de 30 noiembrie;
 • b. la data de 31 decembrie;
 • c. la data de 15 noiembrie;
11 ) (120 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ministrul Finanţelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern:
 • a. până la data de 1 iunie a fiecărui an;
 • b. până la data de 15 iunie a fiecărui an;
 • c. până la data de 15 iulie a fiecărui an;
12 ) (11 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt categorii de norme juridice care au ca obiect finanţele publice?
 • a. cele privind înregistrarea societăţilor comerciale;
 • b. cele privind înregistrarea agenţilor economici cu capital de stat;
 • c. cele privind controlul financiar;
13 ) (66 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Raportul comun al Comisiilor de buget-finanţe din Parlament privitor la proiectul bugetului de stat face propuneri motivate constând în:
 • a. adoptarea proiectului de buget, fără modificări;
 • b. propuneri de cheltuieli ale ordonatorilor de credite;
 • c. organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului;
14 ) (31 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce reglementare importantă instituie Legea nr. 500/2002 pentru întărirea principiului unităţii bugetare ?
 • a. obligaţia Guvernului de a propune Parlamentului modificarea unor acte normative pentru desfiinţarea veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie specială incluse în bugetul de stat;
 • b. formularea mai completă a proiectelor de legi de rectificare a bugetului de stat;
 • c. nu se admite perceperea unui venit public pentru finanţarea unei anumite cheltuieli;
15 ) (122 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Alocaţiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite şi, în cadrul acestora, pe capitole:
 • a. nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli;
 • b. nu pot fi majorate, dar pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli;
 • c. pot fi majorate, dar nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: