Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: DREPTUL FINANTELOR PUBLICE-200- - Sem 2 - 2010-2011 (3073)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (183 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Hotararile adoptate de consiliile locale aproba:
 • a. bugetele fondurilor speciale;
 • b. conturile anuale de executie ale bugetelor locale;
 • c. conturile anulae de executie ale bugetului asigurarilor sociale de stat.
2 ) (136 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Conducerea trezoreriei naţionale e asigurată de:
 • a. Banca Naţională a României;
 • b. Guvern;
 • c. Ministerul Finanţelor Publice;
3 ) (45 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt categoriile de relaţii băneşti care formează obiectul noţiunii de relaţii financiare în sens restrîns ?
 • a. relaţiile financiare propriu-zise, adică finanţele publice, transfer nerambursabil;
 • b. finanţe private sau finanţe ale întreprinderilor;
 • c. relaţii de transfer a unei părţi din produsul social;
4 ) (31 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce reglementare importantă instituie Legea nr. 500/2002 pentru întărirea principiului unităţii bugetare ?
 • a. obligaţia Guvernului de a propune Parlamentului modificarea unor acte normative pentru desfiinţarea veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie specială incluse în bugetul de stat;
 • b. formularea mai completă a proiectelor de legi de rectificare a bugetului de stat;
 • c. nu se admite perceperea unui venit public pentru finanţarea unei anumite cheltuieli;
5 ) (63 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Factorii care influenţează luarea deciziei privind adoptarea modului de calcul al anului bugetar sunt, spre exemplu:
 • a. deficitul bugetar;
 • b. nivelul de dezvoltare a economiei;
 • c. prelevările agricole;
6 ) (16 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cine are iniţiativă bugetară în România în privinţa bugetului de stat?
 • a. un grup de senatori ;
 • b. Guvernul României;
 • c. Preşedintele României;
7 ) (11 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt categorii de norme juridice care au ca obiect finanţele publice?
 • a. cele privind înregistrarea societăţilor comerciale;
 • b. cele privind înregistrarea agenţilor economici cu capital de stat;
 • c. cele privind controlul financiar;
8 ) (148 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ministerul finanţelor publice poate utiliza fondurile în valută, contractate pentru finanţarea şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale pentru:
 • a. plata serviciului datoriei publice;
 • b. importuri de materii prime;
 • c. răscumpărarea titlurilor de stat pe piaţa secundară;
9 ) (138 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Organizarea monitorizării programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice reprezintă obligaţia:
 • a. Guvernului;
 • b. ordonatorilor de credite;
 • c. Ministerului Finanţelor Publice;
10 ) (5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce elemente se au în vedere la elaborarea proiectelor de legi bugetare anuale de către Guvern ?
 • a. programele întocmite de ordonatorii secundari de credite bugetare ;
 • b. prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali numai pentru anul pentru care se elaborează bugetul public ;
 • c. memorandumuri de finanţare externă ;
11 ) (164 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In anul 1862 au fost adoptate masuri fiscale noi, cum sunt:
 • a. impozitul pe venitul din salarii;
 • b. introducerea impozitului funciar;
 • c. impozitul pe beneficiu.
12 ) (197 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In ce constau faptele de care raspund ordonatorii de credite ai bugetelor locale?
 • a. organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti;
 • b. tinerea la zi a evidentei programelor;
 • c. elaborarea detaliata a indicatorilor aferenti programelor.
13 ) (2 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Indicaţi sursele financiare din care se formează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat :
 • a. contribuţii numai de la persoanele fizice;
 • b. subvenţii de la bugetele fondurilor speciale;
 • c. impozitul pe dividende;
14 ) (33 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Indicaţi care sunt avantaje ale împrumuturilor de stat:
 • a. consolidează patrimoniul statului prin valorile viitoare reale create ca urmare a întrebuinţării în folos public a sumelor de bani împrumutate;
 • b. cheltuirea cu eficienţă a resurselor financiare;
 • c. angajează generaţiile viitoare obligându-le să suporte cheltuielile de rambursare contractate mai ales pe termene lungi;
15 ) (74 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În ce raport se află sfera finanţelor cu cea a relaţiilor băneşti:
 • a. este mai restrânsă;
 • b. este mai cuprinzătoare;
 • c. este identică;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: