Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: DREPT ROMAN - Sem 2 - 2010-2011 (651)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (33 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Din textele jurisconsultului Ulpian rezulta ca dreptul roman se divide in :
 • a. dr. clasic si postclasic;
 • b. drept public si privat;
 • c. ius civile, ius gentium si ius naturale.
2 ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre următoarele moduri de dobândire a proprietătii presupunea exercitarea
posesiunii asupra unui lucru un timp îndelungat:
 • a. prescription longi temporis
 • b. usucapio
 • c. ocupatio
3 ) (42 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Din punct de vedere la sanctiunii, legile se clasificau astfel:
 • a. acte normative care sanctionau cu nulitatea orice act relaizat cu nerespecatrea prevederilor sale;
 • b. legi imperfecte;
 • c. ambele.
4 ) (55 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  În Roma imperiala, unele din lucrarile jurisconsultilor se intitulau Institutiones. Ce
erau acestea?
 • a. culegeri de spete imaginare destinate studiului didactic
 • b. lucrari cu caracter enciclopedic cuprinzand dreptul civil si pretorian
 • c. manuale elementare de drept in cuprinsul carora sunt expuse institutiile dreptului civil si pretorian
5 ) (66 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  În ceea ce priveste dreptul de proprietate, in ce au fost transformate pamanturile
cucerite de armata romana ?
 • a. ager publicus (proprietatea statului roman);
 • b. proprietatea peregrina ;
 • c. proprietate provinciala, exercitata de locuitorii liberi care aveau drept de posesiune si de uzufruct;
6 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  În Roma antica pater familias era sui iuris (nu se gasea sub autoritatea nimanui). Ce
puteri detinea el?
 • a. manus (puterea asupra sotiei), patria potestas (putere asupra copiilor), dominica potestas (putere asupra sclavilor), dominium (putere asupra lucrurilor), mancipium (puterea asupra celor aflati in mancipio);
 • b. puterea asupra peregrinilor si coloniilor
 • c. puterea asupra sclavilor, peregrinilor si colonilor
7 ) (17 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care dintre următoarele forme de testament au existat în dreptul clasic?
 • a. calatis comitus
 • b. testamentum in procinctu
 • c. testamentul pretorian
8 ) (68 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Cum se numea cel mai vechi izvor formal de drept al romanilor ?
 • a. obiceiul sau cutuma;
 • b. consuetudino sau mos majores;
 • c. ambele.
9 ) (73 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  La ce se refera corpus ?
 • a. elementul material al posesiunii ;
 • b. elementul intentional al posesiunii
 • c. ambele.
10 ) (70 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce reprezenta dreptul de urmărire ?
 • a. facultatea de a intenta o actiune care sanctiona dreptul de proprietate încălcat, împotriva oricărei persoane care detinea lucrul ;
 • b. debitorul preferential trecea înaintea celorlalti debitori în scopul satisfacerii dreptului său de creantă ;
 • c. niciunul.
11 ) (48 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce reprezinta delictele ?
 • a. fapte dăunătoare intereselor societătii romane;
 • b. fapte pedepsite prin dispozitiunile juridice ale statului;
 • c. ambele.
12 ) (4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Privitor la începutul si încetarea capacitătii, care dintre următoarele enunturi reprezintă
regula:
 • a. copilul conceput era considerat ca si născut ori de câte ori era vorba de interesele sale;
 • b. capacitatea începea o dată cu nasterea si inceta o dată cu moartea persoanei;
 • c. succesiunea iacentă, vacantă, sustine persoana defunctului.
13 ) (15 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care dintre următoarele servituti constituie servituti personale:
 • a. servitus onoris freudi
 • b. cloaca
 • c. habitatio
14 ) (29 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cea mai reusita sistematizare a normelor juridice romane s-a concretizat in:
 • a. Codex Gregorianus ;
 • b. Opera legislativa a imparatului Justinian ;
 • c. ambele;
15 ) (95 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care erau drepturile politice de care puteau beneficia cetatenii romani ?
 • a. ius comercii, ius conubii si ius militiae;
 • b. ius sufragii si ius honorum;
 • c. ius gladii;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: