Stiinte Juridice si Administrative Brasov an I


Test Autoevaluare: DREPT ROMAN 2 - INSTITUTII DE DREPT ROMAN - Sem 1 - 2010-2011 (805)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre următoarele forme de testament au existat în dreptul imperial ?
 • a. testamentum in procinctu
 • b. testamentul civil sub formă orală
 • c. testamentul pretorian
2 ) (68 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Cum se numea cel mai vechi izvor formal de drept al romanilor ?
 • a. obiceiul sau cutuma;
 • b. consuetudino sau mos majores;
 • c. ambele.
3 ) (38 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
  Litis contestatio in procedura legisactiunilor insemna:
 • a. sentinta de condamnare;
 • b. un litigiu contestat ;
 • c. luarea de martori. ANS: C
4 ) (54 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt diviziunile dreptului la romani?
 • a. ius naturae si ius gentium
 • b. dreptul privat si dreptul public
 • c. dreptul penal si dreptul gintilor
5 ) (1 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care dintre urmãtoarele afirmatii apartine jurisconsultului Ulpianus:
 • a. principiile de drept sunt: „a trãi in mod onest, a nu vãtãma pe nimeni si a da fiecãruia ceea ce i se cuvine”;
 • b. „dreptul este arta binelui si a echitãtii”;
 • c. „stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept si nedrept”.
6 ) (25 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care dintre următoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt voluntare ?
 • a. plata
 • b. confuziunea
 • c. moartea
7 ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre următoarele moduri de dobândire a proprietătii presupunea exercitarea
posesiunii asupra unui lucru un timp îndelungat:
 • a. prescription longi temporis
 • b. usucapio
 • c. ocupatio
8 ) (47 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre următorii jurisconsulti a dat o definitie obligatiei ?
 • a. Ulpianus;
 • b. Paul;
 • c. Celsus.
9 ) (11 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care dintre următoarele legisactiuni constituie legisactiune de judecată?
 • a. sacramentum
 • b. pignoris capio
 • c. manus iniectio
10 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Dintre conditiile căsătoriei enumerate mai jos, precizati care sunt conditii de formă:
 • a. confarreatio;
 • b. consimtământul;
 • c. vârsta.
11 ) (5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre următoarele forme de căsătorie, era considerată o căsătorie inferioară:
 • a. căsătoria cu manus;
 • b. concubinatul;
 • c. căsătoria fără manus.
12 ) (9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  În care dintre următoarele tipuri de succesiuni, testatorul, potrivit principiului libertătii
de a testa, putea institui sau dezmosteni pe descendentii săi, după cum credea de
cuviintă, cu conditia să respecte formele solemne:
 • a. succesiunea legală
 • b. succesiunea deferită contra testamentului
 • c. succesiunea testamentară
13 ) (101 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cui ii era atribuit termenul de persoană sui iuris ?
 • a. desemna acel cetătean care avea calitatea de pater familias;
 • b. desemna pe cel care se afla sub puterea lui pater familias;
 • c. desemna prima clasa de mostenitori.
14 ) (84 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce reprezenta Dominium în cadrul familiei romane ?
 • a. una dintre puterile lui pater familias asupra bunurilor;
 • b. puterea exercitată de stăpân – dominus asupra tuturor celorlalte bunuri existente în cadrul familiei romane;
 • c. ambele.
15 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce categorii d constitutii imperiale au exista in dreptul roman ?
 • a. respondere , cavere, scribere;
 • b. edicta , mandata, decreta si rescripta;
 • c. questiones, epistulae, institutiones , sentintae

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: