Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta 2011 - Metode si tehnici de evaluare - Sem 2 - 2010-2011 (4905)
Test adaugat de :kek

1 ) (24 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Răspunsul este gata elaborat în cazul itemilor:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. Rezolvare de probleme
2 ) (37 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Itemii tip rezolvare de probleme sunt:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. de asociere
3 ) (50 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Rezultatele şcolare cel mai greu de evaluat sunt:
 • a. capacităţile intelectuale
 • b. trăsăturile de personalitate
 • c. cunoştinţele
 • d. atitudini
 • e. competenţe
4 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Capacitatea de rezolvare a problemelor noi este evaluată cu ajutorul itemilor:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. de asociere
5 ) (35 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Itemii care au o fidelitate ridicată sunt:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Subiectivi
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. Rezolvare de probleme
6 ) (52 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Calificativele sunt indicate elevilor mai mici deoarece:
 • a. sunt mai uşor de perceput de către elevi
 • b. favorizează o apreciere mai exactă a rezultatelor
 • c. sunt mai puţine
 • d. sunt mai obiective
 • e. sunt mai fidele
7 ) (13 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Evaluarea care constituie o condiţie pentru reuşita activităţii este:
 • a. evaluarea cumulativă:
 • b. evaluarea formativă
 • c. evaluarea iniţială
 • d. evluarea dinamică
 • e. evaluarea finală
8 ) (53 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Eroarea logică se referă la:
 • a. aprecierea rezultatelor elevilor în funcţie de circumstanţe
 • b. aprecierea altor aspecte decât rezultatele elevilor
 • c. aprecierea rezultatelor elevilor în funcţie de aşteptările profesorului
 • d. aprecierea rezultatelor în funcţie de trăsăturile de personalitate ale elevului
 • e. aprecierea rezultatelor în funcţie de trăsăturile de personalitate le profesorului
9 ) (6 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Una din funcţiile evaluării din perspectiva profesorului este:
 • a. mijloc de stimulare a activităţii de învăţare
 • b. influenţeză dezvoltarea psihică
 • c. produce efecte global pozitive în plan formativ-educativ
 • d. stimulează optimizarea practicii didactice
 • e. sigură succesul şi previne eşecul
10 ) (26 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Gradul de implicare al originalităţii subiectului este mare în cazul itemilor:
 • a. Obiectivi
 • b. Semiobiectivi
 • c. Rezolvare de probleme.
 • d. Cu răspuns de completare
 • e. Subiectivi
11 ) (51 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Calificativele se acordă pe baza:
 • a. măsurării şi aprecierii profesorului
 • b. deciziei profesorului
 • c. descriptorilor de performanţă
 • d. judecăţii profesorului
 • e. baremului de notare
12 ) (17 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   „Cartea de vizită” a elevului este:
 • a. protofoliul
 • b. probele scrise
 • c. investigaţi
 • d. probele orale
 • e. a probele practice
13 ) (70 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   În cadrul metodelor traditionale de evaluare, capacitatea de exprimare si argumentare sunt evaluate si dezvoltate prin metodele :
 • a. portofoliul
 • b. probele scrise
 • c. investigatii
 • d. probele orale
 • e. probele practice
14 ) (66 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Dintre metodele traditionale de evaluare, deprinderile, interesele, aptitudinile sunt cel mai bine evaluate prin :
 • a. portofoliul
 • b. probele scrise
 • c. investigatii
 • d. probele orale
 • e. probele practice
15 ) (47 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Evaluarea care generează relaţii de cooperare profesor –elev este evaluarea:
 • a. iniţială
 • b. continuă
 • c. sumativă
 • d. internă
 • e. externă

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: