Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: GRILA LICENTA DUPA MODIFICARI - Sem 2 - 2009-2010 (2133)
Test adaugat de :etaN

1 ) (12 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Principalele accepţiuni ale conceptului de educaţie evidenţiate în literatura de specialitate au în vedere:
    A. educaţia ca sistem;
    B. educaţia ca proces;
    C. educaţia ca efect;
    D. educaţia ca ansamblu de acţiuni;
    E. educaţia ca suport.
    F. educaţia ca necestate.
 • a. A+B+D
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. B+C+E
 • e. D+E+F
2 ) (54 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În perspectiva tradiţională a educaţiei, toate activităţile de învăţare sunt legate de şcoală şi bazate pe:
    A. profesor
    B. programe standard
    C. localizare
    D. abordare disciplinară
    E. ritm comun de învăţare
 • a. A+B+C+D
 • b. B+C+D+E
 • c. A+B+D+E
 • d. A+C+D+E
3 ) (44 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Multiplicarea perspectivelor educaţionale conform noului model propus de Yin Cheng vizează:
    A. Globalizarea
    B. Intelectualizarea
    C. Localizarea
    D. Individualizarea
    E. Socializarea
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. A+C+D
 • d. A+D+E
4 ) (56 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Raportul UNESCO pentru secolul XXI a avansat următoarele direcţii de dezvoltare a educaţiei:
    A. a învăţa să cunoşti
    B. a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi
    C. a învăţa să fii
    D. a învăţa să ai
    E. a învăţa să faci
 • a. A+B+C+D
 • b. B+C+D+E
 • c. A+B+D+E
 • d. A+B+C+E
5 ) (23 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Itemul este:
   a. întrebre+răspuns + criterii de apreciere
   b. întrebare+ răspunsul aşteptat +forma acestuia
   c. întrebare+răspuns+ barem de notare
   d. întrebre+răspuns + descriptori de performanţă
   e. întrebare+răspuns+forma
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele conversative se numără :
    a) explicaţia
    b) problematizarea
    c) povestirea
    d) jocul de rol
    e) proiectul
 • a. a+c
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
7 ) (32 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Itemii carese corectează şi se notează rapid sunt:
    a. Cu alegere duală
    b. Semiobiectivi
    c. Subiectivi
    d. Obiectivi
    e. Rezolvare de probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (39 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Atunci când performanţa subiectului este evaluată în raport cu performanţa grupului, vorbim de o:
    a. evaluare criterială
    b. evaluare normativă
    c. evaluare de progres
    d. evaluare internă
    e. evalure externă
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
9 ) (70 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Criticile aduse educaţiei formale vizează:
    A. inerţia sistemului de învăţământ:
    B. accentul pus pe aspectul formativ şi mai puţin pe cel informativ;
    C. accentul pus pe aspectele teoretice şi mai puţin pe cele practice;
    D. lipsa de iniţiativă, de participare;
    E. relaţii slabe cu alţi factori educaţionali.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+C+E
 • e. A+B+D+E
10 ) (12 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Evaluarea care este centrată pe greşeli, lacune este:
   a. evaluarea cumulativă
   b. evaluarea formativă
   c. evaluarea dinamică
   d. evluarea externă
   e. evaluare internă
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
11 ) (64 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Educaţia adulţilor urmăreşte:
    A. completarea educaţiei iniţiale insuficiente;
    B. completarea cunoştinţelor generale;
    C. completarea cunoştinţelor primare;
    D. formarea profesională continuă;
    E. completarea cunoştinţelor secundare.
 • a. A+B+C
 • b. B+C+D
 • c. C+D+E
 • d. A+B+D
12 ) (33 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Itemii care necesită puţin timp pentru a fi produşi:
    a. Obiectivi
    b. Semiobiectivi
   c. Subiectivi
    d. Cu răspuns de completare
    e. Rezolvare de probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
13 ) (36 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Itemi cu alegere duală sunt :
    a. Obiectivi
    b. Semiobiectivi
    c. Subiectivi
    d. Cu răspuns de completare
   e. Rezolvare de probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
14 ) (28 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   28. A treia etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I. Negreţ o reprezintă:
    a. precizarea obiectivelor
    b. stabilirea resurselor
    c. stabilirea strategiei educaţionale
    d. selectarea conţinutului
    e. selectarea metodelor didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
15 ) (136 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Autoeducaţia utilizeaza metode şi procedee cum sunt:
    A. Autoexersarea;
    B. Autoobservaţia;
    C. Lectura;
    D. Autocontrolul
    E. Simularea;
    F. Autosugestia.
 • a. A+B+C+D+F
 • b. A+C+D+E+F
 • c. B+C+D+E+F
 • d. A+B+C+D+E

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: