Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: GRILA LICENTA DUPA MODIFICARI - Sem 2 - 2009-2010 (2133)
Test adaugat de :etaN

1 ) (139 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Educaţia permanentă este:
    A. Un proiect educativ;
    B. Un sistem educativ;
    C. Un principiu educativ;
    D. Un domeniu educativ.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. B+D
2 ) (55 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Paradigma triplizării educaţiei susţine faptul că prin localizare şi globalizare elevii:
    A. pot învăţa din mai multe surse
    B. pot învăţa în si din afara scolii
    C. pot învăţa cu un număr nelimitat de profesori
    D. oportunităţile de învăţare sunt limitate
    E. pot invata local si global
 • a. A+B+C+E
 • b. B+C+D+E
 • c. A+B+D+E
 • d. A+C+D+E
3 ) (113 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Acţiunile educaţionale permit:
    A. Organizare;
    B. Sistematizare;
    C. Structurare;
    D. Planificare
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
4 ) (77 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Funcţiile tradiţonale ale educaţiei instituţionalizate sunt:
    A. formarea competentelor de bază;
    B. funcţia de socializare;
    C. pregătirea pentru viaţa activă;
    D. selecţia şcolară;
    E. învăţarea prin experienţa directă.
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+B+C+E
5 ) (49 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cultura predării cuprinde:
    a. cunoştinţe, convingeri, valori
    b. elemente de experienţă didactică, atitudini, idealuri
    c. cunoştinţe, elemente de experienţă didactică, valori
    d. principii şi norme didactice
   e. experineţa didactică, cunoştoinţe, principiile didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (6 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Pedagogia aplicată include între subramurile sale:
    A. Pedagogia industrială
    B. Pedagogia artistică
    C. Pedagogia culturii
    D. Pedagogia sportivă
   E. Pedagogia socială
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. A+D+E
 • d. A+B+D
 • e. B+C+D
7 ) (11 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Printre metodele conversative se numără:
    a. explicaţia
    b. demonstarţia
    c. problematizarea
    d. exerciţiul
    e.prelegerea
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (158 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Educaţia formală este:
    A. Evaluată sistemic
    B. Evaluată social
    C. Evaluată structural
    D. Evaluată formal
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
9 ) (60 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Eseu structurat evaluează:
   a. gândirea reproductivă
   b. capacitatea de a rezolva probleme
   c. capacitatea de argumentare
   d. capacitatea de utilizare alimbajului
   e. gândirea critică
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
10 ) (55 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Eseul structurat face parte din categoria itemilor :
   a. Obiectivi
   b. Semiobiectivi
   c. Subiectivi
    d. rezolvare de probleme
    e. tip pereche
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
11 ) (54 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Efectul de ordine se referă la:
    a. aprecierea rezultatelor elevului în funcţie de rezultatele grupului din care face parte elevul
    b. influenţa aprecierii în funcţie de ecuaţia personală a examinatorului
    c. influenţa aprecierii de mometul când are loc aprecierea
    d. aprecierea rezultatelor în funcţie de trăsăturile de personalitate ale elevului
    e. influenţa aprecierii în funcţie de ordinea subiecţilorla răspuns
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
12 ) (86 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Efectele pozitive asupra profesorilor ale parteneriatului scoala-familie, vizeaza:
    A. sporirea cunostintelor personalului didactic privind contextul socio-cultural al familiei elevului
    B. crearea unor atitudini adecvate fata de scoala
    C. sporirea cunostintelor personalului didactic privind contextul socio-cultural al comunitatii
    D. imbunatatirea climatului din clasa de elevi
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+B+D
13 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Modelul instruirii care acordă importanţă interacţiunilor sociale în învăţare este:
    a. modelul instruirii programate
    b. modelul temporal al învăţării
    c. modelul constructivist al învăţării
    d. modelul psihogenezei operaţiilor intelectuale
    e. modelul beheviorist al învăţării
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
14 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ştiinţele educaţiei care formează domeniul specializat sunt:
    A. pedagogia experimentală
    B. pedagogia vârstelor
    C. pedagogia specială
    D. pedagogia socială
    E. pedagogia prospectivă
    F. pedagogia aplicată
 • a. A+B+C+D+F
 • b. A+C+D+E+F
 • c. A+B+D+E+F
 • d. B+C+D+E+F
 • e. A+B+C+E+F
15 ) (37 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Funcţiile culturale ale educaţiei la nivel individual vizează:
    A. dezvoltarea laturii creative
    B. dezvoltarea laturii estetice
    C. dezvoltarea laturii cognitive
    D. dezvoltarea laturii afective
    E. contactul cu valorile culturale
 • a. A+B+C
 • b. A+B+D
 • c. A+B+E

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: