Pedagogie Brasov an III


Test Autoevaluare: GRILA LICENTA DUPA MODIFICARI - Sem 2 - 2009-2010 (2133)
Test adaugat de :etaN

1 ) (46 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Lungimea testului influenţează negativ:
   a. validitate de conţinut
   b. validitate de constrcut
    c. validitate de criteriu de apreciere
    d. Fidelitatea
   e. validitate de faţadă
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
2 ) (45 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Studiul de caz are ca principal efect formativ :
    a. dezvoltarea creativităţii
    b. dezvoltarea deprinderilor de cercetare
    c.dezvoltarea structurilor cognitive
    d. dezvoltarea personalităţii elevilor
    e. formarea competenţelor sociale
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
3 ) (48 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Conform paradigmei triplizării în educaţie, prin globalizarea educaţiei se urmăreşte:
    A. dezvoltarea programelor educaţionale internaţionale
    B. învăţarea prin internet
    C. predarea şi învăţarea prin intermediul programelor educaţionale individualizate
    D. parteneriate internaţionale cu predare individualizată
    E. interacţiuni prin intermediul video-conferinţei între ţări, comunităţi, instituţii
 • a. A+B+C+D
 • b. A+C+D+E
 • c. A+B+D+E
 • d. B+C+D+E
4 ) (122 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Principalele fenomene şi caracteristici asociate localizării educaţiei sunt:
    A. Asigurarea de servicii individualizate;
    B. Accentuarea potenţialului uman şi individual;
    C. Descentralizarea la nivel comunitar;
    D. Satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor comunităţii.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
 • d. B+C
 • e. C+D
5 ) (29 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cea mai mare discriminare o oferă itemii:
    a. Obiectivi
    b. Semiobiectivi
    c. Subiectivi
    d. Cu răspuns de completare
   e. Rezolvare de probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (39 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Printre metodele expozitive întâlnim:
    a. povestirea
    b. conversaţia
    c. exerciţiul
    d. jocul de rol
    e. proiectul
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
7 ) (100 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Categoria de frumos poate fi interpretata in sens pedagogic ca:
    A. scop
    B. norma
    C. mijloc
    D. rezultat final
 • a. A+B
 • b. A+D
 • c. B+C
 • d. A+C
 • e. B+D
8 ) (133 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Educaţia permanenta cuprinde in structura ei urmatoarele componente:
    A. Educatia vocationala;
    B. Educaţia iniţială;
    C. Educaţia adulţilor;
    D. Educaţia difuză;
    E. Educaţia informală.
 • a. A+B+C
 • b. A+C+D
 • c. B+C+D
 • d. A+C+D
 • e. A+D+E
9 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Disciplina care studiază fenomenul pedagogic din perspectiva condiţiilor sociale care determină dezvoltarea activităţii educative este:
    A. deontologia didactică;
    B. psihologia învăţării;
    C. pedagogia sociologică;
    D. axiologia pedagogică;
    E. pedagogia culturii
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
 • e. E
10 ) (55 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Eseul structurat face parte din categoria itemilor :
   a. Obiectivi
   b. Semiobiectivi
   c. Subiectivi
    d. rezolvare de probleme
    e. tip pereche
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
11 ) (82 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Modalitatile fundamentale de implicare a scolii in actiuni de parteneriat sunt:
    A. comunicarea intre casa si scoala
    B. asistarea familiilor pentru dezvoltarea calitatii de parinte
    C. voluntariatul
    D. colaborarea cu comunitatea
    E. luarea deciziilor
    F. invatarea in scoala
 • a. A+B+C+D+E
 • b. A+B+C+D+F
 • c. B+C+D+E+F
 • d. A+B+D+E+F
 • e. A+B+C+E+F
12 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Perspectiva holistică asupra educaţiei surprinde acest fenomen social ca:
    A. experienţă globală
    B. experienţă sistematizată
    C. experienţă valorificată
    D. experienţă instituţionalizată
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
13 ) (91 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   In literatura de specialitate, constiinta morala mai este denumita:
    A. norma morala
    B. principiu moral
    C. profil moral
    D. convingere morala
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
14 ) (71 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Dimensiunea globală şi interculturală a educaţiei înseamnă:
    A. Introducerea ideilor legate de lumea globală
    B. Dezvoltarea unui spirit civic la nivel global
    C. Formarea de atitudini şi comportamente adecvate
 • D. Înnoirea practicilor educaţionale convenţionale
 • a. A+B+C
 • b. B+C+D
 • c. A+C+D
 • d. A+B+D
15 ) (50 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Predarea pe grupuri formează:
    a. capacităţile de exprimare îngrup
    b. capacităţi de relaţionare în grup
    c. capacităţi de argumentare în grup
    d. capacităţi de conducere a grupului
    e. capacitatea de gestionare a timpului
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: