Pedagogie Brasov an I


Test Autoevaluare: TEORIA INSTRUIRII - licenta - Sem 1 - 2010-2011 (1217)
Test adaugat de :etaN

1 ) (6 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În viziune tradiţională, predarea este:
   a. transmitere de cunoştinţe
   b. construirea semnificaţiilor cunoştinţelor
   c. dirijarea învăţării elevilor
   d. organizarea situaţiilor de învăţare
   e. organizarea contextelor de învăţare
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
2 ) (22 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Modelul instruirii care afirmă că învăţarea este o construţie permanentă a semnificaţiilor celor învăţate este:
   a. modelul instruirii programate
   b. modelul temporal al învăţării
   c. modelul constructivist al învăţării
   d. modelul psihogenezei operaţiilor intelectuale
   e. modelul beheviorist al învăţării
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
3 ) (62 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Didactica traditională, pune în centru preocupărilor ei:
 • a. predarea
 • b. învătarea
 • c. evaluarea
4 ) (57 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Stilul autoritar este centrat pe:
   a. relaţia unidirecţională profesor-elevi
   b. pe obţinerea unor performanţe înalte de către unii elevi
   c. atât pe relaţie cât şi performanţă
   d. pe relaţia democratică profesor –elevi
   e. pe obţinerea unor performanţe pentru toţi elevii
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
5 ) (13 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Jocul de rol face parte din categoria metodelor
   a. de comunicare conversativă
   b. de acţiune
   c. de explorare a realităţii
   d. de comunicare expozitivă
   e. de simulare
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
6 ) (51 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Strategia didactică este:
   a. modul de combinare a metodelor, mijloacelor didactice şi conţinuturilor
   b. modul de combinare a metodelor, mijloacelor didactice şi formelor de organizare a activităţii, conţinuturi, timp
   c. modul de abordare al educaţiei
   d. modul de combinare a metodelor, conţinurilor, timpului
   e. modul de combinare a resurselor materiale şi umane
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
7 ) (55 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Stilul didactic autoritar se caracterizează prin:
   a. libertate mare acordată elevilor
   b. formarea competenţelor elevilor
   c. asumarea responsabilităţii de către profesor
   d. asumarea responsabilităţii de către elevi
   e. formarea spiritului critic al elevilor
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
8 ) (5 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Reprezentantul didacticii tradiţionale este:
   a. Johann Friedriech Herbart
   b. Jerome Bruner
   c. Jan Amos Comenius
   d. J.Piaget
   e. F.R. Skinner
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
9 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În viziune actuală, postmodernă, predarea este:
   a. transmitere de cunoştinţe
   b. construirea semnificaţiilor cunoştinţelor
   c. dirijarea învăţării elevilor
   d. transmitere de informaţii
   e. organizarea şi transmiterea informaţiilor
 • a. a+d
 • b. b
 • c. c+e
 • d. d
 • e. e
10 ) (20 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Raţionamentul ipotetico-deductiv , conform teoriei lui Piaget, apare în stadiul :
   a. prepoeraţional
   b. operţiilor concrete
   c. operaţiilor formale
   d. senzorio-motor
   e.gândirii magice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
11 ) (15 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Explicaţia face parte din categoria metodelor
   a. de comunicare expozitivă
   b. de acţiune
   c. de explorare a realităţii
   d. de simulare
   e. de comunicare bazate pe limbaj intern
 • a. a+c
 • b. b
 • c. c
 • d. d+e
 • e. a
12 ) (49 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cultura predării cuprinde:
   a. cunoştinţe, convingeri, valori/ correct dupa sinteze
   b. elemente de experienţă didactică, atitudini, idealuri
   c. cunoştinţe, elemente de experienţă didactică, valori
   d. principii şi norme didactice
   e. experineţa didactică, cunoştoinţe, principiile didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
13 ) (58 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Stilul democratic formează:
   a. spiritul de disciplină al elevilor
   b. responsabilitatea elevilor
   c. creativitatea elevilor
   d. conformismul elevilor
   e. spiritul de organizare
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
14 ) (26 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Prima etapă a proiectării didactice, conform algoritmului propus de I.Jinga şi I. Negreţ o reprezintă:
   a. precizarea obiectivelor
   b. stabilirea resurselor
   c. stabilirea strategiei educaţionale
   d. selectarea conţinutului
   e. selectarea metodelor didactice
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e
15 ) (43 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Metoda problematizării presupune:
   a) exersarea în a rezolva probleme
   b) rezolvarea unei situaţii-problemă
   c) construirea unei situaţii – problemă
   d) predarea unor probleme
   e) învăţarea unor probleme
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: