Manangement Financiar Contabil an III


Test Autoevaluare: SH MFC 3-LICENTA MODUL 1 MAN.GENERAL - SPIRU HARET CONSTANTA - Sem 2 - 2009-2010 (734)
Test adaugat de :aloveloman

1 ) (22 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  Tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice implica:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice.
 • a. o analiza profunda si analitica a aspectului sau informational;
 • b. o analiza corecta a aspectului sau informational;
 • c. o descrierea grafica a fenomenelor informationale;
 • d. descrierea grafica a fluxurilor informationale;
 • e. descrierea grafica a circuitelor informationale.
2 ) (28 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Cu ajutorul tehnicilor stochastice se poate:
 • a. ajunge la scopul propus de organizare;
 • b. previziona viitorul Ă®ntreprinderii;
 • c. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute Ă®n vedere atunci când se adopta o decizie Ă®n conditii de risc;
 • d. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute Ă®n vedere atunci când se adopta o decizie Ă®n conditii de incertitudine;
 • e. sistematizarea rationamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective manageriale Ă®n conditii de certitudine. Alegeti varianta de raspuns care indica corect semnificatia tehnicilor stochastice.
3 ) (3 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  David H Hemphil, sustine ca managementul este:
   1) un compus al elementelor putere;
   2) autoritate;
   3) influenNa;
   4) specific firmelor mari;
   5) specific firmelor mici si mijlocii.
   Care din combinatiile de mai jos au legatura cu definitia data de David H
   Hemphil:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,2,3
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,5
 • e. 3,4,5
4 ) (25 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Rolul deosebit al deciziei Ă®n managementul societatii comerciale este subliniat de faptul ca:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu rolul deosebit al deciziei Ă®n managementul societatii comerciale.
 • a. prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a societaNii comerciale, a fiecarei subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate;
 • b. fiecare salariat participa la progresul societatii comerciale;
 • c. se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii Ă®n societatea comerciala;
 • d. se adopta perfectionarile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii Ă®n societatea comerciala;
 • e. informatiile pot fi definite ca elemente de Ă®nstiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni.
5 ) (43 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Functia financiara din cadrul unei firme este implicata Ă®n urmatoarele domenii:
   1) strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a
   capitalului;
   2) managementul riscului si operatii, prin asigurarea disponibilitatii unor
   fonduri suficiente, sub forma de disponibilitati banesti sau linii de credit, pentru
   acoperirea deficitului net de numerar;
   3) analiza informationala financiara;
   4) adoptarea deciziei financiare;
   5) executia deciziei financiare.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta domenii ale functiei financiare din
   cadrul unei firme:
 • a. 1,2
 • b. 1,3
 • c. 2,3
 • d. 1,4
 • e. 3,5
6 ) (13 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Trasaturile definitorii ale strategiei sunt:
   1) au Ă®n vedere, Ă®n mod explicit si implicit, realizarea unor scopuri bine
   precizate, specificate sub forma de misiune si obiective, vizându-se Ă®n acelasi timp
   perioadele viitoare;
   2) sfera de cuprindere a strategiei o reprezinta forta de munca;
   3) identificarea principalelor deficiente ale sistemului informational;
   4) sfera de cuprindere a strategiei este organizatia Ă®n ansamblul sau rezumânduse
   la elementele sale esentiale;
   5) este rezultatul negocierii.
   Care din combinaNiile de mai jos reprezinta trasaturile definitorii ale strategiei:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,2,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
7 ) (1 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Latura tehnico organizatorica a managementului decurge din:
  Precizati care este varianta de raspuns corecta care indica abordarea
  universalitaNii managementului prin prisma laturii tehnico organizatorice.
 • a. natura juridica a colectivitatilor implicate;
 • b. calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;
 • c. caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al tehnologiei de fabricatie;
 • d. numarul de contracte de munca;
 • e. pârghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;
8 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Metoda manageriala reprezinta:
  Alegeti varianta de raspuns care defineste corect metoda manageriala.
 • a. ansamblul datelor, informatiilor si fluxurilor informa-tionale;
 • b. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara;
 • c. modalitatea Ă®n care managerul realizeaza procesul managerial, transformând informatiile Ă®n acNiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerinNele si urmarind rezultatele maxime;
 • d. nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului;
 • e. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata valutara.
9 ) (39 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
  Prin standardizare se Ă®ntelege:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care defineste conceptul de standardizare.
 • a. activitatea organizata de limitare la un maximum rational si necesar, a varietaNii produselor;
 • b. activitatea organizata de limitare la un maximum rational si necesar, a varietatii produselor, subansamblelor, pieselor prin elaborarea unor noi standarde de calitate;
 • c. eliminarea deficitelor de capacitate, a locurilor Ă®nguste din cadrul procesului de producNie;
 • d. se Ă®ntelege activitatea organizata de limitare la un minimum rational si necesar, a varietatii produselor, subansamblelor, pieselor, tipodimensiunilor si marcilor de materiale necesare fabricarii acestora prin elaborarea unor noi standarde si revizuirea celor existente;
 • e. ansamblul de reguli tehnice obligatorii prin care se stabilesc, potrivit nivelului de dezvoltare tehnica Ă®ntr-un anumit moment, Ă®nsusirile tehnice, respectiv continutul, configuratia, dimensiunile, rezistenta la diverse probe, Ă®nsusirile estetice, conditiile de utilizare, pe care trebuie sa le Ă®ndeplineasca un produs, o lucrare sau un serviciu, precum si prescriptiile privind receptia, marcarea, depozitarea, transportul acestora, dupa caz.
10 ) (35 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  ĂŽn procesul de cercetare-dezvoltare, Ă®n cresterea eficientei acestuia un rol
  important revine:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu procesul de cercetaredezvoltare Ă®n vederea cresterii eficientei.
 • a. structurii productiei;
 • b. sistemului decizional;
 • c. salariatului;
 • d. cenzorilor;
 • e. managementului.
11 ) (20 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
  ĂŽn procesul de grupare a activitatilor pe functiuni managerul va tine seama de
  legaturile dintre obiective, functiuni si activitati, precum si de anumite criterii, dintre
  care mai semnificative ne apar:
   1) criteriul de identitate, care cere ca gruparea unor activitati identice ca factura
   sa tina seama si de necesitatea utilizarii unor tehnici specializate de lucru Ă®n acelasi
   domeniu, precum si de volumul de lucru care sa justifice tratarea lor distincta;
   2) criteriul de complementaritate care solicita gruparea unor activitati ca factura,
   dar cu legaturi indispensabile ceea ce impun activitatilor respective raporturi de
   completare reciproca sau de auxiliaritate;
   3) criteriul de convergenta, care are Ă®n vedere gruparea activitatilor diferite ca
   natura, care solicita tehnici specializate deosebit de diferite, dar care converg spre
   realizarea acelorasi obiective;
   4) criteriul de reducere a costurilor de productie care are Ă®n vedere gruparea
   activitatilor diferite ca natura;
   5) criteriul desfasurarii procesului de productie Ă®n bune conditii.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de care managerul trebuie sa tina seama Ă®n procesul de grupare a activitatilor pe functiuni:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,3,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 3,4,5
12 ) (41 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Standardizarea este o functie importanta a managementului productiei, deoarece:
  De ce standardizarea este o functie importanta a managementului productiei?
  Indicati varianta de raspuns corecta.
 • a. la nivelul comitetului de directie se Ă®ntocmeste programul de ansamblu care cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de producNie, marimea utilajelor si amplasarea lor;
 • b. la nivelul operational are loc atât organizarea si planificarea interna, prevazându-se Ă®n detalii Ă®ntreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de munca si pe termene;
 • c. face posibil controlul fabricatiei, aprovizionarii, contabilitatii si a altor activitati la un anumit nivel de performante si de calitate;
 • d. face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de performante;
 • e. face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de calitate.
13 ) (49 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  ĂŽn capitolul privitor la Universalitatea managementului Roland Caude
  subliniaza ca orice colectivitate ce are anumite scopuri de atins, are nevoie de:
   1) o anumita structura, deci de organizare;
   2) de un echilibru economic dinamic, deci de gestiune;
   3) echilibru Ă®ntre cerere si oferta;
   4) de conducatori competenti, deci de management;
   5) metode operationale.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta scopuri de atins subliniate de Roland
   Caude Ă®n capitolul privitor la Universalitatea managementului :
 • a. 2,4,5;
 • b. 1,2,5;
 • c. 1,3,4;
 • d. 2,3,5;
 • e. 1,2,4.
14 ) (18 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni
  ai organizarii Ă®ntreprinderilor sustin ca pentru a fi eficienta, organizarea trebuie sa se
  bazeze pe:
 • a. ansamblul actiunilor Ă®ntreprinse Ă®n vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;
 • b. structuri dinamice, adaptate continuu la obiectivele Ă®ntreprinderii si la oamenii care le realizeaza;
 • c. ansamblul actiunilor Ă®ntreprinse Ă®n vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor umane pe care le are la dispoziNie societatea comerciala;
 • d. metode, tehnici si instrumente manageriale;
 • e. principii, metode si tehnici fundamentate stiintific. Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu ceea ce au spus McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii Ă®ntreprinderilor Ă®n legatura cu organizarea.
15 ) (38 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
  Marimea capacitatii de productie a utilajului se determina Ă®n funcNie de:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu marimea capacitatii de productie a utilajului.
 • a. stadiul Ă®ndeplinirii cantitative si calitative a productiei;
 • b. repartitia sarcinilor pe executanti;
 • c. repartitia sarcinilor pe echipe;
 • d. utilajul de baza al productiei si caracteristica lui de lucru si de normele tehnice de folosire intensiva sau extensiva;
 • e. repartitia sarcinilor si lansarea Ă®n fabricatie a produselor.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: