Manangement Financiar Contabil an III


Test Autoevaluare: SH MFC 3-LICENTA MODUL 1 MAN.GENERAL - SPIRU HARET CONSTANTA - Sem 2 - 2009-2010 (734)
Test adaugat de :aloveloman

1 ) (10 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial se afla Ă®ntr-un raport de:
  Alegeti varianta de răspuns corectă care are legătură cu sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial.
 • a. dependenta cu esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat Ă®n semnificatii si rezultate;
 • b. independenta cu esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat Ă®n semnificatii si rezultate;
 • c. dependenta cu esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat Ă®n semnificatii si rezultate;
 • d. dependenta cu esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai putin intens si mai bogat Ă®n semnificatii;
 • e. crestere a esalonul managerial, Ă®n sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat Ă®n semnificatii. Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial.
2 ) (41 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Standardizarea este o functie importanta a managementului productiei, deoarece:
  De ce standardizarea este o functie importanta a managementului productiei?
  Indicati varianta de raspuns corecta.
 • a. la nivelul comitetului de directie se Ă®ntocmeste programul de ansamblu care cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de producNie, marimea utilajelor si amplasarea lor;
 • b. la nivelul operational are loc atât organizarea si planificarea interna, prevazându-se Ă®n detalii Ă®ntreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de munca si pe termene;
 • c. face posibil controlul fabricatiei, aprovizionarii, contabilitatii si a altor activitati la un anumit nivel de performante si de calitate;
 • d. face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de performante;
 • e. face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de calitate.
3 ) (14 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  
  Elaborarea si aplicarea strategiilor nu reprezinta un scop Ă®n sine, ci constituie:
  Alegeti varianta de răspuns corectă care scoate Ă®n evidenŃă modul de elaborare si aplicare a strategiilor.
 • a. sfera de cuprindere a organizatiei;
 • b. esenta managementului;
 • c. obiectivul de studiu al managerului;
 • d. o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii firmei;
 • e. totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie. Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate Ă®n evidenta modul de elaborare si aplicare a strategiilor.
4 ) (46 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Selectia profesionala presupune o analiza obiectiva a concordantei dintre:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu selectia profesionala.
 • a. caracteristicile profesiunii si posibilitatile de ordin fizic, psihic si informational pe care le prezinta persoana;
 • b. teorie si decizie;
 • c. potentialul creator al fiecarui salariat si profitul brut al Ă®ntreprinderii;
 • d. veniturile si cheltuielile angajatului;
 • e. potentialul creator al tuturor salariatilor si profitul net al Ă®ntreprinderii.
5 ) (9 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Din punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial este pusa Ă®n evidenta de:
  De ce anume este pusa Ă®n evidenta necesitatea studierii procesului managerial
 • a. cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului Ă®n era vitezei dezvoltarii tehnico-stiintifice;
 • b. rezultatele activitatii trecute;
 • c. rezultatele activitatii prezente;
 • d. functiile managementului firmei;
 • e. functiunile managementului firmei. din punctul de vedere al practicii? Identificati varianta de raspuns corecta.
6 ) (43 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Functia financiara din cadrul unei firme este implicata Ă®n urmatoarele domenii:
   1) strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a
   capitalului;
   2) managementul riscului si operatii, prin asigurarea disponibilitatii unor
   fonduri suficiente, sub forma de disponibilitati banesti sau linii de credit, pentru
   acoperirea deficitului net de numerar;
   3) analiza informationala financiara;
   4) adoptarea deciziei financiare;
   5) executia deciziei financiare.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta domenii ale functiei financiare din
   cadrul unei firme:
 • a. 1,2
 • b. 1,3
 • c. 2,3
 • d. 1,4
 • e. 3,5
7 ) (24 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
  ĂŽn procesul managerial al societatii comerciale, cu ajutorul deciziilor se
  stabilesc:
  Ce anume se stabilesc cu ajutorul deciziilor Ă®n procesul managerial al societătii comerciale? Identificati varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu cele
  prezentate mai sus.
 • a. obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora;
 • b. politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare Ă®n perspectiva);
 • c. actiunile si comportamentele executantilor;
 • d. programele corespunzatoare;
 • e. se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta
8 ) (35 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  ĂŽn procesul de cercetare-dezvoltare, Ă®n cresterea eficientei acestuia un rol
  important revine:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu procesul de cercetaredezvoltare Ă®n vederea cresterii eficientei.
 • a. structurii productiei;
 • b. sistemului decizional;
 • c. salariatului;
 • d. cenzorilor;
 • e. managementului.
9 ) (49 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  ĂŽn capitolul privitor la Universalitatea managementului Roland Caude
  subliniaza ca orice colectivitate ce are anumite scopuri de atins, are nevoie de:
   1) o anumita structura, deci de organizare;
   2) de un echilibru economic dinamic, deci de gestiune;
   3) echilibru Ă®ntre cerere si oferta;
   4) de conducatori competenti, deci de management;
   5) metode operationale.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta scopuri de atins subliniate de Roland
   Caude Ă®n capitolul privitor la Universalitatea managementului :
 • a. 2,4,5;
 • b. 1,2,5;
 • c. 1,3,4;
 • d. 2,3,5;
 • e. 1,2,4.
10 ) (25 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
  Rolul deosebit al deciziei Ă®n managementul societatii comerciale este subliniat de faptul ca:
  Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu rolul deosebit al deciziei Ă®n managementul societatii comerciale.
 • a. prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a societaNii comerciale, a fiecarei subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate;
 • b. fiecare salariat participa la progresul societatii comerciale;
 • c. se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii Ă®n societatea comerciala;
 • d. se adopta perfectionarile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii Ă®n societatea comerciala;
 • e. informatiile pot fi definite ca elemente de Ă®nstiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni.
11 ) (13 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Trasaturile definitorii ale strategiei sunt:
   1) au Ă®n vedere, Ă®n mod explicit si implicit, realizarea unor scopuri bine
   precizate, specificate sub forma de misiune si obiective, vizându-se Ă®n acelasi timp
   perioadele viitoare;
   2) sfera de cuprindere a strategiei o reprezinta forta de munca;
   3) identificarea principalelor deficiente ale sistemului informational;
   4) sfera de cuprindere a strategiei este organizatia Ă®n ansamblul sau rezumânduse
   la elementele sale esentiale;
   5) este rezultatul negocierii.
   Care din combinaNiile de mai jos reprezinta trasaturile definitorii ale strategiei:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,2,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
12 ) (5 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  Dinamizarea managementului societatii comerciale depinde Ă®n principal de:
   1) initiativa mangerilor;
   2) politic adoptata de firma;
   3) gradul de implicare al factorilor de decizie;
   4) initiativa statului;
   5) calitatile managerilor.
   De ce anume depinde Ă®n principal dinamizarea managementului societatii
   comerciale?Alegeti combinatia de variante corecta care scoate Ă®n evidenta acest lucru.
 • a. 1,4
 • b. 2,3
 • c. 3,4
 • d. 4,5
 • e. 1,5
13 ) (6 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
  Aplicarea necorespunzatoare a managementului transformarii mediului
  ambiant Ă®n cadrul firmei sau aplicarea acestuia Ă®ntr-un numar nesemnificativ de firme
  dauneaza:
 • a. analizei rezultatelor economice;
 • b. intrarii Ă®n fabricaNie a materiilor prime;
 • c. controlului C.T.C al produselor;
 • d. adoptarii deciziilor;
 • e. procesului general de management al transformarii mediului ambiant la nivel agregat, macroeconomic. Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu aplicarea necorespunzatoare a managementului transformarii mediului ambiant Ă®n cadrul firmei.
14 ) (45 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  ĂŽn conditiile tranzitiei la economia de piata, bugetele de venituri si cheltuieli ale Ă®ntreprinderilor trebuie sa vizeze:
  Ce anume vizeaza Ă®n conditiile tranzitiei la economia de piata, bugetele de venituri si cheltuieli ale Ă®ntreprinderilor? Indicati varianta de raspuns corecta.
 • a. activitatea comerciala;
 • b. activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • c. toate compartimentele, toate functiile unitatilor respective, adica nu numai productia, ci si cercetarea-dezvoltarea, activitatea comerciala, cea de personal si financiar-contabila, insistând pe elementele de contact al acestora cu managementul financiar;
 • d. Ă®mprumuturile bancare;
 • e. o serie de informatNii cu privire la unitate si la produsele acesteia.
15 ) (28 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  
  Cu ajutorul tehnicilor stochastice se poate:
 • a. ajunge la scopul propus de organizare;
 • b. previziona viitorul Ă®ntreprinderii;
 • c. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute Ă®n vedere atunci când se adopta o decizie Ă®n conditii de risc;
 • d. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute Ă®n vedere atunci când se adopta o decizie Ă®n conditii de incertitudine;
 • e. sistematizarea rationamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective manageriale Ă®n conditii de certitudine. Alegeti varianta de raspuns care indica corect semnificatia tehnicilor stochastice.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: