Manangement Financiar Contabil an III


Test Autoevaluare: SH MFC 3-LICENTA MODUL 1 MAN.APROVIZIONARII-DESFACERII - SPIRU HARET CONSTANTA - Sem 2 - 2009-2010 (1591)
Test adaugat de :aloveloman

1 ) (90 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care dintre variantele din textul de mai jos nu reprezinta obiective ale strategiei in aprovizionarea materiala:
 • a. stabilirea pe structura a necesitatilor reale de resurse materiale pentru consum;
 • b. implementarea unui sistem informational simplu, cuprinzator, operativ, care sa permita evidentierea in timp util a starii proceselor de aprovizionare-stocare si consum al resurselor materiale;
 • c. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamicii stocurilor efective in limitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitele normate;
 • d. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamicii stocurilor efective in limitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitele normate;
 • e. formarea unor stocuri minim necesare, care sa asigure acoperirea ritmica, completa si complexa a cererilor pentru consum in conditiile antrenarii unor costuri minime de achizitionare, aducere si depozitare a resurselor materiale.
2 ) (4 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Identificati in textele de mai jos obiectivul principal al activitatii de desfacere.
  Obiectivul principal al desfacerii il reprezinta:
 • a. elaborarea studiilor de marketing;
 • b. realizarea schimbului de produse;
 • c. vanzarea produselor din profilul propriu de fabricatie in conditii de eficienta;
 • d. prestarea de servicii in baza unui contract;
 • e. repartizarea produselor.
3 ) (33 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Precizati care este compartimentul nespecific relatiilor pe plan extern in cadrul aprovizionarii si prezentat in textele de mai jos:
 • a. furnizorii de materiale;
 • b. unitatile de transport;
 • c. compartimentul de conceptie-proiectare (de creatie, de cercetare-dezvoltare);
 • d. unitati specializate in importul de materiale;
 • e. institutii de cercetare specializate.
4 ) (72 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   In activitatea economica s-au sedimentat si conturat urmatoarele strategii de tip antreprenorial care au condus la realizarea succesului economic:
  Identificati formularea ce nu reprezinta tip de strategie de desfacere de tip antreprenorial in domeniul produselor.
 • a. utilizarea tuturor resurselor de care dispune firma sau antreprenorul;
 • b. stabilirea tintei acolo unde nu exista nimic;
 • c. descoperirea si ocuparea unei brese ecologice;
 • d. crearea unui climat favorabil cumpararii;
 • e. schimbarea caracteristicilor economice ale unui produs, ale unei piete de desfacere sau ale unui domeniu.
5 ) (89 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Precizati care din textele de mai jos nu se incadreaza la activitatea operativa de desfacere a produselor:
 • a. organizarea minutioasa a operatiunilor de pregatire a produselor pentru livrare;
 • b. formarea loturilor complete si complexe, unitare pentru livrare;
 • c. intocmirea documentelor de expeditie;
 • d. pregatirea pietei cu privire la aparitia unor noi produse;
 • e. derularea propriu-zisa a actiunii.
6 ) (11 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Piata de aprovizionare reprezinta totalitatea relatiilor de vanzare-cumparare dintre agentii economici furnizori si beneficiari, pentru asigurarea continuitatii proceselor lor de productie. In acest context alegeti varianta de raspuns corecta ce se refera la piata de aprovizionare se particularizeaza prin :
 • a. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii, deciziile de cumparare, cumparare efectiva;
 • b. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;
 • c. dependenta ei de politica de investitii, deciziile de cumparare, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;
 • d. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii, deciziile de cumparare, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;
 • e. numarul cumparatorilor si al ofertelor, deciziile de cumparare, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii.
7 ) (54 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Identificati in cadrul formularilor de mai jos pe cea care nu se refera la un criteriu de clasificare a normelor de consum:
 • a. dupa elementele componente;
 • b. dupa destinatia de consum;
 • c. dupa locul ocupat in cadrul circuitului productiv;
 • d. dupa natura resurselor materiale;
 • e. dupa orizontul de timp de aplicare sau perioada de valabilitate.
8 ) (38 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Identificati in textele urmatoare tehnica ce nu se refera la afluirea ambalajelor.
 • a. tehnica autoportanta, specifica mijloacelor de transport, dar aplicata si altor marfuri similare;
 • b. tehnica dispunerii marfurilor pe coloane si siruri in scopul manipularii lor mai usoare;
 • c. tehnici specifice marfurilor lichide neambalate, incluzand transportul prin conducte si cu cisternele;
 • d. tehnici specifice marfurilor solide in vrac;
 • e. tehnici specifice marfurilor cu gabarit mare, caracterizate prin operatii de incarcaredescarcare efectuate cu utilaje cu carlig;
9 ) (79 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Precizati care dintre formularile de mai jos reprezinta metoda de calcul a stocului de siguranta:
 • a. metoda IMPACT;
 • b. metoda calculului indirect;
 • c. metoda devierii medii;
 • d. metoda abaterii mediei patratice;
 • e. metoda bazata pe timpul de reaprovizionare.
10 ) (92 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Identificati in textele de mai jos varianta care nu reprezinta modalitati de realizare a strategiei de aprovizionare:
 • a. identificarea necesitatilor de consum pentru toate destinatiile de utilizare a resurselor materiale si evaluarea lor folosind metode si modele adecvate;
 • b. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamicii stocurilor efective in limitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitele normate;
 • c. alegerea anticipata a resurselor materiale oferite de piata, folosind o paleta extinsa de criterii de selectie;
 • d. aplicarea, cu prioritate, in dimensionarea stocurilor a unor modele care asaza nivelul acestora pe criterii economice;
 • e. folosirea in urmarirea si controlul dinamicii stocurilor efective a unor metode si tehnici eficiente si de utilitate practica.
11 ) (47 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Evolutia stocului curent intre minim si maxim este determinata de ritmul consumului si cadenta cu care are loc eliberarea materialelor din stoc pentru acoperirea cererilor de consum. Sub acest aspect consumul imbraca mai multe forme. Identificati in textele de mai jos aceste forme.
 • a. consum specific si consum neritmic;
 • b. consum constant si consum periodic;
 • c. consum constant continuu si consum variabil;
 • d. consum uniform in timp si consum periodic;
 • e. consum ritmic si consum uniform.
12 ) (31 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Identificati in textul de mai jos compartimentul care nu este specific relatiilor pe plan intern in domeniul aprovizionarii:
 • a. institutii de conjunctura mondiala;
 • b. compartimentul de desfacere a produselor;
 • c. compartimentul financiar-contabil;
 • d. compartimentul de control al calitatii;
 • e. compartimentul de conceptie-proiectare.
13 ) (21 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Identificati in textele de mai jos varianta care nu se constituie in factori ce influenteaza formele de organizare a aprovizionarii:
 • a. volumul si diversitatea productiei ori a obiectivului activitatii economice;
 • b. adancirea procesului de specializare si diversificare a productiei;
 • c. forma generala de organizare a firmei;
 • d. o mare mobilitate pentru adaptarea din mers la noile conditii care apar atat in sistemul intern al firmei, cat si in mediul socio-economic in care aceasta actioneaza;
 • e. perspectivele de dezvoltare ale firmei.
14 ) (70 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   In activitatea de desfacere a produselor firma poate adopta urmatoarele tipuri de strategii:
  Identificati formularea ce nu reprezinta strategie in activitatea de desfacere a produselor.
 • a. strategii in investigarea pietei;
 • b. strategii interstitiale;
 • c. strategii in domeniul produsului;
 • d. strategii in domeniul publicitatii si promovarii vanzarilor;
 • e. strategii in domeniul distributiei.
15 ) (56 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Identificati in formularile de mai jos varianta ce nu se constituie in element pe baza caruia se determina normele tehnice de consum de energie:
 • a. pe baza consumurilor de energie propriu-zise;
 • b. pe baza bilanturilor energetice de proiect;
 • c. pe baza documentatiilor de investitii aprobate;
 • d. pe baza bilanturilor energetice reale elaborate de firma;
 • e. pe baza programelor de masuri de economisire a energiei.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: