Management Brasov an III


Test Autoevaluare: LICENTA - Sem 2 - 2008-2009 (12750)

1 ) (49 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Prin actunea de apreciere a personalului în ordinea meritelor se vizeaza urmatoarele scopuri si obiective:
  
    1. îmbunatatrea eficienti si performantlor individuale;
    2. fundamentarea masurilor necesare în vederea promovarii personalului, premierii acestuia si desfacerii contractului de munca;
    3. cresterea randamentului muncii;
    4. cresterea calitati productivitati;
    5. îmbunatatrea performantlor profesionale individuale.
    Care din variantele de mai jos prezinta corect scopurile si obiectivele actunii de apreciere a
    personalului în ordinea meritelor:
 • a. 1,5
 • b. 1,2
 • c. 3,4
 • d. 2,3
 • e. 3,5
2 ) (94 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  Pentru ca aprecierea propunerilor sa fie corecta si obiectiva, se numesc în organizatii experti ai sistemului de propuneri carora le revin urmatoarele sarcini:
  
 • a. sa aprecieze propunerile de îmbunatatire înaintate, în ceea ce priveste posibilitatea de a le utiliza în organizatie;
 • b. sa verifice daca în propuneri este vorba de o îmbunatatire în sensul directivelor sistemului de propuneri;
 • c. sa calculeze sau sa estimeze foloasele ce pot fi asteptate în urma aplicarii unei propuneri de îmbunatatire recomandata pentru a fi acceptata;
 • d. sa emita o justificare ireprosabila din punct de vedere profesional pentru înapoierea sau respingerea unei propuneri de îmbunatatire;
 • e. administratorul sistemului sa se întâlneasca cu angajatii si cu sefii lor pentru a discuta si raspunde la întrebari. Care din varintele de mai sus nu constituie sarcina a expertilor în vederea aprecierii propunerilor cât mai corect si obiectiv?
3 ) (11 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  
Esenta procesului managerial consta în:
  
 • a. crestere a esalonul managerial, în sensul ca, cu cât acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial;
 • b. concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;
 • c. semnificatii si rezultate deosebite;
 • d. cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului în era vitezei dezvoltarii tehnico-stiintifice;
 • e. diversificarea gamei de produse. Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu esenya procesului managerial.
4 ) (5 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
Dinamizarea managementului societatii comerciale depinde în principal de:
  
    1) initiativa mangerilor;
    2) politic adoptata de firma;
    3) gradul de implicare al factorilor de decizie;
    4) initiativa statului;
    5) calitatile managerilor.
    De ce anume depinde în principal dinamizarea managementului societatii
    comerciale?Alegeti combinatia de variante corecta care scoate în evidenta acest lucru.
 • a. 1,4
 • b. 2,3
 • c. 3,4
 • d. 4,5
 • e. 1,5
5 ) (41 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Policalificarea consta în:
  
 • a. obtinerea unei calificari suplimentare pe lânga profesia de baza;
 • b. schimbarea calificarii;
 • c. împrospatarea si îmbogatirea sistematica a cunostintelor profesionale;
 • d. aprofundarea unui anumit domeniu al specializarii de baza;
 • e. obtinerea competentelor specifice unei ocupatii sau profesii, diferita de cele dobândite anterior. Care din variantele prezentate defineste corect policalificarea?
6 ) (15 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  
În conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor un rol esential îl au
strategiile si politicile elaborate de catre:
  
 • a. mecanismele manageriale;
 • b. structurile guvernamentale;
 • c. structurile functionale;
 • d. subalterni;
 • e. actionari. Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor.
7 ) (84 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Asigurarea calitatii negocierilor contractului colectiv de munca se obtine prin apelare la una din urmatoarele variante:
  
 • a. legata direct de calitatea negocierilor si apare ca necesara, deoarece negocierea trebuie sa vizeze solutii si nu vinovati;
 • b. una din cerintele esentiale, care implica eforturi pentru tratarea corecta si completa a problematicii negocierilor, evaluarea rezultatelor în raport cu obiectivele preconizate si posibilitatea restructurarii operative a planurilor de dezbateri ale contractului colectiv de munca;
 • c. trasatura care impune participantilor la dezbateri sa manifeste abilitatea de a se acomoda si adapta la schimbarile ce survin;
 • d. moderata pentru a da tratativelor un continut ferm;
 • e. un echilibru între resursele si posibilitatile reale existente ale salariatilor. Care din variantele de mai sus defineste corect asigurarea calitatii negocierilor contractului colectiv de munca?
8 ) (48 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Identificati in textele de mai jos formularea ce nu se constituie in directie de actiune pentru realizarea unui consum economic:
  
 • a. fundamentarea tehnico-economica a indicatorilor de consum si valorificare a resurselor materiale;
 • b. evitarea impactului dur cu piata de materii prime, materiale si energie;
 • c. ridicarea nivelului tehnic calitativ al produselor;
 • d. modernizarea structurii productiei din profilul de fabricatie;
 • e. folosirea de inlocuitori pentru resursele materiale clasice
9 ) (28 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Elementele necesare elaborarii balantei capacitatilor de depozitare sunt:
Identificati in textele de mai jos elementul nespecific elaborarii balantei capacitatilor de
depozitare.
  
 • a. nomenclatorul de materiale ce se deruleaza prin depozite;
 • b. conditiile de manipulare, depozitare, conservare solicitate de fiecare tip de material in parte;
 • c. tehnologiile de manipulare-depozitare utilizate;
 • d. gradul de incarcare al depozitului;
 • e. volumul de activitate (rulaj zilnic, stoc maxim estimat, stoc mediu estimat).
10 ) (14 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
  
Capitalul tehnic folosit in activitatea economica, denumit si capital fizic, productiv sau net, este constituit din doua mari componente:
  
    1. capitalul fix;
    2. capitalul bancar;
    3. capitalul in valuta;
    4. capitalul circulant;
    5. capitalul investit.
    Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 1,2;
 • b. 3,4;
 • c. 3,5;
 • d. 2,3;
 • e. 1,4.
11 ) (39 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Pregatirea profesionala este:
  
 • a. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi practice;
 • b. un loc de munca definit ca o situatie de munca;
 • c. activitatea desfasurata în scopul însusirii de cunostinte teoretice si deprinderi practice, de un anumit gen si nivel, în masura sa asigure îndeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea, în procesul muncii, a unei profesiuni sau meserii;
 • d. îndeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin în exercitarea în procesul muncii, a unei profesiuni;
 • e. data de durata pregatirii fortei de munca pe o perioada nedeterminata. Alegeti varianta care reprezinta definitia pregatirii profesionale.
12 ) (37 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Fenomenele de fluctuatie si absenteism au drept cauza principala:
  
 • a. configuratia organizatiei si retributia mai buna în alta parte;
 • b. neconcordanta dintre aspiratiile lucratorului modern si conditiile pe care i le ofera organizatia;
 • c. lipsa perspectivei de avansare;
 • d. neconcordanta dintre perioada de adaptare a noului angajat si aspiratiile organizatiei;
 • e. desfasurarea lucrului sub tutela si cursurile de initiere.
13 ) (26 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Identificati in textele de mai jos elementele care nu sunt evidentiate in cazul analizei suprafetelor de depozitare.
  
 • a. daca suprafata depozitului a fost integral folosita;
 • b. factorii care au influentat cresterea sau scaderea folosirii suprafetei de depozitare;
 • c. daca depozitul este bine amplasat geografico-economic;
 • d. daca modul de depozitare a materialelor a fost cel mai corespunzator pentru folosirea rationala a suprafetei de depozitare;
 • e. care au fost consecintele unei utilizari nerationale a suprafetei depozitului.
14 ) (12 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Pentru realizarea managementului previzional al personalului trebuie apelat la un sistem, respectiv la un ansamblu de metode si forme dintre care un rol esential revine:
  
 • a. planului si prognozelor;
 • b. planului analizei;
 • c. prognozelor si procesului planificarii;
 • d. previziunii necesarului de personal;
 • e. prognozelor.
15 ) (16 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Expedierea produselor finite ca modalitate de organizare a activitatii de desfacere se organizeaza de catre producatori. Identificati in formularile de mai jos varianta care nu se refera la ce asigura expedierea produselor finite:
  
 • a. inchirierea mijloacelor de transport;
 • b. transportul produselor finite la destinatari;
 • c. intocmirea formalitatilor de expeditie-transport;
 • d. predarea catre unitatea de transport a produselor;
 • e. depunerea documentatiei corespunzatoare la banca.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: