Management Brasov an III


Test Autoevaluare: LICENTA - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - Sem 2 - 2010-2011 (1484)

1 ) (50 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Ca instrumente de apreciere a salariatilor în ordinea meritelor se utilizeaza:
    1) lista salariatilor în ordinea relativa a meritelor;
    2) aprecierea individuala în functie de aspectele generale ale muncii sau de diversi factori personali;
    3) masurarea performantelor individuale în comparatie cu atributiile specifice sau cu planurile de munca;
    4) generarea starii de control;
    5) definirea obiectivelor evaluarii.
Care din variantele de mai jos prezinta instrumente de apreciere a salariatilor în ordinea meritelor:
 • a. 1,2,3
 • b. 2,3,5
 • c. 2,3,4
 • d. 1,3,5
 • e. 1,2,5
2 ) (71 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  În plan teoretic, dialogul social presupune:
 • a. raportul dintre cererea si oferta fortei de munca ce este realizat pe piata fortei de munca si reprezinta factorul fundamental în asigurarea echilibrului fortei de munca;
 • b. un ansamblu de contacte, comunicari si actiuni minutios organizate, prin care entitati sociale organizate si constituite în conditiile legii sunt antrenate si participa la diferite niveluri la luarea de decizii, initiaza ori elaboreaza acte normative, propun si sustin solutii în scopul rezolvarii problemelor sociale ori economice la diferite niveluri, încearca armonizarea intereselor generale si de grup, prevenirea ori solutionarea starilor conflictuale, asigurarea climatului de pace sociala generala;
 • c. un ansamblu de contacte, comunicari si actiuni minutios organizate, prin care entitati sociale organizate si constituite în conditiile legii sunt antrenate si participa la diferite niveluri la luarea de decizii, initiaza ori elaboreaza acte normative, propun si sustin solutii în scopul rezolvarii problemelor sociale;
 • d. gasirea unor solutii în scopul rezolvarii problemelor sociale ori economice la diferite niveluri;
 • e. consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se întreprid pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a societatilor comerciale din sectorul respectiv în corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca. Identificati varianta de raspuns corecta.
3 ) (66 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Componentele administrarii salarizarii sunt:
    1) încadrarea salariatilor pe post;
    2) evaluarea salariului cuvenit pentru fiecare post;
    3) evaluarea si clasificarea salariatilor potrivit meritelor;
    4) remunerarile suplimentare;
    5) evaluarea necesarului de materii prime;
    6) controlul programului de munca;
    7) evaluarea muncii pe fiecare sector de activitate.
Care din variantele prezentate mai jos reprezinta componente ale administrarii salarizarii:
 • a. 1,3,5,6,7
 • b. 1,2,3,4,6
 • c. 1,2,3,4,7
 • d. 2,4,5,6,7
 • e. 3,4,5,6,7
4 ) (63 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Stabilirea salariului minim garantat trebuie sa aiba în vedere urmatoarele criterii:
    1) nevoile salariatilor si ale familiilor lor;
    2) nivelul salariilor în plan national;
    3) nivelul salariilor în plan international;
    4) costul vietii;
    5) prestarile de protectie sociala;
    6) nivelul de trai pe grupuri sociale;
    7) factori de ordin economic si ocuparea fortei de munca.
Care din variantele de mai jos reprezinta criterii de stabilire a salariului minim garantat:
 • a. 1,2,4,5,6,7
 • b. 1,2,3,4,5,6
 • c. 2,3,4,5,6,7
 • d. 1,3,4,5,6,7
 • e. 1,2,3,4,5,6
5 ) (52 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  În interpretarea notiunii de promovare profesionala se întâlnesc trei momente caracteristice:
    1) politica de promovare;
    2) schimbarea functiei sau nivelul de încadrare;
    3) cresterea responsabilitatii sau a nivelului de calificare;
    4) acordarea de avantaje materiale si morale salariatului promovat;
    5) planificarea promovarii personalului.
Precizati care din variantele de mai jos prezinta corect cele trei momente caracteristice în interpretarea notiunii de promovare profesionala:
 • a. 1,2,3
 • b. 2,3,4
 • c. 1,3,4
 • d. 1,4,5
 • e. 3,4,5
6 ) (69 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  În planul institutional-organizatoric, sistemul de negociere salariala se realizeaza pe trei etape:
    1) la nivel national;
    2) la nivel cultural;
    3) la nivel de ramuri sau interprofesional;
    4) la nivel de organizatie;
    5) la nivel de sindicate si sectii de productie.
Care din variantele de mai jos prezinta corect cele trei etape ale sistemului de negociere:
 • a. 1,2,3
 • b. 2,3,4
 • c. 1,3,4
 • d. 3,4,5
 • e. 1,3,5
7 ) (21 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Activitatea de recrutare a managerilor implica:
    1) analiza postului ce trebuie completat si definirea candidatului ideal;
    2) evaluarea si selectia preliminara a candidatilor;
    3) stabilirea limitei de vârsta;
    4) gradul de dezvoltare al nivelului de gândire al candidatului;
    5) planificarea interviurilor cu candidatii preselectionati.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice activitatii de recrutare a managerilor:
 • a. 1,3,4
 • b. 1,2,5
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 2,3,5
8 ) (25 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Mentinerea personalului trebuie sa reprezinte o preocupare permanenta a managerului, iar ca modalitati concrete si utile folosite în acest scop sunt:
 • a. sprijinirea salariatilor sa înteleaga conditiile concrete ale dezvoltarii organizatiei si schimbarile în care sunt sau pot fi implicati;
 • b. gasirea de cai pentru a determina pe salariati sa nu se considere implicati activ în schimbarile în care sunt sau pot fi implicati;
 • c. sprijinirea procesului de pregatire si perfectionare a personalului, cu acordarea de ajutor concret fiecarui salariat, în vederea dezvoltarii acestuia;
 • d. influenta atitudinii si comportamentului salariatilor;
 • e. perfectionarea procesului de comunicare, prin dezvoltarea si eficientizarea întâlnirilor cu salariatii, a discutiilor individuale si de grup, a buletinelor de informare. Care din variantele de mai sus nu constituie modalitate de mentinere a personalului?
9 ) (68 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  În definirea politicii manageriale în strânsa legatura cu flexibilitatea salariala, managerul va tine seama si de unele corelatii partiale:
    1) gradul de competitivitate;
    2) relatia cost salarial – cerere agregata de forta de munca;
    3) nivelul de pregatire profesionala;
    4) cererea de forta de munca este dependenta de marimea si evolutia costurilor fixe cu forta de munca;
    5) raportul salariu mediu – ocupare, ceea ce înseamna comensurarea influentei factorilor specifici sectorului de activitate asupra salariului mediu.
Care din variantele prezentate mai jos constituie corelatii de care managerul tine seama în definirea politicii manageriale aflate în strânsa legatura cu flexibilitatea salariala:
 • a. 1,2,3
 • b. 2,3,5
 • c. 2,4,5
 • d. 1,2,4
 • e. 1,3,5
10 ) (99 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Economia de timp atrage dupa sine urmatoarele efecte:
    1) economia relativa de personal;
    2) cresterea productivitatii muncii;
    3) scaderea productivitatii muncii;
    4) reducerea cheltuielilor de productie;
    5) reducerea timpului de perfectionare.
Care din variantele de mai jos prezinta corect efectele economiei de timp:
 • a. 1,2
 • b. 1,3
 • c. 1,5
 • d. 2,3
 • e. 2,4
11 ) (83 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Contractul colectiv de munca este structurat în urmatoarele componente:
    1) sindicatele;
    2) patronatele;
    3) partile (patronul si salariatii);
    4) obiectul;
    5) continutul (cuprinsul);
    6) organismele guvernamentale.
Alegeti varinta de raspuns care prezinta componentele contractului colectiv de munca:
 • a. 1,3,5
 • b. 3,4,5
 • c. 2,3,4
 • d. 1,5,6
 • e. 3,5,6
12 ) (23 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Dintre cele mai importante etape ale recrutarii amintim:
    1) definirea postului;
    2) selectarea candidatilor prin apelarea la ponderea criteriilor pentru evitarea subiectivismului;
    3) decizia finala de angajare, care corespunde si cu penultima etapa a angajarii;
    4) prezentarea postului si stabilirea criteriilor de selectie;
    5) cunostinte tehnice si nivelul de cunostinte specifice.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape specifice recrutarii:
 • a. 1,3,4
 • b. 1,2,5
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 2,3,5
13 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Ca elemente constitutive ale costului de angajare retinem:
 • a. cheltuieli de recrutare;
 • b. costurile de integrare;
 • c. cheltuielile cu personalul organizatiei;
 • d. costurile cu pregatirea de baza;
 • e. costurile cu familiarizarea cu misiunea. Care din variantele de mai sus nu constituie element constitutiv al costului de angajare?
14 ) (7 - MULTI SELECT) ( ai ales : )
  Nivelul actual al progresului stiintifico-tehnic rastoarna postulatul fundamental al modelului managerial taylorist care sustine ca:
 • a. diminueaza semnificatia motivatiei în cultura organizationala;
 • b. profitul maxim se obtine pe calea simplificarii maximale a functiilor de munca;
 • c. se ajunge la armonizarea proceselor de adoptare a deciziilor;
 • d. profitul maxim se obtine prin sporirea rolului cunostintelor si deprinderilor în procesul de munca;
 • e. computerizarea ridica rolul personalului în procesul de productie. Identificati varianta corceta de raspuns.
15 ) (24 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Angajarea implica câteva cerinte legale, care trebuie sa se constituie în linii directoare:
 • a. înainte de începerea activitatii trebuie sa se încheie un contract legal între patronat si salariat;
 • b. la angajare se notifica conditiile momentului respectiv, urmând ca la schimbarea uneia sau mai multora sa se consemneze într-un act aditional;
 • c. nivelul salariului nu este cel prevazut în contractul colectiv de munca;
 • d. se analizeaza si se actioneaza în domeniul conditiilor de microclimat si al protectiei sociale;
 • e. prin respectarea regulilor si procedurilor stabilite prin contract se va asigura întarirea disciplinei si ordinii în organizatie. Identificati varianta care nu constituie cerinta legala la angajare.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: