Marketing si Afaceri Economice Internationale an II


Test Autoevaluare: BAZELE CONTABILITATII grila noua - Sem 2 - 2009-2010 (14823)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (30 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   In categoria creantelor nu se includ:
 • a. sumele de incasat de la entitatile asimilate
 • b. creantele comerciale
 • c. sumele de incasat de la entitatile cu care compania este legatya in virtutea intereselor de participare
 • d. alte creante
 • e. capitalul subscris varsat
2 ) (97 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Conform reglementarilor contabile actuale, care dintre formulele de calcul a activului net contabil prezentate mai jos este corecta?
 • a. Capitalurile proprii + Datoriile pe termen lung;
 • b. Capitalurile proprii + Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;
 • c. Active - Datorii;
 • d. Activul bilantier - Posturi de regularizare - Datoriile;
 • e. Capitalurile proprii - Provizioanele reglementate.
3 ) (88 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Conturile de pasiv pot prezenta la sfarsitul perioadei:
 • a. sold final debitor sau zero;
 • b. sold final creditor sau debitor;
 • c. sold final creditor sau zero;
 • d. sold final numai debitor.
4 ) (52 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Documentatia consta in faptul ca orice operatie economica sau financiara cu privire la existenta si miscarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi trebuie consemnata intr-un document care atesta infaptuirea ei.
 • Adevarat Fals
5 ) (91 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Precizati formula prin care se obtine capitalul propriu:
 • a. activ + cheltuieli = capital propriu;
 • b. activ - pasiv = capitalul propriu;
 • c. active - datorii = capitalul propriu;
 • d. active-cheltuieli = capitalul propriu.
 • e. venituri-cheltuieli= capitalul propriu.
6 ) (44 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ?
 • a. observatia, rationamentul, comparatia
 • b. analiza, sinteza, inventarierea
 • c. bilantul, contul, balanta de verificare
 • d. clasificarea, documentatia, analiza
 • e. documentatia, evaluarea, calculatia
7 ) (5 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Valoarea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a satisface o anumita nevoie.
 • Adevarat Fals
8 ) (170 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In categoria imobilizarilor necorporale nu se cuprind:
 • a. cheltuielile de dezvoltare
 • b. avansuri si imobilizari corporale in curs de executie
 • c. fondul comercial
 • d. concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si alte valori similare
9 ) (10 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Procedeul este mijlocul prin care se realizeaza scopul urmarit.
 • Adevarat Fals
10 ) (54 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in expresie baneasca a existentei, misc├úrii si transformarii elementelor patrimoniale de activ, in scopul reflectarii acestora in contabilitate.
 • Adevarat Fals
11 ) (177 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In categoria lichiditatilor sunt incluse:
 • a. investitiile financiare pe termen scurt
 • b. disponibilitatile la banca si in contul curent
 • c. imobilizarile
 • d. creantele si datoriile
12 ) (114 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sumele provenite din vanzarea de bunuri, executarea de lucrari si prestarea de servicii ce intra in categoria activitatilor curente, dupa scaderea reducerilor comerciale, a TVA - ului si a altor impozite si taxe aferente, constituie:
 • a. venituri;
 • b. cifra de afaceri;
 • c. cifra de afaceri neta;
 • d. venituri din activitati extraordinare;
 • e. rezultatul Contului de profit si pierdere.
13 ) (105 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din urmatoarele elemente nu reprezinta o componenta a trezoreriei ?
 • a. casa;
 • b. titluri de plasament;
 • c. concesiuni;
 • d. acreditive;
14 ) (145 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Una din functiile enumerate mai jos nu este caracteristica documentelor de evidenta contabila:
 • a. functia de consemnare cantitativa si valorica;
 • b. functia de acte justificative;
 • c. functia de verificare;
 • d. functia de asigurare a integritatii patrimoniului;
 • e. functia de sistematizare a productiei obtinute.
15 ) (178 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Plata furnizorilor de imobilizari reprezinta un flux de trezorerie aferent:
 • a. activitatilor de exploatare
 • b. activitatilor de finantare
 • c. nu reprezinta flux de trezorerie
 • d. activitatilor de investitii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: