Marketing si Afaceri Economice Internationale an II


Test Autoevaluare: BAZELE CONTABILITATII grila noua - Sem 2 - 2009-2010 (14823)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (42 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:
   Se acorda un avans in numerar unui salariat imputernicit, in vederea achizitionarii de obiecte de inventar, in valoare de 2.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul:
 • a. A+x=P+x
 • b. A-x=P-x
 • c. A=P+x-x
 • d. A+x-x=P
2 ) (167 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta structuri ale activului bilantier:
 • a. active circulante
 • b. cheltuieli in avans
 • c. active imobilizate
 • d. venituri in avans
3 ) (39 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:
   Se majoreaza capitalul social cu suma de 5.000 lei, pe seama rezervelor. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul:
 • a. A+x=P+x
 • b. A-x=P-x
 • c. A=P+x-x
 • d. A+x-x=P
4 ) (157 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii:
 • a. documentatia
 • b. clasificarea
 • c. Contul
 • d. sinteza
5 ) (3 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   La inceput, contabilitatea era bazata pe empirism si a fost cunoscuta sub denumirea de:
 • a. contabilitate in partida dubla
 • b. contabilitate arhaica
 • c. contabilitate rudimentara
 • d. contabilitate in partida simpla
6 ) (53 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in expresie baneasca a existentei, misc├úrii si transformarii elementelor patrimoniale, in scopul reflectarii acestora in contabilitate.
 • Adevarat Fals
7 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Abordarea anglo-saxona din cadrul directivelor europene nu presupune:
 • a. furnizarea de informatii financiare cat mai cuprinzatoare, cat mai transparente
 • b. acordarea prioritatii realitatii economice asupra formei juridice
 • c. privilegierea informatiei furnizata creditorilor si fiscului
 • d. privilegierea informatiei furnizata investitorilor
8 ) (50 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Una din categoriile de mai jos nu reprezinta o categorie de utilizatori ai situatiilor financiare, conform cadrului conceptual al IASB. Care este aceasta?
 • a. Angajatii
 • b. Patronatele
 • c. Investitorii
 • d. creditorii financiari
 • e. Clientii
9 ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta?
 • a. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale
 • b. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice pentru calcularea conturilor nationale
 • c. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale
 • d. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati
 • e. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor de activitate
10 ) (84 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Formula contabila reprezinta:
 • a. calculul elementelor constitutive ale unui cont
 • b. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua bilanturi
 • c. modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica
 • d. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant
11 ) (35 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Balanta de verificare este cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu la inchiderea exercitiului financiar al intreprinderii, precum si in alte situatii prevazute de lege (fuziuni, divizari, lichidari, faliment etc.).
 • Adevarat Fals
12 ) (52 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Documentatia consta in faptul ca orice operatie economica sau financiara cu privire la existenta si miscarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi trebuie consemnata intr-un document care atesta infaptuirea ei.
 • Adevarat Fals
13 ) (32 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Contul este un procedeu specific tuturor stiintelor, de inregistrare, calcul si control valoric, iar uneori cantitativ al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial in parte in ordine cronologica si sistematica, pe o anumita perioada de timp.
 • Adevarat Fals
14 ) (174 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Fondul comercial pozitiv (goodwill-ul) apare in bilant in categoria:
 • a. imobilizarilor corporale
 • b. imobilizarilor financiare
 • c. stocurilor
 • d. imobilizarilor necorporale
15 ) (94 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati care elemente patrimoniale au fost incadrate corect:
 • a. concesiunile (active circulante);
 • b. fondul comercial (active imobilizate);
 • c. cheltuieli de dezvoltare (cheltuieli in avans).

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: