Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: Practica pedagogica - Sem 1 - 2009-2010 (427)
Test adaugat de :dragomirangela

1 ) (49 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Nu se recomandã a fi folosite la orele de limba si literatura românã mijloace de evaluare a rezultatelor învãtãrii: fise de muncã independentã, teste de evaluare (de diferite tipuri).
 • Adevarat Fals
2 ) (6 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Întrebãrile adresate elevilor trebuie:
 • a. sã fie clare, corecte din punct de vedere stiintific si concise;
 • b. sã se adreseze cu precãdere gândirii elevilor si nu memoriei acestora;
 • c. sã le stimuleze elevilor spiritul critic si creativitatea;
 • d. toate variantele de mai sus.
3 ) (16 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Tot timpul, profesorul de limba si literatura românã trebuie sã se întrebe: “la ce îi va folosi cu adevãrat mai târziu, în viatã, elevului ceea ce eu l-am învãtat la ora de românã?”.
 • Adevarat Fals
4 ) (83 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   În liceu, alãturi de manual, elevii lucreazã cu dictionare de diverse tipuri, cu enciclopedii, apeleazã la literatura de specialitate, la referintele critice.
 • Adevarat Fals
5 ) (21 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Exercitiul :
 • a. reprezintã o metodã fundamentalã de învãtãmânt ;
 • b. diferã în functie de logica internã a fiecãrui obiect de studiu ;
 • c. presupune efectuarea constientã si repetatã a unor operatii si actiuni ;
 • d. toate variantele de mai sus.
6 ) (46 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Sunt considerate tehnici moderne tabla, creta coloroatã, listele cu ortograme (însotite de enunturi ilustrative).
 • Adevarat Fals
7 ) (32 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogică, studentul:
 • a. întocmeşte caietul de practică pedagogică;
 • b. consemnează, în caietul de practică, observaţiile făcute la lecţiile ţinute atât de profesorul din şcoală, cât şi de ceilalţi studenţi practicanţi;
 • c. ambele variante prezentate.
8 ) (2 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Existã atâtea metodici câte discipline de învãtãmânt.
 • Adevarat Fals
9 ) (22 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Gãsirea unor modalitãti prin care se poate structura continutul activitãtii didactice, astfel încât efortul depus de elev sã nu depãseascã sub nicio formã capacitatea lui de muncã, reprezintã un aspect important.
 • Adevarat Fals
10 ) (4 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Volumul cunostintelor transmise în activitatea didacticã este structurat printr-o serie de reglementãri stabilite în planul de învãtãmânt, în programele si în manualele scolare.
 • Adevarat Fals
11 ) (51 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Rebusurile nu sunt niste mijloace moderne si nu stimuleazã memoria, gândirea si imaginatia elevilor.
 • Adevarat Fals
12 ) (7 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Curriculum-ul de limba si literatura românã propune o nouã metodã de studiere a acestei discipline, prin înlocuirea compartimentãrii în domenii arbitare (literaturã si gramaticã) cu modelul comunicativ-functional.
 • Adevarat Fals
13 ) (23 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Trebuie sã aibã grad diferit de dificultate ;
 • a. trebuie sã aibã grad diferit de dificultate ;
 • b. trebuie efectuate de elevi în ritm propriu ;
 • c. fac posibilã tratarea diferentiatã a elevilor ;
 • d. toate variantele de mai sus.
14 ) (58 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Elevii nu învatã în stiluri diferite si în ritmuri diferite.
 • Adevarat Fals
15 ) (92 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Prelegerea se foloseste mai ales la liceu.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: