Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: Istoria limbii romane literare - Sem 2 - 2009-2010 (752)
Test adaugat de :dragomirangela

1 ) (10 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Marele merit al Gramaticii lui Heliade Rãdulescu este cã ea oglindeste starea
de fapt a limbii vorbite în secolul al XVIII-lea si propune normele literare
muntenesti.
 • Adevarat Fals
2 ) (112 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cum este corect: incontinuu\continuu
 • a. ambele sunt corecte
 • b. ambele sunt incorecte
 • c. primul corect, al doilea incorect
 • d. primul incorect, al doilea corect
3 ) (99 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Alegeti afirmatia corectã:
 • a. Cetãteanul turmentat si Pristanda nu deformeazã fonetic cuvintele, în timp ce Zoe si Tipãtescu folosesc aceleasi cuvinte incorect;
 • b. Caragiale nu satirizeazã jargonul franco-român si nici nu îi ridiculizeazã pe latinisti;
 • c. Ion Luca Caragiale nu are constiinta valorii cuvântului, a capacitãtii si a limitelor acestuia;
 • d. niciuna dintre variantele de mai sus.
4 ) (74 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Alegeti afirmatia corectã:
 • a. în opera lui Ion Creangã, circumstantialele consecutive sunt adesea introduse prin elementele de si cã;
 • b. subordonata conditionalã este frecvent introdusã prin de, iar concesiva – mai ales prin sã;
 • c. ambele variante de mai sus;
 • d. niciuna dintre variantele de mai sus.
5 ) (15 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Ion Heliade Rãdulescu recomandã împrumuturile din limba latinã si din
limbile romanice.
 • Adevarat Fals
6 ) (9 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Autorul lucrãrii Observatii sau bãgãri dã samã asupra regulelor si orânduelelor gramaticii rumânesti este:
 • a. Ienãchitã Vãcãrescu;
 • b. Timotei Cipariu;
 • c. Aron Pumnul.
7 ) (49 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Eminescu s-a mândrit ori de câte ori a avut ocazia cu originea nobilã a
poporului român si a limbii române.
 • Adevarat Fals
8 ) (3 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Gheorghe Asachi face adesea observatii filologice, mai ales referitoare la
ortografie.
 • Adevarat Fals
9 ) (34 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Condica limbii rumânesti este un dictionar în sapte volume, explicativ si enciclopedic în acelasi timp, ilustrând bogãtia lexicalã a limbii române din primele decenii ale secolului:
 • a. al XX-lea;
 • b. al XIX-lea;
 • c. al XVIII-lea;
 • d. al XVII-lea.
10 ) (71 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Alegeti afirmatia corectã:
 • a. în opera lui Ion Creangã, sunt generale formele multiple de viitor popular;
 • b. în opera lui Ion Creangã, frecvente sunt interjectiile;
 • c. ambele variante de mai sus;
 • d. niciuna dintre variantele de mai sus.
11 ) (98 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Arhaismele si regionalismele sunt folosite, în poezia eminescianã, ca fapte de
stil si nu ca fapte de limbã.
 • Adevarat Fals
12 ) (18 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Tratarea realistã a faptelor si bogãtia informatiei situeazã lucrarea lui Ion
Heliade Rãdulescu, apãrutã la Sibiu în 1828, la începuturile gramaticii
descriptive stiintifice românesti.
 • Adevarat Fals
13 ) (10 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   În 1787, la Râmnic, a apãrut lucrarea intitulatã:
 • a. Observatii sau bãgãri dã samã asupra regulelor si orânduelelor gramaticii rumânesti;
 • b. Bãgãri-de-seamã asupra canoanelor grãmãticesti ;
 • c. Condica limbii rumânesti.
14 ) (11 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Principiul etimologic, latinist are punct de plecare în lucrarea intitulatã:
 • a. Observatii sau bãgãri dã samã asupra regulelor si orânduelelor gramaticii rumânesti;
 • b. Bãgãri-de-seamã asupra canoanelor grãmãticesti ;
 • c. Condica limbii rumânesti;
 • d. Elementa linguae daco-romanae sive valachicae.
15 ) (91 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Întâmplãrile prezentate de Ion Creangã impresioneazã prin dinamism, prin
vioiciune si prin intensitate.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: