Geografie an II


Test Autoevaluare: DPPD - Metodica (Didactica) Specialitatii B - Sem 2 - 2009-2010 (293)
Test adaugat de :riusma

1 ) (7 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Obiectivul didacticii de specialitate este optimizarea procesului de invatamant.
 • Adevarat Fals
2 ) (20 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Diagnoza dificultatilor presupune si analiza erorilor.
 • Adevarat Fals
3 ) (33 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Scopurile lectiei pot coincide cu obiectivele de referinta/competentele specifice.
 • Adevarat Fals
4 ) (11 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Optionalul integrat face parte din curriculum la decizia scolii.
 • Adevarat Fals
5 ) (24 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Profesorul-diriginte nu poate fi presedintele Consiliului profesorilor clasei.
 • Adevarat Fals
6 ) (29 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Competentele generale au formulari identice la mai multe discipline din aceeasi arie curriculara.
 • Adevarat Fals
7 ) (31 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Obiectivele de referinta sunt urmarite pe mai multi ani de studiu.
 • Adevarat Fals
8 ) (36 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Activitatile de evaluare a rezultatelor scolare nu intra in atributiile catedrei de specialitate.
 • Adevarat Fals
9 ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati enuntul corect:
 • a. in etapa de reactualizare a cunostintelor se utilizeaza conversatia euristica
 • b. evaluarea activitatii elevilor se poate face si fara note
 • c. obiectivele operationale sunt prevazute de programa scolara
10 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Metoda cu ajutorul careia, prin intrebari si raspunsuri, profesorul conduce elevul la achizitia de
noi cunostinte si competente pe baza celor deja acumulate este:
 • a. demonstratia
 • b. instructajul
 • c. conversatia euristica
 • d. explicatia
11 ) (2 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Numarul de ore minim si maxim sunt prevazute prin:
 • a. trunchiul comun
 • b. planul-cadru
 • c. planificarea anuala
 • d. programa scolara
12 ) (9 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Aria curriculara Consiliere si orientare are ore obligatorii la toate clasele din invatamantul
preuniversitar.
 • Adevarat Fals
13 ) (4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Activitatile de munca independenta pe grupe de nivel evidentiaza, in primul rand, actiunea
principiului:
 • a. corelatiei dintre senzorial si rational
 • b. accesibilitatii
 • c. conexiunii inverse
 • d. insusirii temeinice
14 ) (14 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Predarea sustine activitatea de invatare prin introducerea elementelor de feed-back.
 • Adevarat Fals
15 ) (24 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Invatarea prin cunoasterea produs (transmiterea culturii: continuturile supuse asimilarii sunt
scopuri, obiective ale invatarii, nu schimbarea, transformarea in planul formarii intelectuale) este
o perspectiva ce se coreleaza cu:
 • a. dimensiunea informativa a procesului de invatamant
 • b. dimensiunea formativa a procesului de invatamant
 • c. procesul de invatamant in integralitatea sa

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: