Filosofie si jurnalism an I


Test Autoevaluare: Istoria presei romanesti - Sem 1 - 2009-2010 (1614)

1 ) (35 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Cine era „gazetarul politic” care „nu fãcea gazetãrie numai cu talent, ci si cu o vastã informatie istoricã, economicã, juridicã”, cum îl numea Mircea Eliade?
 • a. Dimitrie Bolintineanu
 • b. I. Valentineanu
 • c. Cezar Bolliac
 • d. B. P.-Hasdeu
 • e. Ion Heliade Rãdulescu
2 ) (32 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Articolul Criza Democratiei de Tudor Teodorescu-Braniste a fost scris în:
 • a. decembrie 1940
 • b. ianuarie 1941
 • c. februarie 1952
 • d. decembrie 1937
 • e. noiembrie 1932
3 ) (40 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Cum se numeste rãsunãtorul pamflet al lui N. Iorga scris la începutul rãscoalelor tãrãnesti din 1907?
 • a. Îndurare
 • b. Zori de ziuã
 • c. Apus de soare
 • d. Dumnezeu sã-i ierte
 • e. Milã fatã de aproape
4 ) (49 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Între 1933-1936, Tudor Teodorescu-Braniste editeazã un important sãptãmânal românesc. Cum se numeste aceastã revistã?
 • a. Cuvântul nou
 • b. Cuvântul românesc
 • c. Cuvântul liber
 • d. Cuvântul sincer
 • e. Cuvântul tuturor
5 ) (3 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   „Traducerile nu fac o literaturã” este principiul revistei:
 • a. Convorbiri literare
 • b. Steaua Dunãrii
 • c. Dacia Literarã
 • d. Contemporanul
6 ) (16 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Care este primul ziar românesc structurat exclusiv pe informatie?
 • a. Adevãrul
 • b. Timpul
 • c. Universul
 • d. Epoca
7 ) (19 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   „...Începând din anul 1922, studentimea bucuresteanã trãieste sub influenta spiritualã a profesorului Nae Ionescu.” Cine a fãcut aceastã afirmatie în postfata unui volum de Nae Ionescu?
 • a. Emil Cioran
 • b. C. Noica
 • c. Eugen Ionescu
 • d. Mircea Vulcãnescu
 • e. Mircea Eliade
8 ) (50 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Una dintre cele mai importante reviste românesti, apãrutã în 1934, se numea:
 • a. Revista nouã
 • b. Revista Fundatiilor Regale
 • c. Revista tuturor
 • d. Revista secolului 20
9 ) (39 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Conferintele lui N. Iorga tinute la Radio între anii 1930-1940 au fost publicate în volum cu titlul:
 • a. Sfaturi pentru toatã lumea
 • b. Conferinte radiofonice
 • c. Sfaturi pe întunerec
 • d. Cuvânt la microfon
10 ) (10 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Pamfil Seicaru a întemeiat si a condus între 1927 si 23 august 1944 ziarul:
 • a. Universul
 • b. Timpul
 • c. Curentul
 • d. Aurora
 • e. Dimineata
11 ) (48 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numeste volumul lui C. Rãdulescu-Motru, în care savantul combate ideologia gândiristã?
 • a. Arta gândirismului
 • b. Românismul, catehismul unei noi spiritualitãti
 • c. Personalismul energetic
12 ) (38 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   „Avea însusiri extrordinare de gazetar: liric, vehement, patetic, gãsind o formulã în care sã sintetizeze o situatie, dispunând de vastitatea unei culturi, servit de o memorie fenomenalã”. Pe cine defineste astfel Pamfil Seicaru?
 • a. O. Goga
 • b. G. Ibrãileanu
 • c. C. Stere
 • d. N. Iorga
 • e. Titu Maiorescu
13 ) (1 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În ce an a apãrut revista Dacia Literarã ?
 • a. 1859
 • b. 1840
 • c. 1821
14 ) (27 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   „Tânãrul mic care s-a dezvãluit în putinã vreme ca stãpân sigur peste însusiri de poet mare, s-a nãscut în Rãsinari nu dintr-o familie de preoti de acolo, ci din familia preotilor rãsinãreni.” Cum se numeste poetul caracterizat astfel de N. Iorga?
 • a. Dimitrie Bolintineanu
 • b. Alexandru Macedonski
 • c. Ion Pillat
 • d. Octavian Goga
 • e. Ion Minulescu
15 ) (44 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Cine a spus: „Din secolul al XIX-lea, civilizatia europeanã, mai ales sub forma si prin influenta francezã, a strãbãtut pânã în tãrile noastre”?
 • a. Emil Cioran
 • b. Mircea Vulcãnescu
 • c. Eugen Ionescu
 • d. G. Ibrãileanu
 • e. Mircea Eliade

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: