Filosofie si jurnalism an I


Test Autoevaluare: Istoria presei romanesti - Sem 1 - 2009-2010 (1614)

1 ) (39 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Conferintele lui N. Iorga tinute la Radio între anii 1930-1940 au fost publicate în volum cu titlul:
 • a. Sfaturi pentru toatã lumea
 • b. Conferinte radiofonice
 • c. Sfaturi pe întunerec
 • d. Cuvânt la microfon
2 ) (44 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Cine a spus: „Din secolul al XIX-lea, civilizatia europeanã, mai ales sub forma si prin influenta francezã, a strãbãtut pânã în tãrile noastre”?
 • a. Emil Cioran
 • b. Mircea Vulcãnescu
 • c. Eugen Ionescu
 • d. G. Ibrãileanu
 • e. Mircea Eliade
3 ) (43 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cine a spus în 1933 „Viata Româneascã de astãzi îsi face o mândrie din a fi aceeasi Viatã Româneascã de totdeauna”?
 • a. G. Ibrãileanu
 • b. Pompiliu Constantinescu
 • c. G. Cãlinescu
 • d. Mihail Sebastian
 • e. Mircea Eliade
4 ) (34 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cum se numeste ziaristul care si-a identificat numele cu reportajul de fapt divers în anii dintre cele douã rãzboaie mondiale?
 • a. Stelian Popescu
 • b. Cezar Petrescu
 • c. F. Brunea-Fox
 • d. B. P. Hasdeu
 • e. Ion Heliade Rãdulescu
5 ) (49 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Între 1933-1936, Tudor Teodorescu-Braniste editeazã un important sãptãmânal românesc. Cum se numeste aceastã revistã?
 • a. Cuvântul nou
 • b. Cuvântul românesc
 • c. Cuvântul liber
 • d. Cuvântul sincer
 • e. Cuvântul tuturor
6 ) (37 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Cum se numea criticul care a spus despre Eminescu: „Este totdeauna ciudat si va fi totdeauna mai de necrezut, cum de au putut dãinui laolaltã cel mai mare poet al neamului nostru si cel mai de seamã al lui ziarist”?
 • a. Titu Maiorescu
 • b. G. Ibrãileanu
 • c. N. Iorga
 • d. Serban Cioculescu
 • e. Pompiliu Constantinescu
7 ) (1 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În ce an a apãrut revista Dacia Literarã ?
 • a. 1859
 • b. 1840
 • c. 1821
8 ) (24 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   La începutul secolului XX un mare ziarist român spunea: „Avem în România un stat pentru toti si o culturã pentru boierii si parvenitii din functii. Avem un stat national fãrã o culturã nationalã, ci cu o spoialã strãinã, frantuzeascã.” Precizati numele lui.
 • a. Ovid Densusianu
 • b. C. Stere
 • c. G. Ibrãileanu
 • d. N. Iorga
 • e. I.G. Duca
9 ) (27 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   „Tânãrul mic care s-a dezvãluit în putinã vreme ca stãpân sigur peste însusiri de poet mare, s-a nãscut în Rãsinari nu dintr-o familie de preoti de acolo, ci din familia preotilor rãsinãreni.” Cum se numeste poetul caracterizat astfel de N. Iorga?
 • a. Dimitrie Bolintineanu
 • b. Alexandru Macedonski
 • c. Ion Pillat
 • d. Octavian Goga
 • e. Ion Minulescu
10 ) (53 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Cine este autorul ciclului de articole intitulat Basarabia, apãrut în ziarul Timpul din 1878?
 • a. Al. Odobescu
 • b. Titu Maiorescu
 • c. Mihail Kogãlniceanu
 • d. Mihail Eminescu
 • e. N. Iorga
11 ) (6 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Gheorghe Asachi a întemeiat publicatia:
 • a. Steaua Dunãrii
 • b. Convorbiri literare
 • c. Contemporanu
 • d. Foaia Duminicii
 • e. Albina româneasca
12 ) (41 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Cum se numeste revista sãptãmânalã apãrutã în 1911 si care a înregistrat un tiraj record de 30.000 de exemplare?
 • a. Biruinta
 • b. Vestitorul
 • c. Trompeta Carpatilor
 • d. Steaua Dunãrii
 • e. Flacãra
13 ) (32 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Articolul Criza Democratiei de Tudor Teodorescu-Braniste a fost scris în:
 • a. decembrie 1940
 • b. ianuarie 1941
 • c. februarie 1952
 • d. decembrie 1937
 • e. noiembrie 1932
14 ) (5 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Ion Eliade Rãdulescu a întemeiat ziarul:
 • a. Mozaicul
 • b. Curierul românesc
 • c. Gazeta de Transilvania
 • d. Foaia sãteascã
 • e. Vestitorul Bisericesc
15 ) (31 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Cum se numeste autorul articolului Lenin ratificã pe Stalin apãrut în ziarul Curentul din 9 august 1944?
 • a. Romulus Dianu
 • b. Romulus Seisanu
 • c. Ion Vinea
 • d. Pamfil Seicaru
 • e. Stelian Popescu

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: